Zarejestruj konto w Hebe

zarejestruj się i zamów kartę

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000322116.
Dane kontaktowe W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn.
Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • organizacji programu lojalnościowego drogerii Hebe (dalej „Program”) i wykonania zobowiązań administratora danych wynikających z Pani/Pana uczestnictwa w Programie – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług.
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Pani/Pana uczestnictwa w Programie. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Macieja Kaczmarskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo.polska@jeronimo-martins.com.

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Programu – bez ich podania nie będzie możliwy Pani/Pana udział w Programie.

Dane konta użytkownika

Upewnij się, że adres e-mail jest prawidłowy.
Na podany adres otrzymasz instrukcje dotyczące weryfikacji swojego konta.

Ustaw swoje hasło
będzie ono wymagane przy każdorazowej edycji Twoich danych w programie lojalnościowym Hebe.

Dane osobowe do karty

* Pole obowiązkowe.

Regulamin programu lojalnościowego drogerii Hebe, Polityka prywatności serwisu internetowego Hebe oraz Regulaminu programu wydawania bonów powitalnych w ramach programu lojalnościowego Hebe jest dostępny na stronie www.hebe.pl

Zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja jest niezbędna, aby uczestniczyć w programie lojalnościowym drogerii Hebe („Program”). Udzielona akceptacja może być w każdym momencie wycofana w sposób określony w Polityce Prywatności, przy czym cofnięcie akceptacji będzie oznaczać równocześnie utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.

W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia chce przystąpić do Programu, może to zrobić jeżeli ma ukończone 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Przystąpienie do Programu w takiej sytuacji następuje po dostarczeniu do drogerii Hebe wypełnionego i podpisanego przez osobę niepełnoletnią formularza zgłoszeniowego oraz pisemnego, opatrzonego datą i podpisem, oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna.

Chcesz się z nami skontaktować?

22 206 54 00

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie nazywana „RODO”). Dlatego też pragniemy Cię zapoznać z podstawowymi informacjami dotyczącymi nowych przepisów i stosowanych przez nas technologii.

Proszę zapoznaj się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem przeglądania strony Internetowej. Zamykając to okno lub rozpoczynając korzystanie ze strony Internetowej, wyrażasz zgodę na poniższe postanowienia oraz Plitykę cookies znajdującą się pod tym linkiem.

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonalności strony internetowej i poprawienia szybkości jej działania. Pliki cookies wykorzystujemy również dla dopasowanie treści oferty do Twoich oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Twojego zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych. Ofety kierowane do Ciebie mogą być zamieszczane zarówno na naszej stronie Internetowej jak i stronach Internetowych innych podmiotów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy naszych produktów współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą być zamieszczane przez te podmioty. Pliki cookie mogą zbierać dane o Twoim zachowaniu w sieci czy Twoim adresie IP. Dla celów kierowania do Ciebie reklamy lepiej do Ciebie dopasowanej, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z programu lojalnościowego Hebe. Pliki cookie służą ponadto zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk o przeglądania artykułów i produktów na stronach naszego serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W związku z powyższym, poniżej znajdziesz skrót najważniejszych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszej strony Internetowej. Proszę zapoznaj się z nimi.

Administratorzy

Administratorem danych osobowych będzie jest Jeronimo Martins Polska Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000322116 – a także nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn.

Podstawa i cel przetwarzania

Po to, byśmy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, musimy mieć do tego podstawę prawną opisaną w RODO. Taką podstawą jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przetwarzania

W serwisie www.hebe.pl wykorzystywane są 2 typy plików Cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej. Pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki sesyjne mogą być wykorzystywane do 540 dni lub do czas ich usunięcia przez Ciebie z przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane do czasu ich usunięcia przez Ciebie z przeglądarki.

Twoje uprawnienia

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać.

Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka Cookies

Szczegółowe danych dotyczące zasad postępowania z cookies znajdziesz pod tym linkiem.

Z dniem 25.05.2018 wchodzi w życie nowy regulamin Programu Lojalnościowego Hebe.