promotion

Lifebuoy

spray dezynfekujący do rąk, 75 ml

Antybakteryjny spray do rąk Lifebuoy to doskonały sposób, aby zachować wysoki poziom higieny w każdej sytuacji. Jego formuła nie wymaga użycia wody, a dzięki zawartości 66% etanolu zabija 99,99% bakterii i wirusów. Antybakteryjny spray do rąk Lifebuoy zawiera także bisabolol, który działa pielęgnująco na dłonie.

Lifebuoy
Lifebuoy
000000000000383768 000000000000383768
15 99
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Lifebuoy

ID 383768
Cena jednostkowa: 21,32 zł /100ml

 Spray Lifebuoy szybko wysycha i nie pozostawia lepkiej warstwy, a wygodne, kompaktowe opakowanie sprawia, że dobrze sprawdza się także poza domem – na przykład podczas podróży. Regularne stosowanie mydła oraz sprayu antybakteryjnego zapewnia najlepszą ochronę przed wirusami i bakteriami.Spray antybakteryjny Lifebuoy jest produktem biobójczym. Numer pozwolenia 2910/TP/2020.

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Ostrzeżenia:_NIEBEZPIECZEŃSTWO: Skrajnie łatwopalny aerozol. Działa drażniąco na oczy. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia, urządzeń elektrycznych i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawiera (R*,R*)-.alpha.,4-dimethyl-.alpha.-(4-methyl-3-pentenyl) cyclohex-3-ene-1-methanol. Może powodować reakcję alergiczną._Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami._Możliwe skutki uboczne: ból, podrażnienie, łzawienie lub zaczerwienienie oczu._Pierwsza pomoc: W kontakcie z oczami, płukać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. Przy nadmiernym wdychaniu, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić swobodne oddychanie. W kontakcie ze skórą zmyć dużą ilością wody. Po spożyciu, przemyć usta wodą i podać małą ilość wody do wypicia. Nie wywoływać wymiotów.__Substancja czynna: 66g/100g produktu__Spray antybakteryjny Lifebuoy jest produktem biobójczym. Numer pozwolenia 2910/TP/2020.__Przechowywać w chłodnym, dobrze, wentylowanym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nazwa wymagana przez prawo: Lifebuoy Total Spray antybakteryjny 75 ml

Składniki

Alcohol Denat,Butane,Isobutane,Propane,Propylene Glycol,Ethylhexylglycerin,Isopropyl Myristate,Bisabolol,Aqua,Tocopherol
0.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię
Polski (0)
Brak opinii