promotion
promotion

Lirene Aloes

antywirusowy żel do rąk, 250 ml

Lirene Antywirusowy żel do dezynfekcji rąk z aloesem. Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Zawiera regenerujący aloes. Produkt wegański. Testowano dermatologicznie.

Lirene Aloes
Lirene Aloes
000000000000381044 000000000000381044 Zdrowie i Higiena > Ochrona antybakteryjna > Żele i płyny antybakteryjne
22 99
13 79
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Lirene Aloes

ID 381044
Cena jednostkowa: 5,52 zł /100ml

Lirene Antywirusowy żel do dezynfekcji rąk z aloesem. Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Zawiera regenerujący aloes. Produkt wegański. Testowano dermatologicznie.

Informacje dodatkowe

Top składniki: Aloes

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić._W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę._Chronić przed dziećmi. Pierwsza pomoc i skutki uboczne: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie, pieczenie oczu. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: nie dotyczy - produkt przeznaczony do kontaktu ze skórą. _W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej._Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój._Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Usuwanie odpadów: Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi. Zużyte opakowania dokładnie opróżnić i przekazać do recyklingu.__Substancja czynna: etanol 70 g/100 g

Przechowywanie: Przechowywac_w_temperaturze_otoczenia

Nazwa wymagana przez prawo: Lirene Antywirusowy żel do dezynfekcji rąk z aloesem 250 ml

0.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię
Polski (0)
Brak opinii