promotion

Off! Multi Insect

suchy atomizer przeciw owadom, 100 ml

Produkt odstraszający (PT19) komary (osobniki dorosłe: Culicidae) i kleszcze (osobniki dorosłe: Ixodidae), do stosowania na odsłoniętą skórę człowieka. Płyn w postaci aerozolu do powszechnego użytku na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach dobrze wentylowanych wewnątrz pomieszczeń. Natychmiastowa ochrona przed komarami i kleszczami do 8 godzin po aplikacji.
Off! Multi Insect
Off! Multi Insect
000000000000370639 000000000000370639 Zdrowie i Higiena > Ochrona przed insektami
15 99
13 59
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Off! Multi Insect

ID 370639
Cena jednostkowa: 13,59 zł /100ml
Produkt odstraszający (PT19) komary (osobniki dorosłe: Culicidae) i kleszcze (osobniki dorosłe: Ixodidae), do stosowania na odsłoniętą skórę człowieka. Płyn w postaci aerozolu do powszechnego użytku na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach dobrze wentylowanych wewnątrz pomieszczeń.__Natychmiastowa ochrona przed komarami i kleszczami do 8 godzin po aplikacji.

Informacje dodatkowe

Pojemność: 100 ml

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: OFF! Multi Insect suchy aerozol_Niebezpieczeństwo_Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) (CAS 134-62-3) 25 g/100 g. Produkt odstraszający (PT19) komary i kleszcze. __Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji zgodne z lokalnymi przepisami.__Nr pozwolenia: PL/2018/0336/MR. _Przed użyciem należy przeczytać załączoną instrukcję.

Trwałość od otwarcia: 48 mies.

Sposób użycia: Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Rozpylić niewielką ilość produktu (1 g na 645 cm2 skóry; 0,388 mg DEET/cm2) i trzymając opakowanie pionowo w odległości 15-20 cm od skóry, na odsłonięte części ciała, a następnie równomiernie rozsmarować (dorośli: ręce, szyja, dolna część ramion i górne części stóp; dzieci w wieku powyżej 12 lat: szyja i górna część stóp). Rozpylać powoli i równomiernie przez ok. 1 s. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Stosować maksymalnie 2 razy dziennie u dorosłych i 1 raz dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Zaniechać stosowania w przypadku wystąpienia podrażnienia. Do użytku zewnętrznego.

Zasilanie: Nie

Nazwa wymagana przez prawo: OFF! Multi Insect Suchy aerozol 100 ml

Składniki

Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 25 g/100 g.
0.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię
Polski (0)
Brak opinii dla wybranego języka.