REGULAMIN PROMOCJI Bon na 10 zł na kolejne zakupy przy zakupie produktów z oferty świątecznej

(dalej „Regulamin”)

I. ORGANIZATOR

1.  Organizatorem Promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą
w Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP 209-00-01-776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN – właściciel sklepów Hebe, zwany dalej „Organizatorem”.

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI

1.  Promocja rozpoczyna się w dniu 04.12.2015 r. i trwa do dnia 06.12.2015 r. w godzinach pracy sklepów Hebe.

2.  Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych
we wszystkich sklepach Hebe (dalej „Sklepy Hebe”). Lista Sklepów Hebe dostępna jest
na stronie internetowej http://www.hebe.pl/sklepy.

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1.  W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.

2.  Uczestnikiem Promocji może być każdy klient sieci Sklepów Hebe.

3.  Uczestnik, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu towarów z oferty świątecznej
w Sklepie Hebe jednorazowo na kwotę co najmniej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), jest uprawniony do otrzymania Bonu rabatowego (dalej „Bon rabatowy”) o wartości 10,00 (słownie: dziesięć złotych), do zrealizowania przy kolejnych zakupach w Sklepie Hebe. Lista produktów wchodzących w skład oferty świątecznej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.  Uczestnik, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu towarów w Sklepie Hebe
za wielokrotność kwoty 50,00 zł, jest uprawniony do otrzymania Bonu rabatowego o wartości równej wielokrotności kwoty 10,00 zł za każde wydane 50,00 zł (tj. za jednorazowe zakupy
za kwotę minimum 100 zł, Uczestnik otrzyma Bon rabatowy o wartości 20 zł, za jednorazowe zakupy za kwotę minimum 150 zł, Uczestnik otrzyma Bon rabatowy o wartości 30 zł, itd.).

5.  Uczestnik może zrealizować przyznany mu Bon rabatowy w dniach od 07.12.2015 r.
do 24.12.2015 r., we wszystkich Sklepach Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.  Bony rabatowe sumują się. Przy jednorazowym zakupie Uczestnik może zrealizować wszystkie Bony rabatowe. Bony mogą zostać zrealizowane wyłącznie przy zakupie za kwotę równą co najmniej wartości otrzymanych Bonów rabatowych (tj. Bon rabatowy o wartości 10 zł można zrealizować wyłącznie przy zakupie za kwotę minimum 10 zł, Bony rabatowe
o wartości 20 zł można zrealizować wyłącznie przy zakupie za kwotę minimum 20 zł itd.)

7.  Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz akceptuje treść Regulaminu.

8.  Udział w Promocji jest dobrowolny.

9.  Uczestnictwa w Promocji jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa
do żądania uzyskania rabatu, nie można przenosić na inne osoby. 

10.  Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej trwania, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.

11.  Bon rabatowy udzielany jest przy kasie.

12.  Bon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

13.  Bon rabatowy po jego zrealizowaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w promocji.

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.  Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:

·  W formie pisemnej listem wysłanym na adres siedziby Organizatora;

·  Przez infolinię Hebe pod numerem telefonu: 22 206 54 00

2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dowód zakupu oraz uzasadnienie reklamacji.

3.  Wszelkie reklamacje, Uczestnicy promocji winni zgłaszać w czasie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej zakończenia.

4.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5.  Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem, telefonicznie lub
e-mailem wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.  Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza praw Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.  Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji na stronie internetowej www.hebe.pl.  Regulamin Promocji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się
do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Lista produktów z oferty świątecznej Hebe objętych promocją „Bon na 10 zł na kolejne zakupy przy zakupie produktów z oferty świątecznej”

EAN

Nazwa

5900117000403

JANTAR ZESTAW SZAMPON+MGIEŁKA+ODŻYWKA

5900117000489

RADICAL WZMACN.ZEST. SZAMP+MGIEŁKA+SERUM

3838824319407

SYOSS MEN KOSMETYCZKA POWER ZESTAW

3838824319285

EU KOSMETYCZKA OMEGA REPAIR ZESTAW

3838824319346

GLISS/TAFT KOSMETYCZKA DEEP REPAIR XM15

5900133013005

BIAŁY JELEŃ PIELĘGN.WŁOSÓW BAWEŁNA ZEST

5900017049076

NIVEA SZAMP+ODŻYW+OLEJ.D/CIAŁA+DEO ROLL

5060173370138

TANGLE TEEZER SZCZOTKA D/W BAUBLEIC.XMAS

5900116927138

JOHN FRIEDA FULL REPAIR ZESTAW SZAMP+ODŻ

5900116924441

JOHN FRIEDA BLONDE - ZEST.SZAM.+ODŻYWKA

3838824318714

FA/SCHAUMA ZEST VAL FRESHITUP/PINK XM15

3838824318738

FA/SCHAUMA ZEST VAL SUPERP/BOOST XM15

3838824318851

FA/SCHAUMA/VDM ZEST PR KSIĘŻNICZKA XM15

3838824318912

FA/SCHAUMA/VDM ZEST PR AUTKO XM15

5901832060352

VIOLETTA LOVE - ZEST.DZIEC.DEZOD+WOD.TOA

5901832061816

VIOLETTA PASSION ZEST.UPOMI.EDT+ŻEL P/PR

5901832060529

ANGEL CAT SUGAR-ZES.UPO.DZIE.EDP+SZA/ŻEL

8001444159745

FROZEN-KRAINA LODU-PALETKA BŁYSZCZYKÓW

8001444159752

FROZEN-KRAINA LODU-LAKIER DO PAZN.-2PACK

8001444159905

FROZEN-KRAINA LODU-ZEST.DO STYLIZ.3 ASS.

3468080962446

CORINE DE FARME ZESTAW FARIES

3468080962163

CORINE DE FARME ZESTAW FROZEN

3468080962439

CORINE DE FARME ZESTAW PRINCESS

3468080965027

CORINE DE FARME ZESTAW VIOLETTA II

3468080962460

CORINE DE FARME ZESTAW ŚWIĄTECZNY VIOLET

3468080962453

CORINE DE FARME ZESTAW ŚWIĄTECZNY MINNIE

3468080965041

CORINE DE FARME ZESTAW STAR WARS

3468080965034

CORINE DE FARME ZESTAW SPIDERMAN

3468080962484

CORINE DE FARME ZESTAW ŚWIĄTECZ.PLANES

3468080962477

CORINE DE FARME ZESTAW ŚWIĄTECZNY CARS

5905009046736

MATTEL BARBIE GIRL-BODY SPLASH+POMAD+LAK

5905009046743

MATTEL BARBIE SWEET GIRL-MASC.+BŁYSZ.+CI

5905009046729

MATTEL EVER AFTER HIGH-BODY SPL.+POM.+LA

5905009046712

MATTEL HOT WHEELS-ŻEL D/KĄP.&SHA+DEODOR

5026418088169

KUBEK CERAMICZNY Z PIANKAMI MICKEY 32G

5026418088176

KUBEK CERAMICZNY Z PIANKAMI KSIĘŻNIC.65G

5026418088190

KUBEK CERAMICZNY Z PIANKAMI AUTA 32G

5026418088206

KUBEK CERAMICZNY Z PIANKAMI MINIONKI 32G

672935810315

HELLO KITTY-ZES:2 SZCZOT+KUBE+PASTA 75ML

672935660316

TOM. I PRZ.ZEST. 2 SZCZO+KUBEK+PASTA75ML

4210201125693

ORAL-B SZCZO.VITAL.PREC.+BLEND.PASTA AIO

4210201097242

ORAL-B VITALITY 3D WHITE

4210201049616

ORAL-B SZCZOT. AKUMUL. D/DZIECI D10.513K

4210201135760

ORALB PRO750: SZCZO.ELEK.PRO500 BLAC+ETU

5906735236491

LA RIVE CASH WOM ZESTAW EDP 90 + DEO 150

5906735236477

LA RIVE MADAME IN LOVE ZEST. W EDP+D.SP.

5901832061762

LA RIVE IN WOMAN ZESTAW UPOMINKOWY DAM.

5906735237054

LA RIVE CABANA ZEST. MEN EDT 90ML+D.SPR.

5906735237412

LA RIVE CASH ZESTAW EDT 100 ML + DEO 150

5901832061779

LA RIVE BRAVE MAN ZESTAW UPOMINK. MĘSKI

5901832062226

LA RIVE BRUTAL CLAS.INTEN.ZEST.UPOM.MĘS.

8712561946209

AXE DARK TEMPTA. BODY SPRAY+SHOWER GEL

8414135900432

NIKE UD WOM. ZESTAW  DNS 75ML +DEO 200ML

8414135900449

NIKE UD MEN ZESTAW  DNS 75ML +DEO 200ML

5900017049205

NIVEA ZESTAW MEN ORIGINALS

5900017049151

NIVEA ZESTAW MEN ACT.CLEAN SHOWER+DEO

5900536295817

STR8 ORIGINAL ZESTAW DEO 150ML+ŻEL 250ML

5900536295831

STR8 ON THE EDGE ZEST.DEO 150ML+ŻEL250ML

5900536295978

STR8 ORIGINAL ZESTAW DNS 85ML +DEO 150ML

5900536295992

STR8 ON THE EDGE ZESTAW DNS85ML+DEO150ML

5900536296050

STR8 ORIGINAL ZESTAW EDT 50ML+DEO 150

5900536296951

CTHRU EMERALD SHINE ZESTAW DNS 75 ML+DEO

5900536296968

CTHRU LOVELY GARDEN ZESTAW DNS 75 ML+DEO

8431754002842

HALLOWEEN MAN ROCK ON ZESTAW

8431754002705

HALLOWEEN WOMEN CLASSIC ZESTAW

8431003004221

ROBERTO VERINO PURE MAN ZESTAW

8431003004252

ROBERTO VERINO GOLD DIVA ZESTAW

4084500898288

OLD SPICE ZESTAW WHITE WATER (STICK+GEL)

4084500867345

OLD SPICE ZESTAW WHITE WATER (SPRAY+GEL)

3614221470756

KATY PERRY ZESTAW WOMEN KILLER QUEEN

3614221168578

BEYONCE RISE ZESTAW WOMEN

3614220744544

EUPHORIA ZESTAW WOMEN

3614220744308

CALVIN KLEIN EUPHORIA ZESTAW MEN

3607342880955

CALVIN KLEIN REVEAL ZESTAW MEN

3614220727240

DAVIDOFF THE BRILLIANT GAME ZESTAW MEN

3614220726526

DAVIDOFF COOL WATER ZESTAW WOMEN

3614220647692

JOOP HOME ZESTAW MEN

3614220755564

CALVIN KLEIN ONE ZESTAW

3614221746332

ADIDAS UEFA II MALE ZESTAW MEN

3614221479094

ADIDAS ACTIVE BODIES ZESTAW MEN

3614221729342

PIERRE CARDIN BLUE MARINE ZESTAW MEN

3614221729144

DAVID BECKHAM CLASSIC BLUE ZESTAW MEN

3614221729601

PRET A PORTER ORIGINAL ZESTAW WOMEN

3614221729243

CHANSON D'EAU ZESTAW WOMEN

3614221021033

ADIDAS BORN ORIGINAL FOR HIM ZESTAW MEN

3614221021279

ADIDAS BORN ORIGINAL FOR HER ZESTAW WOM.

5906489370014

HOTEL BLACK ZEST DEO 180 + PŁYN P/G +BAL

5906489370007

HOTEL BLUE ZEST DEO 180 + PŁYN P/G +BAL

5907690170592

EXTASE FLOWER ZEST EDT 50 +DEO 150 +KOSM

5907690170578

EXTASE BOUQUE ZEST EDT 50 +DEO 150 +KOSM

5900793050358

P.WALEWSKA ZESTAW CLASSIC (PERF+DEO+MYD)

5900793036635

P.WALEWSKA ZESTAW NOIR (PERF+MYDŁ)

5902020049586

J.BATTINI BLISS ZESTAW EDP + ŻEL P/PRYSZ

5902020049975

J.BATTINI SWAR.WHITE SPARK ZEST. EDP+BAL

5906513006346

BI-ES ZESTAW FV ENTUSIASMO

5905009044794

BI-ES ZESTAW GLORIA SABIANI

5906513007657

BI-ES ZESTAW LOVE FOREVER GREEN

8011003825868

VERSACE ZES.BRIGHT CRYS.30ML EDT+LOT50ML

5902046503741

DERMIKA ZESTAW D/TW RENOVELLE 45+

5902046503758

DERMIKA ZESTAW D/TW NEOCOLLAGEN 60+

5902046503734

DERMIKA ZESTAW D/TW GOLD TB 55+

5902046503727

DERMIKA ZESTAW D/TW MESOTHERAPIST

5901045067025

SORAYA ZESTAW ART&DIAMONDS 60+

5901045067063

SORAYA ZESTAW D/TW IDEAL EFFECT 40+

5901045067070

SORAYA ZESTAW D/TW KOLAGEN+ELASTYNA

5902169015572

BIELENDA ZEST.LAS.EX.40+KR.DZ+KR.N+P.MIC

5902169018498

BIELEN.ZEST.BT PLASMA50+KR.DZ+KR.N+P.MIC

5902169018511

BIELEN.ZEST.SKIN CLIN.PROF.KR N/DZ+SERUM

5902169013196

BIELENDA CC ZŁOTO&DIAMENTY ZESTAW D/TW

5902169013202

BIELENDA CC COLLAGEN&PERŁY ZESTAW D/TW

5901785001761

DERMOFUTURE HIALURON ZESTAW UPOMINK.

5901785001754

DERMOFUTURE WITAMINA C ZESTAW UPOMINK.

5907245338415

LOREAL ZESTAW D/TW SKIN PERFECTION

5907245338378

LOREAL ZESTAW D/TW REVITALIFT

5907245338392

LOREAL ZESTAW D/TW AGE PERFECT

5907245338354

GARNIER ZESTAW D/TW 55+

5907245338859

MIXA ZESTAW D/TW ODŻYWIENIE KREM+P/PRZES

5907245338835

MIXA ZESTAW D/TW NAWILŻENIE KREM +PŁ.MIC

5901761922363

EVELINE ZESTAW BIOHYALURON 60+

5901761922370

EVELINE ZESTAW MEZO LIFTING 40+

5901761922325

EVELINE ZESTAW MEZO LIFTING 50+

5901761929065

EVELINE ZESTAW MEZO LIFTING 60+

5900525038104

PERFECTA ZESTAW ELIXIR MULTI-KOLAGEN 60+

5900525038098

PERFECTA ZESTAW ELIXIR MULTI-KOLAGEN 50+

5900525037930

PERFECTA ZESTAW MACIERZ.ODMŁADZANIE 40+

5900525037923

PERFECTA ZESTAW MACIERZ.ODMŁADZANIE 50+

5900525037947

PERFECTA ZESTAW MACIERZ.ODMŁADZANIE 60+

5900525038418

YOSKINE KIREI LIFTING ZESTAW 50 +

5900525038272

YOSKINE KIREI LIFTING ZESTAW 60 +

5900525038470

YOSKINE SHISO REVITAL ZESTAW 45+

5900717971912

ZESTAW LIRENE PEAR.LIFT.KREM N/DZ+P/OCZY

5900717971929

ZESTAW LIRENE PROVITA D KREM+KOR. P/OCZY

5900717971905

ZESTAW LIRENE ŻEL D/TW+SZCZOTECZKA ELEK.

5900017049120

NIVEA ZESTAW Q10 D/TW

5900017049052

NIVEA ZESTAW CELLULAR D/TW

5900017049236

NIVEA ZESTAW MAX FACE CARE

5900017049274

NIVEA ZESTAW Q10 PEARLS D/TW

5900133013029

BIAŁY JELEŃ ZESTAW ŁAGODZ.-PIELĘG.TWARZY

5900133011803

BIAŁY JELEŃ ZESTAW KREM D/TW+ BALSAM D/C

5900536297200

KOLASTYNA ZESTAW ANTYZMARSZCZ.EKSPERT40+

5900536297217

KOLASTYNA ZESTAW ANTYZMARSZCZ.EKSPERT50+

5900116939858

AA ZESTAW D/TW TECHNOLOGIA WIEKU 60+

5900116939889

AA ZESTAW D/TW REVITA INTENSA 60+

5900116939926

AA ZESTAW D/TW OIL INFUSION 40+

5901887031482

ZIAJA OCZYSZCZANIE ZESTAW KREM+ŻEL+TONIK

5901887012092

ZIAJA REMODELING ZESTAW KREMY DZ+N+MLECZ

5900793036598

MIRACULUM ZESTAW P.WALEWSKA (KR+MYD+DEO)

5906360734966

PAW DECOR SERWETKI VIOLET COMPOSITION

5906360736687

PAW DECOR LAMPION VIOLET COMPOSITION

5906360736403

PAW DECOR LAMPION FROSTED BUBBLES

5906360734959

PAW DECOR SERWETKI FROSTED BUBBLES

5906360735475

PAW DECOR SERWETKI CHRISTMAS BELLS

5906360736267

PAW DECOR LAMPION CHRISTMAS BELLS

5906360726893

PAW DECOR LAMPION CHRISTMAS APPLE

5906360726091

PAW DECOR SERWETKI CHRISTMAS APPLE

5906360735994

PAW DECOR SERWETKI SNOWFLAKE ON WOOD

5906360735932

PAW DECOR SERWETKI NORDIC WREATH

5906074152445

NF BLOOM AT HOME ROSETTA DYFUZER 100ML

5906074152438

NF BLOOM AT HOME GARDENIA DYFUZER 100ML

5906074152421

NF BLOOM AT HOME ESOTERIA DYFUZER 100ML

5906927376011

INSPIRATION SOFT ŚWIECA ZAP. W SZKLE

5906927376028

INSPIRATION INTENS ŚWIECA ZAP. W SZKLE

5906927376027

INSPIRATION LOVE  ŚWIECA ZAP. W SZKLE

5902704147508

BEAUTY LOOK KUFEREK RÓŻA

5905084001521

LUSTERKO PODŚWIETLANE NA BATERIE

5905084001538

ZESTAW SPA W KOSZYKU 6 ELEMENTÓW

4210201115915

BRAUN ZESTAW DO DEPILACJI I OCZ. TWARZY

5906489376023

REED ZESTAW KUFEREK GROSZKI + 2 KOSMET.

5906489376030

REED ZESTAW KUFEREK PASKI + 2 KOSMET.

5902704147461

BEAUTY LOOK SZKATUŁKA NA BIŻUTERIĘ

8421962600

PEPPA BALETNICS PLUSZAK 15 CM

8421461882

PEPPA GEORGE BOHATER PLUSZAK 15 CM

8421369010

BEANIE BOOS COCONUT- MONKEY MEDIUM

8421360062

BEANIE BOSS HUSKY PLUSZAK PIESEK

8421365036

BEANIE BOSS SLUSH PLUSZAK BRELOK PIESEK

8421365241

BEANIE BOSS PEPPER PLUSZAK BRELOK KOTEK

8421410040

MY LITTLE PONY TWILIGHT SP KUCYK FIOLET

8421902057

MY LITTLE PONY RAINBOW DASH KUCYK TĘCZA

8421367276

BEANIE BOSS ROCCO PLUSZAK SZOP

8421330072

BEANIE BOSS ROCCO PLUSZAK BRELOK SZOP

5900939911444

ZESTAW KOSMETYCZNY ZE095 LUSTR+SZCZOTKA

5900627067101

AIR WICK ZESTAW ŚWIĄTECZNY CZERWONY

5900627067118

AIR WICK ZESTAW ŚWIĄTECZNY ZIELONY

4210201106357

BRAUN ZESTAW BODYFACE 909 SPA

4210201038757

BRAUN GOLARKA MĘSKA 130S-1

5905084011834

ADDED VALUE ZEST.PĘDZLI W KOSMETYCZ 5SZT

5905084011858

ADDED VALUE ZEST.AKCE D/MANICURE W ZIPIE

5905084001484

ADDED VALUE ZEST.PĘDZLI EKO.D/MAK. 5 SZT

5901761929232

EVELINE ZESTAW ODŻ.BOOST+TUSZ BIG+KRED

5901761929249

EVELINE ZESTAW TUSZ BIG V+EYE.CEL+KREDKA

5901761929256

EVELINE ZESTAW KOR.BRW+TUSZ BIG+KREDKA

5901761922349

EVELINE ZESTAW 8W1 TOTAL ACTION

5907245338958

MAYBELLINE ZESTAW TUSZ LASH SENSATIONAL

5907245338934

MAYBELLINE ZESTAW TUSZ ROCKET+KRED COLOR

5907245339078

LOREAL ZESTAW TUSZ FALWINGS+EYELI P.SLIM

5907245339092

LOREAL ZESTAW TUSZ FLSSTAR+ EYELI SUPERS

3614221907283

ZESTAW SH LAK CSM 570+ODŻ D/P S GOLD 18K

3614221914304

ZESTAW RIMMEL MASK ESL+PUDER STAY MAT 01

3614221914250

ZESTAW RIMMEL MASK SUPERC+EYELINER GL EY

3614221914359

ZESTAW RIMMEL MASK WONDER+KRED+CIEŃ MONO

5711914039776

GOSH ZESTAW CIENI SMOKEY NUDES

5711914033019

GOSH ZESTAW SMOKEY EYES-BLACK

5051389062528

REVLON ZESTAW MASCARA BOLD LACQUE+CIENIE

5051389062542

REVLON ZESTAW 1+1 BAL COLORBURST 230+145

5051389062535

REVLON ZESTAW 1+1 BAL COLORBURST 235+130

5051389062559

REVLON ZESTAW 1+1 BAL COLORBURST 245+120

7702018396702

VENUS CLAS.1UP+GILLETTE  SATIN CARE 75ML

5901501011951

VENUS ZEST.KONWALIA PIANKA+BALS.PO GOLEN

5907438902065

SENSILIS UPGRADE KREM N/N+ SZYJĘ ZESTAW

8428749593409

SENSILIS GLACIER KREM+PŁ.MICEL.ZESTAW

5907608616419

TOŁPA ROSACAL ZESTAW

5907608616426

TOŁPA HYDRATIV ZESTAW

5907608616433

TOŁPA STREFA T ZESTAW

5907608616440

TOŁPA MEN ZESTAW

5907608616457

TOŁPA BABY ZESTAW

5903111879112

PALMERS ZESTAW UJĘDRNIAJĄCY CIAŁO

5903111879136

PALMERS ZESTAW UJĘDRNIAJĄCY BIUST

5903111879068

PALMERS  BALSAM CBF+ KREM DO RĄK ZESTAW

5907636934462

LBIOTICA ARGANOWY ZESTAW ŚWIĄTECZNY

5907636934516

LBIOTICA KERATYNA+JEDWAB ZESTAW

5907636934660

LBIOTICA BAMBUS+OLEJ AWOKADO ZESTAW

5901643173333

DERMEDIC HYDRAIN3 SERUM+KREM ZESTAW

5901643173340

DERMEDIC HYDRAIN3 KR.P/OCZY+KREM ZESTAW

5900116942087

OILLAN EM.NATŁ+BALSAM INTENS.NATŁ.ZESTAW

5900116942124

OILLAN BALANCE KR.D/TW+ŻEL D/M TW.ZESTAW

5900116942131

OILLAN BALANCE BALS.P/PR+ŻEL D/M ZESTAW

3508242406446

LIERAC DIOTIC.KR.P/OCZY+PŁ.D/DEMAK.ZESTA

3508242406460

LIERAC SENSORIEL MLECZ+ŻEL P/PRYSZ.ZESTA

3338221401694

PHYTO PHYTOKERATINE SZAMP+MASKA ZESTAW

3508242406484

LIERAC HOMME ŻEL P/PRYSZNIC+DEO ZESTAW

5904730159401

BIODERMA HYDRABIO ZESTAW

5904730159395

BIODERMA MATRICIANE ZESTAW

3508240253417

LIERAC HYDRAGENIST SERUM+KREM ZESTAW

5900017049243

NIVEA ZESTAW MEN SENSITIVE 3 EL.

5900017049250

NIVEA ZESTAW MEN ORIGINALS  4 EL.

5900017049267

NIVEA ZESTAW MEN SENSITIVE + DEO

5900017049212

NIVEA ZESTAW MEN SENSISTIVE

5900116939964

AA ZESTAW MEN SENSITIVE BALS.PO GOL.+ŻEL

5900536295893

STR8 ORIGINAL ZESTAW ALS 50ML+DEO 150

5900536295916

STR8 ON THE EDGE ZESTAW ALS 50ML+DEO 150

5900536295718

STR8 RED CODE ZESTAW  ASL+DEO+ŻEL

5900536295879

STR8 RED CODE ZESTAW ALS 50ML+DEO 150

5900536295701

STR8 ADVENT.ZESTAW  ASL+DEO+ŻEL

5900793036710

WARS SENSITIVE ZESTAW PIANKA+BALS.P/GOL.

5900793036734

WARS ZERO ZESTAW ŻEL+BALS.P/GOL.

5901501012002

BOND EXPERT CLASSIC ZESTAW MEN 3-ELEMEN.

7702018395781

GILETTE ZESTAW MACH 3 1 UP +IRR.DEF. GEL

7702018414086

GILETTE ZESTAW PROGLIDE GEL+AF.SHAV.BALM

7702018395934

GILETTE ZESTAW MACH 3 1 UP+GEL+BALM

7702018394135

GILETTE ZESTAW FLEX 1UP+GEL 2IN1 ACT.SP.

7702018394364

GILETTE ZESTAW FLEX 1UP+GEL+BALM

3838824318691

HATTRIC CLASIC ZEST.VAL XM15

5902169013134

BIELENDA ONLY FOR MEN SENSI.ZEST(ŻEL+KR)

5902169013226

BIELENDA ONLY FOR MEN SUPER MAT ZESTAW

5907245338897

LOREAL MEN HYDRA ENERGETIC ZESTAW

5907245338873

LOREAL MEN VITALIFT ZESTAW

5907245338910

LOREAL MEN SENSITIVE ZESTAW

5901887031468

ZIAJA YEGO ZESTAW KREM TW+ŻEL PR+DEO R-O

8712561946216

AXE EXCITE ZESTAW SPRAY+ŻEL POD PRYSZNIC

8710908126369

DOVE MEN CLEAN COMFORT ZESTAW DEO+ŻEL PP

8710908126666

DOVE MEN EXTRA FRESH ZESTAW DEO+ŻEL P/P

8710908114410

DOVE SILK ZESTAW (DEO+ŻEL P/P)

8710908115523

DOVE COCO ZESTAW (DEO+ŻEL+MYDŁO)

8710908116063

DOVE ORIGINAL ZEST.ŻEL+BALSAM+DEO+SZAMP

8710908243790

VASELINE ADV.REP.ZEST.KR.D/R+BALSAM+JAR

5907245338330

GARNIER ZESTAW ŚWIĄTECZNY KOFRET

5901887031444

ZIAJA KOZIE MLEKO ZESTAW ŚWIĄTECZNY

5901887031451

ZIAJA MASŁO KAKAOWE ZESTAW ŚWIĄTECZNY

5901887031475

ZIAJA OLIWKA ZESTAW ŚWIĄTECZNY

5900117602911

TUTTI FRUTTI KARMEL&CYNAMON ZESTAW O+M

5900117002537

TUTTI FRUTTI ZEST.ŚW.GRUSZKA&ŻURAW.M+OL

5900117002544

TUTTI FRUTTI ZEST.ŚW.PAPAYA&TAMAR.M+OL

5900117000373

TUTTI FRUTTI KARMEL&CYNAMON ZESTAW O+M+P

5900117000397

TUTTI FRUTTI ZEST.ŚW.JEŻYNA&MALINA M+O+P

5900117002551

TUTTI FRUTTI ZES.ŚW.MANGO&BRZOS.M+O+K/DR

5900117002568

TUTTI FRUTTI ZES.ŚW.WIŚ&PORZ.M+OL+KR D/R

5900117002582

LETS CELEBRATE ZESTAW COSMO (OL+BALS)

5900117002599

LETS CELEBRATE ZESTAW SUNRISE(OL+BALS)

5902169018603

BIELENDA GOLDEN OILS ZEST.ŚW.MASŁ+PEEL.

5902169015633

BIELENDA SOCZYSTA MALINA ZEST.ŚW

5900133013678

BIAŁY JELEŃ ZEST.ŚW.KOSMETYKI HIPOALERG.

5900133013692

BIAŁY JELEŃ ZEST.ŚW.KOSM.HIP.FOR MEN

5900133014385

BIAŁY JELEŃ ZEST.ŚW.KOSM.HIP.KOZIE MLEKO

3574661248738

NEUTROGENA ZESTAW DO CIAŁA REGENERACJA

3574661248769

NEUTROGENA ZESTAW ŚWIĄTECZNY ODŻYWIENIE

3574661248783

LE PETIT MARSEILLAIS ZESTAW REGENERACJA

3574661248776

LE PETIT MARSEILLAIS ZESTAW ODŻYWIENIE

5900793050532

PALOMA ZESTAW KREM DO RĄK+PEELING DO RĄK

5901878687339

NACOMI ZESTAW ŚWIĄTECZNY NAWILŻAJĄCY

5901845530415

NATURE'S ESSENCES MYD/BAL BERG/LIMONKA

5901845530439

NATURE'S ESSENCES MYD/BAL LILIA/MIMOZA

5901845530552

NATURE'S ESSENCES ZES.MYD.JABŁ/C+KR.W/KO

5901785001242

SPA VBO ZESTAW UPOMINKOWY ABISYŃSKI

5901785001259

SPA VBO ZESTAW UPOMINKOWY ARGAN

5901785001266

SPA VBO ZESTAW UPOMINKOWY MAKADAMIA

5901785001273

SPA VBO ZESTAW UPOMINKOWY MASŁO SHEA

5900536295732

STR8 ORIGIN.ZESTAW BAL P/GOL.+DEO+ŻEL PP

5900536295756

STR8 ORIGIN II ZES.BAL P/GOL.+DEO+ŻEL PP

5900536295633

STR8 COOL DRY ZESTAW DEO+ŻEL POD PRYSZN

5900536295657

STR8 COOL DRY2 ZESTAW DEO+ŻEL POD PRYSZ.

3838824319223

FA MEN ZEST.XTR MUSCLE,HEAT CONTROL

3838824319247

FA MEN ZESTAW XTR RE-FR,INVIS,BOOST

3614221720059

ADIDAS ZES.ŚW.CLIMA COOL+AFTER SPORT MEN

3614221479810

ADIDAS ZES.ŚW.REFR+AF.S+FR+INT.CLEAN MEN

3614221479896

ADIDAS ZES.ŚW 6IN1 DEO+HONEY ŻEL.P/P

8718951048362

PALMOLIVE ZESTAW SWEET DREAMS

8718951048133

PALMOLIVE ZESTAW MILK&HONEY

8718951048270

PALMOLIVE ZESTAW TOOLS FOR MEN

8714789920481

PALMOLIVE ZESTAW PURPLE SENS

8714789920788

PALMOLIVE ZESTAW STAY ACTIVE MEN

5900017049229

NIVEA ZEST.ŚW.SILVER PROTECT MEN

5900017049137

NIVEA ZEST.ŚW.BLUE TIN Ż+ML.+KR.+POM+DEO

5900017049069

NIVEA ZESTAW ŚWIĄTECZNY WHITE SOFT

5900017049083

NIVEA ZEST.ŚW. SMOOTHE ŻEL.P.P+MLECZKO

8714462085445

ARABIAN NIGHTS ZESTAW ŻEL P/P+BALSAM

8714462085773

TREASURED WINGS ZES.ŻEL+BALS+KR D/R+MYDŁ

8714462085797

TREASURED WINGS ZES.ŻEL P/P+BODY SPRAY

8714462085827

CHEEKY CHIC ZEST PŁYN+SPRAY+2 KREMY C/R

8714462085841

CHEEKY CHIC ZEST.ŻEL+B.SPR+KR D/C+KR D/R

8714462085858

LA PL BELLE ZESTAW PŁYN+BALSAM+SPRAY D/C

8714462085865

LA PLUS BELLE ZESTAW ŻEL P/P+BALSAM

8714462088484

HEART KEYS ZESTAW ŻEL P/PRYSZNIC+BALSAM

5055443638339

GC ZESTAW INDULGENCE NECT&GRAP.ŻEL,MG,B

5055443638001

GC ZESTAW INDULGENCE SW.PEON&VANIL.Ż,B,M

5055443638759

GC ZESTAW INDULGENCE WH.NECT&PEAR Ż,B,M

5055443638452

GC ZESTAW STUNNING NECTARINE&GRAPEFRUIT

5055443637585

GC ZESTAW ESSENTIAL RELAXATION ROM.ROSE

5055443638780

GC ZESTAW STUNNING WH.NECT&PEAR

8710908284472

VASELINE ZESTAW KREM D/R+BALS+JAR+TORBA

5907585433993

CANDY SHOP LIZAK LASKA 28 G

8000500170823

FERRERO ROCHER STELLA PRALINY 37,5 G

8000500160466

FERRERO ROCHER CUBETTO PRALINY 75 G

4008400185521

RAFFAELLO PRALINY STELLA 40 G

8000500164242

RAFFAELLO PRALINY CUBETTO 70 G

40084107

KINDER SURPRISE JAJKO 20 G

4008400203829

KINDER CZEKOLADA CZEKOLADKI 150 G

4008400209500

KINDER CHOCOLATE RIPIENE FIGRUKI 102 G

5413548283128

KINDER SCHOKOBONS CUKIERKI 200 G

4008400230726

KINDER NIESPODZIANKA MAXI JAJKO 100 G

8000500170359

KINDER NIESPODZIANKA JAJKO RÓŻOWE 100 G

80310334

KINDER MIKOŁAJ FIGURKA 55 G

4008400510125

KINDER FIGURKA MIKOŁAJ Z JAJK.NIESP.75 G

8000500027059

KINDER MIDI MIX DOMEK ZESTAW CZEKOL.85 G

4008400270326

KINDER MAXI MIX ZESTAW PLUSZAK 133 G

8421962853

PEPPA PLUSZAK W PIŻAMCE 28 CM

8421962310

PEPPA GEORGE PLUSZAK 28 CM

8421962303

PEPPA ŚWINKA PLUSZAK 28 CM

8421461288

PEPPA ŚWINKA PLUSZAK 15 CM

8421369218

BEANIE BOSS PEANUT PLUSZAK SŁONIK

8421369058

BEANIE BOSS SAFARI PLUSZAK ŻYRAFA

8421902002

MY LITTLE PONY PINKIE PIE KUCYK RÓŻOWY