I. ZWROT TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH

1. Zwrot towarów pełnowartościowych i związany z tym zwrot należności za zakupiony towar, może być dokonany wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu. Dowodem zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT, może być to również potwierdzenie płatnością kartą kredytową lub debetową.

2. Towar pełnowartościowy to taki, którego opakowanie nie jest naruszone, produkt nie nosi śladów użytkowania oraz jest w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym, zabezpieczającym produkt przed otwarciem. Zwracany towar musi być kompletny.

3. Zwrotu towaru pełnowartościowego dokonać można wyłącznie po spełnieniu łącznie

wszystkich warunków wskazanych w pkt. 1 i 2.

4. Klient, w przypadku zwrotu towaru, otrzymuje zwrot należności zawsze w takiej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

5. Jeżeli Klient wyraża chęć wymiany towaru pełnowartościowego produktu nadającego się do dalszej sprzedaży – a produkt jest dostępny w sklepie - dokonujemy wymiany towaru. Wymianie nie podlegają artykuły wskazane w pkt. 7 a-d.

6. Jeżeli do zwracanego towaru został naliczony rabat, to Klient otrzymuje wartość towaru pomniejszoną o udzielony rabat tzn. kwotę, którą rzeczywiście zapłacił.

7. Klienci mogą dokonać zwrotu wszystkich pełnowartościowych towarów zakupionych w sklepach hebe, na terenie całego kraju, w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem następujących artykułów:

a.   artykuły OTC

b.   artykuły higieny osobistej (podpaski, pieluchy itp.)

c.   artykuły spożywcze

d.   artykuły nie posiadające fabrycznego zabezpieczenia Producenta, uniemożliwiającego otwarcie, np. szampony i odżywki do włosów, balsamy, oliwki, dezodoranty itp.

8. Sklepy hebe zastrzegają sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów towarów niespełniających wyżej wymienionych zasad.

II. REKLAMACJE TOWARÓW NIEPEŁNOWARTOŚCIOWYCH

1. Reklamacje dotyczą uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi za wady. Określone są one w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Reklamacja Klienta może być rozpatrzona po okazaniu dowodu zakupu, w szczególności paragonu fiskalnego, faktury VAT, dowodem zakupu może być również potwierdzenie płatnością kartą kredytową lub debetową.

3.  Klient zgłasza się do sklepu hebe na terenie całego kraju, w wybranym przez siebie sklepie, z zakupionym produktem oraz dowodem zakupu, celem złożenia reklamacji, podając przyczynę zgłoszenia.

4. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 2 lat od momentu stwierdzenia wady (gdy nie posiada karty gwarancyjnej) lub w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej (reklamacja składana na podstawie gwarancji).

5.  Sklep przyjmuje towar zgodnie z procedurą, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach. 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi.

6.  Biuro Obsługi Klienta nawiązuje kontakt z Klientem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (mailowo lub pismem poleconym) odnośnie decyzji o rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Klient musi uzyskać informację, czy zakupiony i reklamowany produkt zostanie wymieniony lub czy nastąpi zwrot gotówki.

Zwrot gotówki za reklamowany produkt, może mieć miejsce w sklepie złożenia reklamacji.

7. W momencie zamknięcia reklamacji, Klient podczas wymiany lub zwrotu gotówki podpisuje się czytelnie (imieniem i nazwiskiem) na egzemplarzu protokołu reklamacyjnego będącym w Hebe.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, otrzymuje on zwrot należności zawsze w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.

9.  Po otrzymaniu naprawionego towaru należy wydać go Klientowi, uzyskując od niego potwierdzenie odbioru. Podobnie należy postąpić w przypadku wymiany towaru na nowy.

10. Przetwarzanie danych osobowych związanych ze zwrotem towarów pełnowartościowych, postępowaniem reklamacyjnym i skargowym określa polityka prywatności stanowiąca  ZAŁĄCZNIK do niniejszego Regulaminu. 

Data początku obowiązywania: 01.04.2017

Data początku obowiązywania aktualizacji: 25.05.2018