Zasady zwrotu towarów pełnowartościowych

1. Sklepy Hebe nie przyjmują zwrotów i nie dokonują wymiany towarów pełnowartościowych. Zasada ta podyktowana jest względami bezpieczeństwa i higieny oraz chęcią zapewnienia naszym Klientom produktów najwyższej jakości.

2. Wyjątek stanowią artykuły, których opakowanie nie jest naruszone, produkt nie nosi śladów użytkowania oraz jest w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym, zabezpieczającym produkt przed otwarciem. Artykuły te mogą zostać przyjęte w ciągu 7 dni od daty zakupu.

3. Towar może być zwrócony/wymieniony na nowy wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu - paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dowodem zakupu może być również potwierdzenie płatnością kartą kredytową lub debetową.

4. Klient w przypadku zwrotu towaru otrzymuje zwrot należności zawsze w takiej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

5. Jeżeli Klient wyraża chęć wymiany towaru pełnowartościowego produktu nadającego się do dalszej sprzedaży – a produkt jest dostępny w sklepie - dokonujemy wymiany towaru.

6. Jeżeli do zwracanego towaru został naliczony rabat, to Klient otrzymuje wartość towaru pomniejszoną o udzielony rabat tzn. kwotę, którą rzeczywiście zapłacił.

Zasady reklamacji towarów niepełnowartościowych

1. Reklamacje dotyczą uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi za wady. Określone są one w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Reklamacja Klienta może być rozpatrzona po okazaniu dowodu zakupu, w szczególności paragonu fiskalnego, faktury VAT, dowodem zakupu może być również potwierdzenie płatnością kartą kredytową lub debetową.

3.  Klient zgłasza się do sklepu Hebe z zakupionym produktem oraz dowodem zakupu celem złożenia reklamacji, podając przyczynę zgłoszenia.

4.  Sklep przyjmuje towar zgodnie z procedurą, wypełnia protokół reklamacyjny w 3 egzemplarzach. 1 egzemplarz protokołu reklamacyjnego zostaje przekazany Klientowi.

5.  Biuro Obsługi Klienta nawiązuje kontakt z Klientem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia (mailowo lub pismem poleconym) odnośnie decyzji o rozpatrzeniu reklamacji.

6. W momencie zamknięcia reklamacji, Klient podczas wymiany lub zwrotu gotówki podpisuje się czytelnie (imieniem i nazwiskiem) na egzemplarzu protokołu reklamacyjnego będącym w Hebe.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, otrzymuje on zwrot należności zawsze w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.

8.  Po otrzymaniu naprawionego towaru należy wydać go Klientowi, uzyskując od niego potwierdzenie odbioru. Podobnie należy postąpić w przypadku wymiany towaru na nowy.

9. W przypadku gdy towar nie został naprawiony lub wymieniony na nowy należy dokonać zwrotu towaru przy kasie, wypłacić klientowi gotówkę.

(Aktualizacja Zasad zwrotu towarów i reklamacji z dnia 01.04.2016 r.)