REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „WYDANIE PAŹDZIERNIKOWE ELLE ZA 1 GROSZ PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW MAREK LOREAL PARIS, GARNIER, MIXA, MAYBELLINE W TERMINIE 21.09 do 30.09”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „WYDANIE PAŹDZIERNIKOWE ELLE ZA 1 GROSZ PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW MAREK LOREAL PARIS, GARNIER, MIXA, MAYBELLINE W TERMINIE 21.09 do 30.09” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 

2.Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 

3.Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”). 

4.Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 21.09.2017 r. 30.09.2017 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów magazynów „ELLE” objętych Akcją Promocyjną (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”). 

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Drogeriach Hebe zakupu produktów marek Loreal Paris, Garnier, Mixa, Maybelline  wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej jako: „Produkty Promocyjne”).

2.W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu Produktów Promocyjnych uzyska prawo do zakupu wydania październikowego (2017 r.) magazynu ”ELLE” (dalej jako „Magazyn”) za kwotę 1 (słownie: jeden) grosz brutto (dalej jako: „Cena Specjalna”). 

3.Uczestnik Akcji Promocyjnej w ramach jednego paragonu może kupić maksymalnie 1 (słownie: jeden) Magazyn w Cenie Specjalnej. 

4.W przypadku reklamacji lub zwrotu Magazynu, Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej – tj. Ceny Specjalnej.

5.Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Drogeriach Hebe w okresie od 21.09.2017 r. 30.09.2017.

§ 3.

Reklamacje

1.W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 

3.W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 

a.pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu, lub 

b.telefonicznie pod numerem: 22 206 54 00, lub 

c.pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa. 

4.Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

5.W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych lub Magazynu w Drogeriach Hebe. 

6.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. 

7.Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na https://www.hebe.pl/.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

3.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załącznik nr 1

Lista Produktów Promocyjnych 

MAYBELLINE SZMINKA COL. SENSTATION. 547

MAYBELLINE SZMINKA COL. SENSTATION. 160

MAYBELLINE SZMINKA COL. SENSTATION. 165

MAYBELLINE SZMINKA COL. SENSTATION. 250

MAYBELLINE SZMINKA COL. SENSTATION. 715

MAYBELLINE SZMINKA COL. SENSTATION. 132

MAYBELLINE SZMINKA COL. SENSTATION. 832

MAYBELLINE BŁYSZ. C/SEN.105

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. COLOSSAL 10,7ML

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. COLOSSAL WTP

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. COLOSSAL GLA.BL

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. COLOSSAL BROWN

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. LIFT-UP

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. TURBO BOOST

MAYBELLINE CIENIE EYE STUDIO QUAD 02

MAYBELLINE CIENIE EYE STUDIO QUAD 05

MAYBELLINE CIENIE EYE STUDIO QUAD 13

MAYBELLINE CIENIE EYE STUDIO QUAD 19

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 18

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 30

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 03

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 09

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 14

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 16

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 17

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINITONE 24

MAYBELLINE PODKŁAD SUPERSTAY24 010 30ML

MAYBELLINE PODKŁAD SUPERSTAY24 021 30ML

MAYBELLINE PODKŁAD SUPERSTAY24 030 30ML

MAYBELLINE PODKŁAD SUPERSTAY24 040 30ML

MAYBELLINE PUDER AFFINITONE 03LIGHT SAND

MAYBELLINE PUDER AFFINITONE 24 GOLDEN BE

MAYBELLINE PUDER AFFINITONE 42 DARK BEIG

MAYBELLINE LAKIER  SS7  DAYS/286 46G

MAYBELLINE LAKIER SS7 DAYS 76 10 ml

MAYBELLINE LAKIER SS7 DAYS 06 10 ml

LOR.TUSZ VOLUME MILLION LASHES BLACK

LOR.TUSZ VOLUME MILLION LASHES EXT.BL

KREDKA DO OCZU 132

KREDKA DO OCZU 135

KREDKA DO OCZU 402 BRUN FONCE

LOREAL KREDKA C.RICHE SMOKY EYES 201 4G

DUO LINER BLACK

LOREAL POMADKA COLOR/R.BRUNETKA 258

LOREAL PUDER TRUE MARCH N4

LOREAL PUDER TRUE MARCH C3

LOREAL PUDER TRUE MARCH W3

LOREAL PUDER TRUE MARCH W5

L.P.TOUCHE MAGIC KOREKTOR 3-5R/3-5C 2ML

L.P.TOUCHE MAGIC KOREKTOR 1-2D/1-2W 2ML

L.P.TOUCHE MAGIC KOREKTOR 3-5N 2ML

LOREAL RÓŻ D/POLICZKÓW TRUE MATCH 120

LOREAL RÓŻ D/POLICZKÓW TRUE MATCH 140

LOREAL TRUE MATCH PUDER MINERALN W4 10G

LOREAL POMADKA COL./R.INTENSE 373

LOR.POMADKA COL./R.SERUM INS 404

MAYBELLINE KOREKTOR DREAM LUMI TOUCH 03

MAYBELLINE KOREKTOR DREAM LUMI TOUCH 02

MAYBELLINE KOREKTOR DREAM 01 IVORY

LOR.PARIS VOLUME MILION LASHES WODOOD

MAYBELLINE SZMINKA C/STHE SH.103 4,4 g

MAYBELLINE SZMINKA C/SEN.540

MAYBELLINE SZMINKA C/SEN.245

MAYBELLINE SZMINKA C/SEN.240

MAYBELINE SZMINKA C/SEN.14

MAYBELLINE EYELINER MASTERLINER BROWN

MAYBELLINE EYELINER MASTERLINER BLACK UL

MAYBELLINE EYELINER MASTERLINER GREY

MAYBELLINE EYELINER HYPERLINER BLACK 6G

LOR PARIS SUPERLINER SLIM INT.BL 7G

LOR PARIS SUPERLINE BLACK LACQ 14ML

LOR.PARIS KOREKTOR T/MATCH 1 IVORY

LOR.PARIS KOREKTOR T/MATCH 2 VANIL

LOR.PARIS KOREKTOR T/MATCH 4 BEIGE

LOREAL PARIS KOREKTOR T/MATCH 5 SAND

LOR.TUSZ MEGA VOL.COLLAG. EXTRA BLACK

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINIT. MINERAL 010

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINIT. MINERAL 021

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINIT. MINERAL 045

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINIT. MINERAL 040

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINIT. MINERAL 030

MAYBELLINE PODKŁAD AFFINIT. MINERAL 050

MAYBELLINE TUSZ ONE BY ONE SATIN BLACK

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 403

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 303

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 211

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 104

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 102

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 202

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 101

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 109

LOREAL LAKIER COL./R.LE VERNIS 204

LOREAL PARIS CIENIE COLOR/R.QUAD E2

LOREAL PARIS CIENIE COLOR/R.QUAD E4

LOREAL PARIS CIENIE COL./R.QUAD E8

LOREAL PARIS CIENIE COLOR/R.QUAD E5

MAYBELLINE TUSZ COLOSS.S/ECZAR

LOR KREDKA D/BRWI COLOR RICHE 302 1,02G

LOR KREDKA D/BRWI COLOR RICHE 303 1,02G

LOREAL KREDKA D/O COLOR RICHE 112

LOREAL KREDKA D/O COLOR RICHE 118

LOR.TUSZ MEGA VOLUME COLLAGENE WTP

LOR.KREDKA COL./R.SMOKY EYES 211

LOR.TUSZ FALSE LASH TELESCOPIC BLACK

LOR.TUSZ LASH ARCH. FALSE LASHES BL.

MAYBELLINE KOREKTOR AFFINITONE 01 NUDE

MAYBELLINE KOREKTOR AFFINITONE 02 NATUR.

MAYBELLINE KOREKTOR AFFINITONE 03 SAND

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 91 PUNKY OR.

MAYBELLINE LAKIE COLORAMA 77 NEBLINE 7ML

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 51 FRENCH WH.

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 150 FRUIT JU.

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 155 TANGERINE

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 261 BLACKB.

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 31 PEACH PIE

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 06 BLUBBLICC.

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 749 ELECTRIC

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 165 MILK CHOC

LOR.TUSZ VOLUME MILLION LASHES CZARNY

MAYBELLINE SZMINKA SUPERSTAY 14H 540

MAYBELLINE SZMINKA SUPERSTAY 14H 160

MAYBELLINE SZMINKA SUPERSTAY 14H 180

MAYBELLINE CIENIE COL.TAT.O 24H NR 20

MAYBELLINE CIENIE COL.TAT.O 24H NR 35

MAYBELLINE CIENIE COL.TAT.O 24H NR 40

MAYBELLINE CIENIE COL.TAT.O 24H NR 45

MAYBELLINE CIENIE COL.TAT.O 24H NR 50

MAYBELLINE CIENIE COL.TAT.O 24H NR 55

MAYBELLINE CIENIE COL.TAT.O 24H NR 60

MAYB.KREDKA DO BRWI COL.BR 02

MAYB.KREDKA DO BRWI COL.BR03

LOREAL RÓŻ GL. BRONZE DOU 102

LOREAL RÓŻ GL. BRONZE DOU 101

LOREAL LAKIER COL. E. 602_2M

LOREAL CIENIE COL./R.QUAD E7 U/L

MAYBEL EYELINER GEL MASTER DR. CZAR. 5ML

MAYBELLINE MASKARA VEX ROCK.WTP V.BLACK

MAYBELLINE MASKARA V/ROC.BR.BLACK

MAYBELLINE MASKARA V/ROC.BL.BLACK

MAYBELLINE BŁYSZCZYK COL.SEN.FUCH. 130

LOR.SUPERLINER D/OCZU BLACKBUSTER

LOREAL MASKARA FALSE LASH BUTTERFLY

MAYBELLINE CIENIE DIAM GLOW 6 COFFEE

MAYBELLINE CIENIE DIAM GLOW 3 BLUE

MAYBELLINE CIENIE BIG EYE 1 LUMI BROWN

MAYBELLINE CIENIE DIAM GLOW 4 GR.PINK

MAYBELLINE CIENIE DIAM GLOW 2 CORAL

MAYBELLINE CIENIE DIAM GLOW 5 FOREST

MAYBELLINE CIENIE DIAM GLOW 1 PURPLE

LOREAL BB CREAM NUDE MAG NU AN-RED

LOR.BAZA P/MAKIJAŻ LUMI MAGIQUE

LOREAL KOREKTOR LUMI MAG. LIGHT

LOR.KOREKTOR LUMI MAG. MEDIUM

LOREAL KOREKTOR LUMI MAG. DARK

LOR MASKARA FALSE LASH WINGS BLACK 7ML

LOREAL LAKIER D/PAZ.COL. RICHE 828

MAYBELLINE LAKIER COL.262 PINK BOOM

MAYBELLINE LAKIER COL.352 DOW.RED

LOREAL TUSZ VML EXCESS EXTRA BLACK

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L NAWILŻANIE

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L REGENERACJA

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L ODŚWIEŻENIE

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L RÓŻOWY

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L BRZOSKWIN.

MAYBELLINE TUSZ VOLUM EXPRESS BLACK

LOR.TUSZ FALSE LASH WINGS MIDN. BLACK

LOR.SZMINKA COL. R.EXT.102 PINK

LOR.SZMINKA COL.EXT.204 CORAL

LOR.SZMINKA COL.EXT.301 ROUGE

MAYBELLINE KREDKA MAS. KAJAL PITCH B.

MAYBELLINE KREDKA MAS. KAJAL LAP.BLUE

MAYBELLINE PODKŁAD B/SK. 32 GOLD.

MAYBELLINE PODKŁAD B/SK. 40 FAWN

MAYBELLINE PODKŁAD B/SK. 01 IVORY

MAYBELLINE PODKŁAD B/SK. 21 N/BEI.

MAYBELLINE PODKŁAD B/SK. 05 L.BEI.

LOREAL PODKŁAD INFALLIBLE 235 30ML

LOREAL PODKŁAD INFALLIBLE 300 30ML

LOREAL PODKŁAD INFALLIBLE 125 30ML

LOREAL PODKŁAD INFALLIBLE 140 30ML

LOREAL PODKŁAD INFALLIBLE 200 30ML

LOREAL PODKŁAD INFALLIBLE 220 30ML

MAYBELLINE PODKŁAD B/SK. 30 SAND

LOREAL SUPERLINER GELMATIC

LOR.TUSZ VOLUME MILION LASHES SO CUT.

MAYBELLINE AFF.PUDER PURE BEIGE 40

MAYBELLINE COLOSSAL GO TUSZ EXTR.CZARNY

MAYBELLINE COLOSSAL GO TUSZ INTEN.CZARNY

LOREAL LAKIER COLOR RICHE 851 NOUVELL V.

LOREAL LAKIER COLOR RICHE 852 PISTACH.D.

MAYBEL ODŻYWKA E.SAL/MAN.PROT.VERNE 12ML

LOREAL KREDKA D/BR.SUPERLIN.BROW 02 5G

LOREAL KREDKA D/BR.SUPERLIN.BROW 03 5G

MAYBEL ODŻYWKA E.SAL/M.BASE DE VERN 10ML

MAYBEL ODŻYWKA E.SAL/M.FORTI FLUOR 12ML

MAYBEL ODŻYWKA E.SAL/M.WHITE BLANCH 12ML

MAYBELLINE LAKIER  SS7 DAYS 08 10ML

MAYBELLINE LAKIER  SS7 DAYS  155 10ML

MAYBELLINE LAKIER  SS7 DAYS 490 10ML

MAYBEL LAKIER DO PAZN. SS7 DAYS 615 10ML

LOREAL TUSZ F/LASH BUTTERFLY INTENZA 7ML

LOREAL SUPERLINER PERF.SLIM 02 6G

LOREAL SUPERLINER PERF.SLIM 01 6G

LOREAL SZMINKA COLOR R.EXTRAOR.304 2,6 G

MAYBELLINE SZMINKA VIVIDS RAL NU 916 25G

MAYBELLINE SZMINKA VIVIDS RAL NU 902 25G

MAYBELLINE SZMINKA VIVIDS RAL NU 904 25G

MAYBELLINE SZMINKA VIVIDS RAL NU 910 25G

MAYBELLINE SZMINKA VIVIDS RAL NU 914 25G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  204 17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  205  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  502  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  301 17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  302 17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  106 17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  201 17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  404  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  307  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  405  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  207  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  306  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  406  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  107  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  101  17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  100 17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  206 17G

LOREAL CIENIE MONO COLOR RICHE  104 17G

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L E.ORANG 4,4G

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L E.LEMON 4,4G

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L E.ARBUZ 4,4G

MAYBELLINE BALSAM D/UST B/L EL.ROSE 4,4G

LOREAL MASCARA D/BRWI B.ART/PLUMP.05 7ML

LOREAL MASCARA D/BRWI B.ART/PLUMP.02 7ML

LOREAL MASCARA D/BRWI B.ART/PLUMP.04 7ML

LOREAL RÓŻ TRUE MATCH 90 30G

LOREAL RÓŻ TRUE MATCH 165 30G

LOREAL RÓŻ TRUE MATCH 140 30G

LOREAL RÓŻ TRUE MATCH 120 30G

LOREAL TUSZ VOL.MIL.LASHES BL.COUTURE 3G

LOREAL RÓŻ TRUE MATCH 200 30G

MAYBELLINE TUSZ COLOSSAL LEATH.BL. 2G

LOREAL RÓŻ TRUE MATCH  95 30G

MAYBELLINE COLORAMA LAK.267 SO FRESH 7ML

MAYBELLINE EXP.MANI.ULTRA LISSANT 10ML

MAYBELLINE EXP.MANI.LISSANT ANTI-A.10 ML

MAYBELLINE COLORAMA LAK.301LOVE THIS 7ML

MAYBELLINE COLORAMA LAK.303 VINT.VIB.7ML

MAYBELLINE COLORAMA LAK.285PAINT THE 7ML

MAYBELLINE COLORAMA LAK.321 TANGY 7ML

MAYBELLINE COLORAMA LAK.300 PINK LAD.7ML

MAYBELLINE BROW SATIN DUO 02 ME.BRO.3,5G

MAYBELLINE BROW SATIN DUO 01 DAR.BL.3,5G

MAYBELL.MAST.SLEEK BROW MAS 05 TRA.7,6ML

MAYBELLINE MASTER GRAPH.1 BOLD BLACK 6ML

MAYBELLINE COLOSSAL KAJAL LINER 01 3,5G

MAYBELL.MAST.SLEEK BROW MAS MED.BR.7,6ML

MAYBELL.MAS.TUSZ.LASH SENS.WTP 01 9,5ML

MAYBELL.TUSZ.VOLU.LASH SENS.WSB 01 9,5ML

L'OREAL COLOR RICHE MATTE 228 VIP 7ML

L'OREAL PODKŁAD INFALLIBLE MATTE 11 35ML

L'OREAL PODKŁAD INFALLIBLE MATTE 22 35ML

L'OREAL COLOR RICHE MATTE 330 COCORI.7ML

L'OREAL PODKŁAD INFALLIBLE MATTE 12 35ML

L'OREAL PODKŁAD REVITALIFT 160 30ML

L'OREAL PODKŁAD REVITALIFT 210 30ML

L'OREAL PODKŁAD REVITALIFT 250 30ML

L'OREAL PODKŁAD INFALLIBLE MATTE 13 35ML

L'OREAL PODKŁAD INFALLIBLE MATTE 24 35ML

L'OREAL COLOR RICHE MATTE 144 OUHLAL.7ML

L'OREAL SUPERLINER SUPERSTAR 01 1,6ML

MAYB.MS.BR.DRAMA MASK.D/BRWI DA.BR.7,6ML

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 337 7ML

L'OREAL POMADKA COLOR RICHE INT.378 4,8G

L'OREAL POMADKA COLOR RICHE 265 4,8G

L'OREAL POMADKA COLOR RICHE NULO 214 7ML

L'OREAL POMADKA COLOR RICHE 132 7ML

L'OREAL POMADKA COLOR RICHE 335 7ML

L'OREAL POMADKA COLOR RICHE 632 7ML

L'OREAL MASKARA FAL.LASH SUPERST.01 13ML

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 329 7ML

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 336 7ML

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 335 7ML

LOREAL PODKŁA TRUE MATCH 1N IVORY 30ML N

LOREAL PODKŁAD TRUE MATCH 5N SAND 30ML N

LOREAL PODKŁA TRUE MATCH 4N BEIGE 30ML N

LOREAL PODK TRUE MATCH 2N VANILLA 30ML N

LOREAL PODK TRU MAT 3R3C3K B.ROSE 30ML N

LOREAL PODKŁA TRUE MATCH 6N HONEY 30ML N

LOREAL POD TR MAT 5D4W SABLE DORE 30ML N

LOREAL POD TR MAT 4D4W NATUR.DORE 30ML N

LOREAL POD TR MAT 3D3W BEIGE DORE 30ML N

MAYBELLINE CIEŃ C.TATTO 93 C.D.NUDE 3,5G

MAYBELLINE CIEŃ C.TATTO 91 C.D.ROSE 3,5G

MAYBELLINE CIEŃ C.TATTOO 98 C.BEIGE 3,5G

MAYBELLINE CIEŃ  C.TATTOO 97 V.PLUM 3,5G

LOREAL TRUE MATCH PUDER C1 IVOIREROSE 9G

MAYBEL.SS BE.SK PODK.W PUDRZE 30 SAND 9G

MAYBEL.SS BE.SK PODK.W PUDRZE 21 NUDE 9G

MAYBEL.SS BE.SK POD.W PUDRZE 10 IVORY 9G

MAYBEL.SS BE.SK PODK.W PUDRZE 5 LIGHT 9G

LOREAL TRUE MATCH PUD D1/W1 IVOIREDOR 9G

LOREAL TRUE MATCH PUD R2/C2 VANILLERO 9G

LOREAL TUSZ VOL.M.LASHES FELINE 01 B 9ML

LOREAL SUPERLINER PERFECTSLIM 5 GREY 1ML

MAYBELLINE F.STUDIO M.HEAT RÓŻ 70 RO 5G

MAYBELLINE F.STUDIO M.HEAT RÓŻ 60 CO 5G

MAYBELLINE F.STUDIO M.HEAT RÓŻ 30 RO 5G

MAYBELLINE F.STUDIO M.HEAT RÓŻ 40 PI 5G

LOREAL SUPERLINER PERFECTSLI 4 BROWN 1ML

MAYBELLINE F.STUDIO M.HEAT RÓŻ 90 CO 5G

MAYBELLINE F.STUDIO M.HEAT RÓŻ 100 P 5G

MAYBELLINE SZMIN CS MAT N.EMBRA 930 4,4G

MAYBELLINE SZMIN CS MAT ROSE RU 940 4,4G

MAYBELLINE SZMIN CS MAT MAG.MA 950 4,4G

MAYBELLINE TUSZ COLOSS CHAOTIC BL 10,7ML

MAYBELLINE SZMIN CS MAT SIREN  965 4,4G

MAYBELLINE SZMIN CS MAT C.CORAL 955 4,4G

LOREAL TUSZ VOL MILLION FELINE NOIR 9ML

LOREAL PUDER  INFALLIBLE PUDER 225 5,7 G

LOREAL PUDER  INFALLIBLE PUDER 160 5,7 G

LOREAL PARIS INFALLIBLE PUDER 123 5,7 G

LOREAL PALETA INFALLIBLE CONT. 300 6,2G

LOREAL PALETA INFALLIBLE CONT. 100 6,2G

LOREAL CIENIE C. RICHE QUAD S10 2,5G

LOREAL TUSZ FALSE LASH WINGS SCULP 2,7G

LOREAL TUSZ FALSE LASH RED CARPET 12,8G

LOREAL CIENIE C. RICHE QUAD S13 2,5G

MAYBELLINE TUSZ LASH SENS. INTENSE 9,5ML

MAYBELLINE PODKŁAD SUPERSTAY24 032 30ML

MAYBELLINE PODKŁAD SUPERSTAY24 005 30ML

LOREAL SUPERLINER BLACK SCULPT 01 BL 1ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 664 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 554 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 116 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 114 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 672 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 550 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 440 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 442 13,5ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 332 13,5ML

MAYBELLINE PUDER SUPER STAY 24H 030 9G

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 222 13,5ML

MAYBELLINE LASH SENSA LUSCIOUS TUSZ 10ML

MAYBELLINE AFFI KOREKTOR SZTYFT 3 N 2,3G

MAYBELLINE PUDER SUPER STAY 24H 020 9G

MAYBELLINE PUSH UP DR AMA WTRPTUSZ 9,5ML

LOREAL BROW A KREDKA D/BRWI 04 DARK 1,5G

LOREAL PODKŁAD TRUE M GENIUS 1.5N L 8,5G

LOREAL BROW A KREDKA D/BRWI 02 LIGHT1,5G

LOREAL PODKŁAD TRUE M GENIUS 3W GOL 8,5G

LOREAL PODKŁAD TRUE M GENIUS 3C ROS 8,5G

MAYBELLINE EYELINER MASTER PRE CURVY 1ML

MAYBELLINE AFFI KOREKTOR SZTYFT 4 G 2,3G

MAYBELLINE PUSH UP DRAM BLACK TUSZ 9,5ML

MAYBELLINE AFFI KOREKTOR SZTYFT 1 I 2,3G

MAYBELLINE AFFI KOREKTOR SZTYFT 2 V 2,3G

MAYBELLINE EYELINER MASTER  MATTE  2,5ML

MAYBELLINE EYELINER MASTER  SATIN 2,5ML

LOREAL C RICHE QUAD E1 BEIGE CIENIE 2,5G

MAYBELLINE SH P PALETA CIENIE NUDES 9,6G

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 330 13,5ML

MAYBELLINE PUDER SUPER STAY 24H 021 9G

MAYBELLINE BŁYSZCZ V MAT R 832 35 7,7ML

MAYBELLINE PUDER SUPER STAY 24H 010 9G

MAYBELLINE BŁYSZCZ V MAT R 834 30 7,7ML

MAYBELLINE BŁYSZCZ V MAT P 2238 15 7,7ML

MAYBELLINE BŁYSZCZ V MAT BE 465 50 7,7ML

LOREAL COLOR RIC LAKIER HUILE 220 13,5ML

MAYBELLINE BŁYSZCZ V MAT P 2234 05 7,7ML

MAYBELLINE BŁYSZCZ V MAT R 833 40 7,7ML

MAYBELLINE MASTER KONTUROWA DUO MEDI 9G

MAYBELLINE MASTER KONTUROW DUO LIGHT 9G

LOREAL TUSZ D/BRWI BROW ARTI DARK 04 7ML

LOREAL TUSZ D/BRWI BROW ARTI GREY 03 7ML

LOREAL TUSZ D/BRWI BROW ARTI BRUN 02 7ML

MAYBELLINE PODKŁAD D.VELVET 040 FAW 30ML

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 504 8ML

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 404 8ML

MAYBELLINE PODKŁAD D.VELVET 030 SAN 30ML

MAYBELLINE PODKŁAD D.VELVET 021 NUD 30ML

MAYBELLINE PODKŁAD D.VELVET 010 IVO 30ML

LOREAL INFALLIBLE SEXY POMADKA 109 3,4G

LOREAL INFALLIBLE SEXY POMADKA 106 3,4G

LOREAL INFALLIBLE SEXY POMADKA 104 3,4G

LOREAL INFALLIBLE SEXY POMADKA 103 3,4G

LOREAL INFALLIBLE SEXY POMADKA 102 3,4G

LOREAL INFALLIBLE SEXY POMADKA 101 3,4G

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 507 8ML

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 501 8ML

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 405 8ML

LOREAL PODKŁAD TRUE MATCH GENIUS 5 8,5G

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 401 8ML

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 110 8ML

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 102 8ML

LOREAL BŁYSZCZYK INFALLIBLE 101 8ML

LOREAL TUSZ VOLUME MILLION LA FATALE 9ML

MAYBELLINE LAKIER COLORAMA 43 RED AP 7ML

LOREAL TRUE MATCH PUDER ROZŚWIET 202 9G

LOREAL TRUE MATCH PUDER ROZŚWIET 302 9G

MAYBELLINE ROZŚWIETLACZ FACE S DARK 9G

MAYBELLINE ROZŚWIETLACZ FACE S MEDIUM 9G

MAYBELLINE ROZŚWIETLACZ FACE S LIGHT 9G

MAYBELLINE TUSZ  COLOSSAL SPIDER 9,5ML

LOREAL COLOR RICHE SZMINKA 274 GINGER 5G

LOREAL COLOR RICHE SZMINKA 230 CORAL 7ML

LOREAL COLOR RICHE SZMINKA 642 BEIGE 7ML

MAYBELLINE COLOSSAL KAJAL E. BLACK 0,25G

LP SUPERLINER KOHL 102 1G

MAYBEL BS_E.SHADOW PALET.NU 01 9,5ML

MAYBEL CS SHAPING LIP LINER 10 1G

MAYBEL LS COLOR CONT.LIP PALET.02 1G

MAYBEL FIT ME FDT TB.NUGB 130 30ML

L.PARIS BROW ARTIST GENIUS 01 3,5G

MAYBEL LS COLOR CONT.LIP PALET.01 1G

MAYBEL BROW PREC.FIBER DARK BLONDE 7,6ML

MAYBEL CS MAT. NUDES 987 4,4G

MAYBEL CS MAT. NUDES 986 4,4G

MAYBEL CS MAT. NUDES 988 4,4G

MAYBEL CS MAT.NUDES 983 BEIGE BABE 4,4G

L.PARIS COLOR RICHE LAKIER HUILE674 13ML

MAYBEL CS MAT. NUDES 981 4,4G

L.PARIS CR MATTE OBSES.LA PALETT BOLD 6G

L.PARIS CR LIP PALETTE 02 ROUGE 6G

L.PARIS CR MATTE 463 PLUM TUXEDO 5G

L.PARIS CR MATTE 344 CRIMSON OBSESS 5G

L.PARIS CR LIP PALETTE 01 NUDE 6G

L.PARIS CR MATTE 430 MON JULES 5G

L.PARIS CR MATTE 349 PARIS CHERRY 5G

L.PARIS CR MATTE 103 ROSE CLUTCH 5G

L.PARIS CR MATTE 347 ROUGE STILETTO 5G

L.PARIS CR MATTE 640 EROTIQUE 5G

L.PARIS CR MATTE 346 SCARLET SILHOUE 5G

L.PARIS TUSZ SUPERSTAR XFI BLACK 01 13ML

L.PARIS COLOR RICHE LAKIER HUILE770 13ML

MAYBEL FIT ME FOUNDATION 250 30ML

MAYBEL FS MAST.STROBE LIQUID 200 25ML

MAYBEL FS MAST.STROBE LIQUID 100 25ML

MAYBEL FIT ME FDT TB.NUGB 120 30ML

L.PARIS INFALLIBLE BLUSH SCULPT 201 7G

MAYBEL FS MAST.CAMO CORR.KIT 1 7G

L.PARIS CR MATTE 241 PINK-A-PORTER 5G

MAYBEL FIT ME FDT TB.NUGB 105 30ML

L.PARIS INFALLIBLE BLUSH SCULPT 102 7G

MAYBEL FIT ME FDT TB.NUGB 115 30ML

MAYBEL CS SHAPING LIP LINER 90 1G

L.PARIS CR MATTE 633 MOKA CHIC 5G

MAYBEL CS SHAPING LIP LINER 50 1G

L.PARIS COLOR RICHE LAKIER HUILE228 13ML

MAYBEL BROW PREC.FIBER DEEP BRONZE 7,6ML

MAYBEL BROW PREC.FIBER MEDIU BROWN 7,6ML

L.PARIS INFALLIBLE BLUSH SCULPT 101 7G

MAYBEL FIT ME FDT TB.NUGB 220 30ML

MAYBEL CS SHAPING LIP LINER 110 1G

L.PARIS INFALLIBLE TOTAL COVER PAL. 5G

L.PARIS COLOR RICHE LAKIER HUILE558 13ML

MAYBEL MAS COL.BIG SHOT WSH01BLACK 9,5ML

L.PARIS CR MATTE 104 STRIKE A ROSE 5G

MAYBEL CS MAT. NUDES 982 4,4G

L.PARIS BROW ARTIST GENIUS 02 3,5G

L.PARIS CR MATTE 634 GREIGE PERFECTO 5G

LP SUPERLINER KOHL 116 1G

LP SUPERLINER SMOKY 201 1G

LP SUPERLINER SMOKY 202 1G

LP SUPERLINER KOHL 111 1G

LP SUPERLINER SMOKY 204 1G

LP SUPERLINER SMOKY 207 1G

LP SUPERLINER KOHL 101 1G

L'OREAL VOLUMISSIME MASCARA 8ML

MAYB. MASTER BLUSH PALETTE 10 13G

MAYB. MASTER BRONZE PALETTE 20 13G

MAYB.TUSZ COLOSSAL BIG SHOT WTP 10ML

MAYB.TUSZ PUSHUP ANGEL NU 005 10ML

MAYB.COLORAMA CR.KHOL 100 ULTRA BLACK 1G

MAYB.COLORAMA CR.KHOL 210 1G

MAYB.E. MANICURE ODZYWKA DIAMENTOWA 10ML

MAYB.MASTER FIX PUDER TRANSPARENTNY 6G

MAYB.BABY LIPS GLOSS LIFE'S PEACH 25 5ML

MAYB.BABY LIPS GLOSS FAC&FUCSIA 35 5ML

MAYB.BABY LIPS GLOSS TAUPE WITH ME20 5ML

MAYB.BABY LIPS GLOSS FUCHSIA FLIC.10 5ML

MAYB.BABY LIPS GLOSS PINK A BOOD 15 5ML

MAYB.CS LOADED BOLDS NU 887 BER4G

MAYB.CS LOADED BOLDS NU 886 4G

MAYB.CS LOADED BOLDS NU 885 4G

MAYB.CS LOADED BOLDS NU 883 4G

MAYB.CS LOADED BOLDS NU 882 FIERY FUC4G

MAYB.MASTER BROW DESIGN KIT 4 DEEP BR3G

MAYB.MASTER BROW DESIGN KIT NU 3 3G

MAYB.COLORAMA CR.KHOL 300 1G

MAYB.COLORAMA CR.KHOL 320 1G

L'O.CR SZMINKA 302 BOIS DE ROSE 7ML

L.P.TRUE MATCH PUDER MINERALNY FINISH10G

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 407 8ML

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 402 8ML

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 109 8ML

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 503 8ML

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 206 8ML

L.P.TRUE MATCH PUDER MINERALNY N3 10G

L.P.TRUE MATCH PUDER MINERALNY W4 10G

L.P.TRUE MATCH PUDER MINERALNY W1 10G

L.P.TRUE MATCH PUDER MINERALNY C1 10G

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 509 8ML

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 505 8ML

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 210 8ML

L.P.TRUE MATCH PUDER MINERALNY N6 10G

L.P.VOLUMISSIME PARADISE TUSZ BLACK 7ML

L.P.TOUCHE MAGIC KOREKTOR 1-2R/1-2C 2ML

L.P.TRUE MATCH KOREKTOR PRESTIGE 4.N 7ML

L.P.TRUE MATCH KOREKTOR PRESTIGE 3DW 7ML

L.P.TRUE MATCH KOREKTOR ALL/ONE 3RC 7ML

L.P.TRUE MATCH KOREKTOR ALL-IN-ONE 3N7ML

L.P.TRUE MATCH KOREKTOR ALL-IN-ONE 2N7ML

L.P.TRUE MATCH KOREKTOR ALL-IN-ONE 1N7ML

L.P.INFAILLIBLE GLOSS 103 8ML

L'OREAL PUDER PRESTIGE 4.N 9G

LOREAL TRUE MATCH PUDER PRESTIGE 2.R 9G

LOERALTRUE MATCH PUDER PRESTIGE 3.D 9G

L'OREAL PUDER PRESTIGE 2.N 9G

MAYBELLINE FIT ME PWD 115 IVORY EN 14G

MAYBELLINE FIT ME PWD 110 FAIR IV.EN 14G

MAYBELLINE FIT ME PWD 230 NATUR BUFF 14G

MAYBELLINE FIT ME PWD 220 NATU BEIGE 14G

MAYBELLINE FIT ME PWD 130 BUFF BEIGE 14G

MAYBELLINE FIT ME PWD 120 CLASSIC IV 14G

MAYBNY ZES MASKARA COLOSSAL+MICELLAR 125

LOREAL ZES VOLUME MLN LASHES+MICELLAR200

ELLE MAGAZINE 10/17

GARNIER IPS KREM SŁ BARDZO SUCHA 200ML

GARNIER IPS MLECZKO NAWILŻAJĄCE 24H 400

GARNIER IPS KREM DO RĄK SKÓRA SUCH 100ML

GARNIER PS KREM DO RĄK BARDZO SUCHA 100

GARNIER IPS KREM SUCHE STREFY TUBA 100

GARNIER IPS MLECZKO DO CIAŁA ALOES 400

GARNIER IPS MLECZKO DO CIAŁA MANGO 400

GARNIER MLECZKO IPS EXTR.SUCHA 400 ML

GARNIER MLECZKO IPS BARDZO SUCHA 250ML

GARNIER MIN.ACTIO.CONTROL W ROLL-ON 50ML

GARNIER MIN. INVISI.CLEAR W ROLL-ON 50ML

GARNIER MIN.EXTREME DEO MEN ROLL-ON 50ML

GARNIER MIN. EXTREME MEN DEO SPRAY 150ML

GARNIER INVIS.COOL DEO WOMEN SPRAY 150ML

GARNIER ACTION CON.DEO WOMEN SPRAY 150ML

GARNIER ULTRA DRY DEO WOMEN SPRAY 150ML

COLOR NATURALS 1 RENO

COLOR NATURALS 10 RENO

COLOR NATURALS 3 RENO

COLOR NATURALS 4 RENO

GARNIER COLOR NATURALS 4.3 RENO

COLOR NATURALS 5 RENO

COLOR NATURALS 6 RENO

COLOR NATURALS 6.46 RENO

COLOR NATURALS 7 RENO

COLOR NATURALS 8 RENO

COLOR NATURALS 9.13 RENO

COLOR NAT.SUPERJASN POPIEL 111 RENO

GARNIER POD.PIEL MLECZKO D/DEM WIN 200ML

GARNIER POD.PIEL MLECZKO D/DEM RÓŻ 200ML

GARNIER POD.PIELĘG TONIK D/TW RÓŻA 200ML

ULTR.DOUX ODŻYWKA WŁ.ZNISZ.AWOK.200ML

ULTRA DOUX ODŻYW. WŁ.FARB. ŻURAW.200ML

ULTR.DOUX SZAMPON WŁ.ZNISZ.AWOK. 400ML

ULTRA DOUX SZAMPON D/WŁ FAR.ŻUR.400ML

GARNIER CZYSTA SK ACT PEELING 150ML

GARNIER CZYSTA SKÓR ACTIV ŻEL D/TW 200ML

GARNIER CZYSTA SKÓRA ACTIVE TONIK 200 ML

GARNIER CZYSTA SKÓRA ŻEL D/TW OCZ. 200ML

GARNIER CZYST SKÓRA ŻEL-PEEL-MASKA 150ML

GARNIER CZYSTA SKÓRA TONIK ŚC-OCZ 200 ML

GARNIER F.WŁOSÓW  5.25 JASNY OPAL. BRĄZ

GARNIER FARB.WŁOSÓW  4.15CIEM.MROŹ.MAHON

GARNIER FARB.WŁOSÓW  3.3 TOFFEE

GARNIER EXTREME ICE MEN ROLL-ON 50ML

COLOR SENSATION PL/BALT 1,0 ONYX B

COLOR SENSATION PL/BALT 3,0 PRESTI

COLOR  SENSATION PL/BALT 4,15 ICY C

COLOR  SENSATION PL/BALT 4,60 RED B

GARNIER BB KREM UPIĘKSZAJ.5W1 C.JAS.50ML

GARNIER NEUTRALIS.MEN DEO SPRAY 150ML

GARNIER NEUTRALIZER MEN ROLL-ON 50ML

GARNIER MAX.CONTR.DEO WOMEN SPRAY 150ML

ULTRA DOUX SZAMPON 5PLANTS 400ML

GARNIER BEAUTY BALM OIL FREE LIGHT 40ML

ULTRA DOUX SZAM. D/WŁ. Z GLINKĄ 400

COLOR NATURALS 102 ICY IRID.BLON

COLOR SENSAT.6.35 SZYKOWNY JASNY KASZT.

COLOR SENS. 6,46 BURSZT.CZERWIEŃ

COLOR SENS. 110 DIAMENT.S.BLOND

COLOR SENS. 111 SREBRNY SUPERJASNY BL.

GARNIER INVISIBLE BWC W DEO SPRAY 150ML

GARNIER NAT.PIEL. SZAM.D/DZIEC.MOR.250ML

COLOR NATUR.6.41 SWEET AMBER

COLOR NATURALS 7.40  COPPER PASS.

ULTRA DOUX SZAMPON PROW.LAW/RÓŻ 400ML

GARNIER XTRA TIME MEN DEO SPRAY 150 ML

GARNIER XTRA TIME DEO MEN ROLL-ON 50ML

GARNIER ACT KREM OCZYSZ WĘGIEL 150 ML

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 1.0 GŁ. CZERŃ

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 3.0 BARDZO CIEM.BR.

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 4.0 CIEMNY BRĄZ

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 4.15 MROŻONA CZEK.

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 5.0 BRĄZ

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 5.3 ZŁOCISTY BRĄZ

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 6.0 JASNY BRĄZ

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 6.60 INT.CZERWIEŃ

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 7.0 CIEMNY BLOND

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 8.0 BLOND

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 9.0 JASNY BLOND

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 10.0 B.JASNY BLOND

FRUCTIS SERUM GOODBYE DAMAGE 50ML

GARNIER INVIS.BWC  DEO WOMEN SPRAY 250ML

COLOR SENSATION FARBA 113 BEIGE U.BLOND

GARNIER CELL.YOUT KREM D/TW NOC 55+ 50ML

GARNIER CELL.YOUT KREM D/TW NOC 45+ 50ML

GARNIER CELL.Y. KREM D/TW DZIEŃ 35+ 50ML

GARNIER CELL.YOUT KREM D/TW NOC 35+ 50ML

GARNIER CELL.Y. KREM D/TW DZIEŃ 55+ 50ML

GARNIER CELL.Y. KREM D/TW DZIEŃ 45+ 50ML

GARNIER MANGO KREM DO RĄK 100 ML

GARNIER ALOES KREM DO RĄK 100 ML

GARNIER KARITE KREM DO RĄK 100 ML

GARNIER SN 3W1 PŁYN MICELARNY S.WR 400ML

GARNIER SN EKSPRESOWY DEMAKIJ OCZU 125ML

GARNIER PROTECTION 5 M DEO ROLL-ON 50ML

GARNIER PROTECTION 5 MEN DEO SPRAY 150ML

GARNIER INVISIB. BWC CF DEO SPRAY 150ML

GARNIER INVISIB. BWC CF DEO SPRAY 250ML

GARNIER PROTECT. 5 FRESH W DEO SPR 150ML

GARNIER PROTECT. 5 SOFT W DEO ROLL 50ML

GARNIER INVISIB BWC CF DEO ROLL-ON 50ML

GARNIER PROTECT. 5 SOFT W DEO SPR 250ML

GARNIER PROTECT. 5 SOFT W DEO SPR 150ML

GARNIER PROTECT. 5 FRESH DEO ROLL 50ML

MIXA MLECZKO DO DEMAKIJAŻU SK.WRAŻ 200ML

MIXA PŁYN MICELARNY D/TWARZ S.WRAŻ 200ML

MIXA BABY SZAMPON D/WŁOSÓW DZIECI 250 ML

MIXA KREM DO TWARZY NAWILŻAJĄCY 10% 50ML

MIXA BABY ŻEL MYJĄCY DLA DZIECI 250 ML

MIXA KREM CC D/TW P/ZACZERW.SPF15 50ML

MIXA KREM TW P/ZACZERWIEN BB JASNY 50 ML

MIXA BABY KREM UNIWERSALNY DZIECI 100 ML

MIXA MLECZKO DO CIAŁA REGENERUJĄCE 400ML

MIXA KREM DO RĄK REGENERUJĄCY 100 ML

MIXA KREM DO TWARZY P/ZMARSZCZK 40+ 50ML

MIXA MLECZKO DO CIAŁA ODŻYWCZE 400 ML

MIXA MLECZKO DO CIAŁA NAWILŻAJĄCE 400 ML

MIXA KREM DO TWARZY NAWILŻAJĄCY 6% 50 ML

GARNIER MIN BWC DEO ROLL-ON 50ML

GARNIER OIL BEAUTY OLEJEK DO CIAŁA 150ML

MIXA PŁYN MICELARNY SKÓRA WRAŻLIWA 400ML

MIXA PŁYN MICELARNY SKÓRA SUCHA 400 ML

MIXA KREM ODŻYWCZY 25% 50 ML

MIXA BABY PŁYN D/ KĄPIELI  400 ML

MIXA BABY 2 W 1 400 ML

GARNIER MIRACLE KREM D/TW DZIEŃ 50+ 50ML

GARNIER MIRACLE KREM POD OCZY 15 ML

GARNIER MIRACLE KREM D/TW DZIEŃ 40+ 50ML

GARNIER NEO FRESH BLOSSOM DEO ROLL 40ML

GARNIER NEO SOFT COTTON DEO ROLL 40ML

GARNIER NEO FRUITY FLOWER DEO ROLL 40ML

GARNIER NEO FRAGRANCE FREE DEO ROLL 40ML

GARNIER NEO SHOWER CLEAN DEO ROLL 40ML

FRUCTIS CUDOWNY OLEJEK ODŻ I BLASK 150ML

FRUCTIS CUDOWNY OLEJEK OCHRONA 150ML

ULTRA DOUX Z CUD. OLEJK. ODŻ D/WŁ 200ML

ULTRA DOUX Z CUD. OLEJK. SZAM D/WŁ 400ML

GARNIER BEAUTY BALM CERA JASNA 150 ML

GARNIER PŁYN MICEL.3W1 SK.NOR/MIE 400 ML

GARNIER MIRACLE KREM DO/TWARZY 50 ML

MIXA PŁYN MICELARNY P/PODRAŻ 400ML

GARNIER CZYSTA SKÓRA PŁ .MICEL.3W1 400ML

GARNIER BB CZYSTA SKÓRA 5W1 C.ŚNIAD.50ML

GARNIER BB CZYSTA SKÓRA 5W1 C .JASN.50ML

MIXA PŁYN MICELARNY P/NIEDOSK. 400ML

MIXA TONIK P/NIEDOSK. 200 ML

MIXA ŻEL P/NIEDOSK D/TW 200 ML

GARNIER NEO ACT.CON.TH. W DEO SPRAY150ML

GARNIER NEO ACT.CON.TH. W ROLL-ON 50ML

GARNIER NEO ACT.CON.TH. M DEO SPRAY150ML

GARNIER NEO ACT.CON.TH. M ROLL-ON 50ML

GARNIER COLOR NATURALS 7.3 NAT.ZŁ.BLOND

OLIA FARBA DO WŁ.7.40 INTENSE COPPER

GARNIER NEO DRY-M.VERY LIG.DEO SPR.150ML

GARNIER NEO DRY-M.SHOWER C.DEO SPR.150ML

GARNIER NEO DRY-M.PURE COT.DEO SPR.150ML

GARNIER NEO DRY-M.FRESH BL.DEO SPR.150ML

GARNIER NEO DRY-M.FLOR.TO.DEO SPRAY150ML

MIXA COLD CREAM DO TWARZY 50ML

GARNIER COL SENSATION S10 SILVER BLOND

GARNIER COL SENSATION S9  SILVER PLATINU

GARNIER COLOR NAT NUDE MEDIUM BROW 5.132

GARNIER COLOR NAT NUDE LIGHT BROWN 6.132

GARNIER COLOR NAT NUDE LIGHT BLOND 9.132

GARNIER COLOR NAT NUDE MEDIUM BLON 8.132

GARNIER PŁYN MICELARNY Z OLEJKIEM 400 ML

MIXA KREM D/CIAŁA COLD 400ML

MIXA KREM D/RĄK COLD 50ML

GARNIER OLIA 110 SUPERBLOND NAT. FARBA/W

GARNIER OLIA 112 SUPERBLOND BEŻ. FARBA/W

GARNIER OLIA B+++ ROZJAŚNIACZ FARBA/WŁO

MIXA NAWILŻAJĄCY KREM TW P.NIED.2W1 50ML

MIXA PIANKA MICELARNA NAWILŻAJĄCA 200 ML

MIXA PIANKA MICELARNA P.ZACZER 200 ML

MIXA INTENS. NAWILŻ. KREM- ŻEL D/TW 50ML

GARNIER SKINACTIVE FACE P.MICELARNY125ML

MIXA COLD CREAM ŻEL D.KĄPIELI BABY 250ML

GARNIER MINER.PURE ACTI.WOM ROLL-ON 50ML

GARNIER MINERAL PURE ACT.WOM SPRAY 150ML

GARNIER MASKA KOMPRES SKÓRA MIESZANA 32G

GARNIER MASKA KOMPRES SKÓRA SUCHA 32G

GARNIER MASKA KOMPRES SKÓRA ODWOD. 32G

GARNIER ŻEL MICELARNY SKÓRA N/MIES 200ML

GARNIER ŻEL MICELARNY SKÓRA WRAŻ. 200 ML

MIXA CICA CREME 50 ML

MIXA MLECZKO D/DEMAK.PRZCIW NIEDOS.200ML

MIXA MLECZKO DO DEMAK.SKÓRA SUCHA 200ML

FRUCTIS STAY FRESH SZAMPON 400 ML

FRUCTIS GĘSTE I ZACHWYCAJĄCE SZAM 400 ML

FRUCTIS GROW STRONG SZAMPON 400 ML

FRUCTIS STAY FRESH SUCHE K. SZAMP 400 ML

FRUCTIS OIL REPAIR 3 BUTTER SZAMP 400 ML

FRUCTIS GĘSTE I ZACHWYCAJĄCE ODŻ 200 ML

FRUCTIS GROW STRONG ODŻYWKA 200 ML

FRUCTIS GROW STRONG SZAM P/ŁUPIEŻ 400 ML

FRUCTIS OLEO REPAIR ODŻYWKA 200 ML

FRUCTIS GOODBYE DAMAGE SZAMPON 400 ML

FRUCTIS OLEO REPAIR SZAMPON 400 ML

FRUCTIS GOODBYE DAMAGE ODŻYWKA 200 ML

FRUCTIS SZAMPON P/ŁUPIEŻ 2W1 ZIEL 400 ML

FRUCTIS COLOR RESIST SZAMPON 400 ML

FRUCTIS SZAMPON WŁ NORMALNE 2W1 400 ML

GARNIER AQUA BOMB KREM NA NOC 50 ML

FRUCTIS COLOR RESIST ODŻYWKA 200 ML

MIXA BOGATY KOJĄCYM NAWILŻAJĄCY 50ML

MIXA LEKKI KOJĄCY KREM NAWILŻAJĄCY 50ML

GARNIER NAWIL.MGIEŁKA OCHRONNA UV 75ML

GARNIER NAWILŻA.LEKKI KREM-ŻEL N/DZ 50ML

MIXA PŁYN 2-FAZOWY DO MAKIJAŻU 125 ML

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 9G LIGHT GREIGE

OLIA FARBA D/WŁOSÓW 7G DARK GREIGE

GARNIER MASKA CYTRYNA 8 ML

MIXA HYALUROGEL BOGATY KREM 50 ML

GARNIER MASKA SAUNA 8 ML

GARNIER MASKA MIÓD 8 ML

GARNIER MASKA GRANAT 8 ML

GARNIER MASKA GLINKA 8 ML

GARNIER MASKA KOMPRES LAWENDA 32G

GARNIER BOT.CL.MLECZKO D/DEM WINOG 200ML

GARNIER BOT.CL. ŻEL OCZYSZCZ. MIÓD 200ML

GARNIER BOT.CL. ŻEL OCZYSZ. WINOGR 200ML

GARNIER BOT.CL. TONIK P.KOMF. MIÓD 200ML

GARNIER BOT.CL. TONIK ODŚ. WINOGR. 200ML

GARNIER BOT.CL. TONIK ŁAG. RÓŻA 200ML

GARNIER BOT.CL. MLECZKO D/DEM RÓŻA 200ML

GARNIER BOT.CL. MLECZKO D/DEM MIÓD 200ML

GARNIER BOT.CL. KREM WINOGR C/NOR 50ML

GARNIER BOT.CL. KREM RÓŻA C/WRAŻL. 50ML

GARNIER BOT.CL. KREM MIÓD C/SUCHA 50ML

FRUCTIS STAY FRESH SUCHE KOŃC ODŻ 200 ML

FRUCTIS STAY FRESH P/ŁUP SZAMP 400 ML

FRUCTIS OIL REPAIR 3 BUTTER ODŻ 200 ML

FRUCTIS OIL REPAIR 3 BUTTER MASKA 300 ML

FRUCTIS OIL REPAIR 3 BUTTER KREM 150 ML

FRUCTIS GROW STRONG MASKA 300 ML

FRUCTIS GOODBYE DAMAGE MASKA 300 ML

GARNIER MIN.PU.RACT.DEO MEN ROLL ON 50ML

GARNIER MIN.PURE ACT.DEO MEN SPRAY 150ML

L'OREAL MEN REGENERUJĄCY ŻEL P/GOL.100ML

L'OREAL MEN KREM NAWIL.COMFORT MAX 50ML

L'OREAL MEN KREM NAWIL.SKÓRA WRAŻL. 50ML

L'OREAL MEN ŻEL DO GOL.HYPOALERG.200ML

CASTING 1010 JASNY LODOWY BLOND

CASTING 1013 JASNY PIASKOWY BLOND

CASTING 1021 JASNY PERŁOWY BLOND

CASTING CREME GLOSS 200 NOIR EBENE

CASTING CREME GLOSS 210 NOIR BLEU

CASTNG CREME GLOSS 300CHATAIN FONCE

CASTING CREME GLOSS 323 CHOCO NOIR

CASTNG CREME GLOSS 400 CHATAIN

CASTNG CREME GLOSS 415 MARRON GLACE

CASTING CREME GLOSS 432 MARRON SUPR

CASTNG CREME GLOSS 500CHATAIN CLAIR

CASTING CREME GLOSS 515 CHOC GLACE

CASTING CREME GLOSS 535 CHOCOLAT

CASTING 801 SATYNOWY BLOND

EXCELLENCE 10.21 BBJ PERL BLOND

EXCELLENCE 3 CIEMNY BRĄZ

EXCELLENCE 4 BRĄZ

EXCELLENCE 4.54 BRĄZ MAH-MIEDZ

EXCELLENCE 5 JASNY BRĄZ

EXCELLENCE 7 BLOND

EXCELLENCE 7.43 BLOND MIEDZ-ZŁO

EXCELLENCE 9 BJ BLOND

EXCELLENCE 9.1 BJ BLOND POP

EXCELLENCE 9.3 BJ BLOND ZŁO

EXCELLENCE 01 SJBLOND NAT

FERIA PREFERENCE 102

FERIA PREFERENCE 74

FERIA PREFERENCE P37

FERIA PREFERENCE P78

PREFERENCE VIRGINIE G

L'OREAL FARBA  ISLANDE L

PREFERENCE MAR/GLACE M2

LOREAL PREFERENCE X CANNES

PREFERENCE FARBA  A3 HAVANE

PREFERENCE COPENHAGUE WBIS

PREFERENCE MARRON PROFOND M1

PREFERENCE HOLLYWOOD Y

L'OREAL FARBA  VIKING Z

PREFERENCE STOKHOLM Z2

LOREAL AGE RPERFECT KREM D/TW DZ IN 50ML

LOREAL TRIPLE ACTIVE KREM D/T DZ NM 50ML

LOREAL TRIPLE ACT. KREM D/TW DZ CSW 50ML

LOREAL TRIPLE ACTIV KREM D/TW N NAW 50ML

LOREAL REVITALIFT KREM D/TW NOC ZM. 50ML

LOREAL REVITALIFT KREM D/TW DZ ZMAR 50ML

ELS COLORVIVE ODŻ RENO 200 ML

ELS CEMENT-CERAMIDY ODŻ 200 ML

ELS TOTAL REPAIR5 MASKA 300ML

ELS TOTAL REPAIR5 ODŻ 200 ML

ELS COLORVIVE SZP 250 ML

ELSEVE SZP COLOR VIVE 400 ML

ELSEVE CEMENT-CERAMIDY SZP 400 ML

ELSEVE TOTAL REPAIR5 SZP 400ML

ELNETT LAKIER D/WŁ.ELASTYCZ.UTRWAL.250ML

ELNETT LAKIER D/WŁ.MOC.UT.WŁ.KOLOR 250ML

ELNETT LAKIER D/WŁ.MOCNE UTRWAL.250ML

SL REMIX PASTA MODELUJACA 150 ML

L'OREAL MEN KREM NAWIL.P/OZNK.ZMĘCZ.50ML

L'OREAL MEN KREM NAWIL.1 ZMARSZCZKI 50ML

LOREAL F.WŁ EXCELLENCE 8.13 PERŁOWY BEŻ

FERIA PREFERENCE 92 IRIDESCENT BLONDE

LOREAL CASTING MROZNE KAKAO 412

LOREAL  F/WŁOS CASTING MROZNA TRUFLA 513

LOREAL CASTING ICED CHOCOLATES 613

LOREAL AGE PERF KREM D/TW N INT.ODŻ 50ML

EXCELLENCE FARBA 6.41 JASNY BURSZT. BRĄZ

L'OREAL MEN KREM NAWIL.PR/STARZENIU 50ML

L'OREAL MEN WODA PO GOLENIU  100ML

L'OREAL MEN WODA P/GOL.ICE IMPACT 100ML

LOREAL ELSEVE ODŻYWKA D/WŁ.RESIST 200ML

LOREAL ELSEVE MASKA D/WŁ.RESIST 300 ML

LOREAL ELSEVE SZAMPON D/WŁ.RESIST 400 ML

LOREAL ELSEVE SZAMPON D/WŁ.RESIST 250 ML

LOREAL NUTRIG.LIGHT&SIL.KR.D/TW DZI.50ML

LOREAL NUTRIGOLD KREM D/TW NOC 50ML

LOREAL NUTRIGOLD KREM D/TW DZIEŃ 50ML

L'OREAL MEN H24 KREM D/TW.SKÓRA WRŻ.75ML

L'OREAL MEN H24 KREM D/TW.INTEN.NAW.75ML

EXCELLENCE 5,03 RICH BROWN

EXCELLENCE 4,03 RICH DARK BROWN

LOREAL PREFERENCE 3.0 BRASILIA

FERIA PREFERENCE P76 PURE SPICE

LOREAL MEN EXPERT HE X-TREM ŻEL MA.150ML

LOREAL REVITALIFT LASER KREM D/T DZ 50ML

LOREAL REVITALIFT LASER KREM P/OCZY 15ML

LOREAL REVITALIFT LASER SERUM D/TW 30 ML

LOREAL AGE PERFECT CAL KREM D/TW DZ 50ML

ELSEVE TOTAL REP.SZAMPON EXTR.400ML

ELSEVE TOTAL REP.MASKA EXTR.300ML

ELSEVE TOTAL REP.ODŻYWKA EXTR.200ML

CASTING CREME GLOSS SPICY 554 SP.CHOCO

LOREAL RARE FLOWERS MLECZKO D/DEM 200 ML

LOREAL PŁYN D/DEMAKIJAŻU DWUFAZOWY 125ML

L'OREAL MEN AQUA-ŻEL P/BŁYSZ. SKÓRY 50ML

L'OREAL MEN ŻEL NAWIL.3 DNIO.ZAROST 50ML

LOREA ME PURE POWER WĘGIEL OCZYSZ 150ML

L'OREAL MEN ŻEL-PEEL.P/ZASKÓRNIKOM 150ML

L'OREAL MEN KREM-ŻEL NAWIL.P/NIEDOS.50ML

ELSEVE FIBRALOGY SZAMPON 400 ML

ELSEVE FIBRALOGY ODŻYWKA 200 ML

LOREAL REVITAL LASER X3 KREM TW NOC 50ML

ELSEVE ELIKSIR ODŻYWCZY   100 ML

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 1.0 OBSIDIAN

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 10.21 PORCELAIN

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 3.0 KOHL

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 4.0 SEPIA

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW  5.0 ALEZAN

PRODIGY FARBA DO WŁOSOW 5.30

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 5.35 TANNED CH.

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 6.0 OAK

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 6.45 AMBER

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 7.0 ALMOND

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 7.40 VERMILLON

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 8.0 DUNE

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 9.0 IVORY

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 9.10 WHITE GOLD

LOREAL AGE PERFECT ZŁOTE SERUM D/TW 30ML

LOREAL AGE PERFECT KREM ODBUDOW.N/N.50ML

LOREAL AGE PERFECT KREM ODBUD.N/DZ.50ML

LOREAL NUTRI-GOLD OLEJEK T O.RYTUAŁ 30ML

LOREAL NUTRI-GOLD KREM-OL OL.RYTUAŁ 50ML

ELSEVE SZAMPON ARGININE LIGHT 400 ML

LOREAL SKIN PERFECTION KREM N/DZIEŃ 50ML

LOREAL SKIN PERFECT KREM BB LIGHT 50ML

LOREAL SKIN PERFECTION SERUM TWARZ 30 ML

ELSEVE TOTAL REPAIR SERUM D/WŁ 100ML

ELSEVE ELIKSIR ODBUDOWUJĄCY D/WŁ 100ML

ELSEVE OILS ODŻYWKA D/WŁ 200ML

ELSEVE OILS SZAMPON D/WŁ 400ML

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 9.3 GOLD BLOND

L'OREAL MEN ŻEL GŁ.OCZYSZ.WU.MINER.150ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 50+ KREM N/NOC 50ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 60+ KREM N/DZ 50ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 60+ KREM N/NOC 50ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 50+KREM P/OCZY 15ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 50+ KREM N/DZ 50ML

LOREAL EXPERT WIEKU 40+ KREM N/NOC 50ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 40+ KREM N/DZ 50ML

PREFERENCE 11,11 VERY VERY LIGHT COOL

PREFERENCE 11.21 CHŁODNY ŚWIETL BLOND

LOREAL EK.NAW.KR.TW DZ.SK.WRAŻ.ZACZ.50ML

L'OREAL MEN KREM D/TW.INTENS.NAWILŻ.50ML

LOREAL REVITALIFT FILLER SERUM D/TW 16ML

LOREAL REVITAL. FILLER KREM D/TW DZ 50ML

PRODIGY FARBA DO WŁOSÓW 4.15 SIENNA

LOREAL PREFERENCE P.12 BLACK NIGHT

LOREAL PREFERENCE 8L BLOND PLATINUM

CASTING CREME GLOSS 600 BLOND FONC

ELSEVE NUTRIGLOSS LUM MASKA D/W 300 ML

ELSEVE NUTRIGLOSS LUM SZAMPON D/W 400 ML

ELSEVE NUTRIGLOSS LUM ODŻYWKA D/W 200 ML

LOREAL NUTRI GOLD  KREM-OLEJ TW NOC 50ML

LOREAL NUTRI GOLD OLEJEK LEKKA FORM.30ML

ELSEVE MAGICZNA MOC OLEJKÓW MASKA 300ML

ELSEVE KREMOWY OLEJEK WŁ/SUCHE 150ML

ELSEVE FIBRALOGY NEW SPRAY 200 ML

ELSEVE TOTAL RESIST 5 NEW SPRAY 200 ML

ELSEVE ARGININE NEW SPRAY 200ML

CASTING CREME GLOSS 525 CHOCO GANACHE

CASTING CREME GLOSS 635 CHOCOLATE BONBON

CASTING CREME GLOSS 532 CHOCO FONDANT

LOREAL REVITALIFT FILLER KR.P/OCZY 15 ML

LOREAL REVITALIFT FILLER KR. D/TW N 50ML

L'OREAL MEN NAWIL.ŻEL PO GOLENIU 120ML

LOREAL AGE PERF.R.CELL.KREM P/OCZY 15ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 60+ KREM.MODEL 50ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 50+ KREM.MODEL 50ML

L'OREAL MEN ŻEL MYJĄCY DO TWARZY 150ML

L'OREAL MEN ORZEŹWIAJĄCY.KREM NAWIL.50ML

LOREAL PARIS PREFERENCE FARBA 6.21 OPERA

ELSEVE MAGICZ MOC OLEJKÓW SZAMPON 400 ML

ELSEVE MAGICZNA MOC OLEJKÓW SPRAY 200 ML

ELSEVE COLOR VIVE SPRAY ODŻYWKA 200 ML

LOREAL PREFERENCE 04 GLAM BLONDE

LOREAL MASKA ROZŚWIETLAJĄCA  GLINKĄ 50ML

LOREAL MASKA WYGŁĄDZAJĄCA Z GLINKĄ 50ML

LOREAL MASKA OCZYSZCZAJĄCA Z GLINKĄ 50ML

L'OREAL PARIS PŁ.MICELARN SK. NORM 400ML

L'OREAL PARIS D.E PŁ.MICE SK. WRAŻ 400ML

ELSEVE EXTRA CLAY MASKA 150 ML

ELSEVE EXTRA CLAY ODŻYWKA 200 ML

ELSEVE EXTRA CLAY SZAMPON 400 ML

LOREAL DERMO RARE FLOWERS MLECZKO 400ML

LOREAL DERMO RARE FLOW.ŻEL OCZYSZC.150ML

LOREAL DERMO RARE FLOWERS TONIK  400ML

LOREAL MEN EKSP.ENERGET.ŻEL NAWILŻ. 50ML

LOREAL MEN EKSP.KREM-ŻEL.SK.WRAŻL.125ML

LOREAL MEN EKSP.BLS.P/GOL.SK.WRAŻL.125ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 70+ KREM N/NOC 50ML

LOREAL EKSPERT WIEKU 70+ KREM N/DZ 50ML

COLORISTA FARBA TRW KOLOR Z EF BALAYAGE

COLORISTA FARBA TRW KOLOR Z EF SOFTBLEA

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA BLUEBL

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA BRONZE

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA CHERRY

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA MARSAL

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA RONZE

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA ROSE

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA STRAWB

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA VIOLET

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG PINKHA

COLORISTA FARBA TRW KOLORYZACJA COPPER

COLORISTA SPRAY 1-DN TRW TEAL 75ML

COLORISTA SPRAY 1-DN TRW PINK 75ML

COLORISTA SPRAY 1-DN TRW LAVENDERHA 75ML

COLORISTA SPRAY 1-DN TRW HOTPINKHAI 75ML

COLORISTA SPRAY 1-DN TRW BLUE 75ML

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG AQUAHA

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG BLUEHA

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG DIRTYP

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG LILACH

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG ORANG

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG PEACHH

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG REDHA

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG TURQU

COLORISTA FARBA TRW KOLOR Z EF OMBRE

COLORISTA SZAMPON DO WYPŁ KOLORU 200 ML

PREFERENCE BURGUNDY FARBA MIDNIGHT PLUM

PREFERENCE BURGUNDY FARBA SOFT BORDEAUX

CASTING GLOSSY PR.BR. FAR CZEKOL MOCCACC

CASTING GLOSSY PR.BR. FAR KAK MOCCACCINO

CASTING GLOSSY PR.BR. FAR ORZECH MOCCACC

CASTING GLOSSY PR.BR. FAR PRALIN MOCCACC

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG PURPLE

L'OREAL AGE PERFECT RÓŻANY KREM N/D 50ML

L'OREAL AGE PERFECT ESENCJA ROZŚWI.125ML

L'OREAL PŁYN MICELARNY DWUFAZOWY 400ML

L'OREAL CZYSTA GLINKA ŻEL PEELINGU.150ML

L'OREAL CZYSTA GLINKA ŻEL OCZYSZCZ.150ML

L'OREAL CZYSTA GLINKA ŻEL DETOKSYK.150ML

L'OREAL AGE PERFECT RÓŻANY KREM N/N 50ML

L'OREAL MASKA KOMPLEKSOWA REGENER. 50ML

LOREAL MAGIC RETOUCH BRĄZ 75 ML

LOREAL MAGIC RETOUCH CIEMNY BRĄZ 75 ML

LOREAL MAGIC RETOUCH CZERŃ 75 ML

LOREAL MAGIC RETOUCH CIEMNY BLOND 75 ML

LOREAL MAGIC RETOUCH BLOND 75 ML

LOREAL MAGIC RETOUCH ROUGE 75 ML

LOREAL MAGIC RETOUCH BLOND CLAIR 75 ML

LOREAL MAGIC RETOUCH CHATAIN FROI 75 ML

LOREAL RARE FLOWERS PEELING D/TW 50ML

LOREAL REVITALIFT FILLER MASKA D/TW 50ML

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG INDYGO

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG MINT

COLORISTA WASH OUT FARBA 2-TYG BURGUND

CASTING CREME GLOSS 5.43 GOLDEN HENNA

CASTING CREME GLOSS 4.43 AUBURN HENNA

CASTING CREME GLOSS 3.54 MAHOGANY HENNA

LOREAL MASKA  REDUK. NIEDOSK.GLINKA 50ML

LOREAL REVITALIFT KREM ANT-AG N/D 50ML

PREFERENCE 3.12 INTE CHŁODNY CIEMNY BRĄZ

OLIA 9.1 BARDZO JASNY POPIELATY BLOND

OLIA 10.21 PERŁOWY BARDZO JASNY BLOND

OLIA 8.43 INTENSYWNA ZŁOCISTA MIEDŹ

OLIA 6.46 INTENSYWNA CZERWONA MIEDŹ

PRODIGY 7.31 CAMEL

EXCELLENCE 8.13 PERŁOWY BEŻ

EXCELLENCE 0.4 B. JASNY BEŻOWY BLOND

CASTING 910 CUKIERKOWY BLOND