REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Cała marka Eveline 1+1 za grosz”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Cała marka Eveline 1+1 za grosz” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3.  Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4.  Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

5.  Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 31.10.2018 r. do 07.11.2018 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.  Promocja dotyczy produktów marki Eveline Cosmetics dostępnych w drogeriach Hebe.

2.  Przy zakupie jednego produktu Eveline drugi, tańszy lub w tej samej cenie, kosztuje 1 grosz.

3.  Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów.

4.  Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5.  Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6.  Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1.  W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.  Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a.  pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b.  pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4.  Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.  W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7.  Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 31 października 2018 r.

Załącznik nr 1

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

EAN

NAZWA ART#

5901761958478

EV. KREDKA DREWNIANA DO BRWI DUO 02 1G

5901761938005

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY  307 5ML

5901761910544

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY  308 5ML

5901761937107

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 290 5ML

5901761937114

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 291 5ML

5901761937121

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 292 5ML

5901761937138

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 293 5ML

5901761937145

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 294 5ML

5901761937152

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 295 5ML

5901761937169

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 296 5ML

5901761937176

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 297 5ML

5901761937626

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 298 5ML

5901761937664

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 299 5ML

5901761937671

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 300  5ML

5901761937695

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 301 5ML

5901761937701

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 302 5ML

5901761937961

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 303 5ML

5901761937978

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 304 5ML

5901761937985

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 305 5ML

5901761937992

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 306 5ML

5901761959352

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY 309 5ML

5901761937183

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY BAZA 5ML

5901761937190

EV. LAK. DO PAZ. HYBRYDOWY TOP 5ML

5901761936353

EV. PROFESSIONAL STYLIST WOSK D/BR4G

5901761958324

EV. ROZŚWIETLACZ W PŁYNIE ALL/1 GOLD 8ML

5901761958317

EV. ROZŚWIETLACZ W PŁYNIE ALL/1LIGHT 8ML

5901761936407

EV.ALL IN ONE - HIGHLIGHTER BLUSH 1 6G

5901761936414

EV.ALL IN ONE - HIGHLIGHTER BLUSH 2 6G

5901761936421

EV.ALL IN ONE - HIGHLIGHTER BLUSH 3 6G

5901761936612

EV.ALL IN ONE - LIP GLOSS 110 4ML

5901761936629

EV.ALL IN ONE - LIP GLOSS 111 4ML

5901761936636

EV.ALL IN ONE - LIP GLOSS 112 4ML

5901761936643

EV.ALL IN ONE - LIP GLOSS 113 4ML

5901761936667

EV.ALL IN ONE - LIP GLOSS 115 4ML

5901761936896

EV.ALL IN ONE EYESHADOW PALETTE NUDE 12G

5901761936902

EV.ALL IN ONE EYESHADOW PALETTE ROSE 12G

5901761936728

EV.AQUA PLATINUM - LIPSTICK MET.800 9ML

5901761936735

EV.AQUA PLATINUM - LIPSTICK MET.801 9ML

5901761936742

EV.AQUA PLATINUM - LIPSTICK MET.802 9ML

5901761936759

EV.AQUA PLATINUM - LIPSTICK MET.803 9ML

5901761936766

EV.AQUA PLATINUM - LIPSTICK MET.804 9ML

5901761936773

EV.AQUA PLATINUM - LIPSTICK MET.805 9ML

5901761941043

EV.BAZA P.MAKE-UP F. HD KAMUF. 30ML 

5901761936711

EV.BROW PENCIL&HIGHLIGH4G

5901761936391

EV.CONTOUR SENSATION CREAMY STICK  4 5ML

5901761936360

EV.CONTOUR SENSATION CREAMY STICK 1 5ML

5901761936377

EV.CONTOUR SENSATION CREAMY STICK 2 5ML

5901761936384

EV.CONTOUR SENSATION CREAMY STICK 3 5ML

5901761936445

EV.EYE MAX PRECISION EYE PENCIL NUDE 4G

5901761936452

EV.EYE MAX PRECISION EYE PENCIL WHITE 4G

5901761938869

EV.KOREKTOR PRECYZYJNY D.TWARZY HD HS 4G

5901761936681

EV.KR.DO UST MAX INT. TRANSPARENT 21 3G

5901761936346

EV.MASCARA BIG VOLUME - DARK BALM 10ML

5901761936483

EV.MAX INTENSE COLOUR LIP LINER 19 3G

5901761936476

EV.MAX INTENSE COLOUR LIP LINER 20 3G

5901761938876

EV.POD. ROZŚWIET. LUM PRO EXPERT01 30ML

5901761938906

EV.POD. ROZŚWIET. LUM PRO EXPERT02 30ML

5901761938913

EV.POD. ROZŚWIET. LUM PRO EXPERT03 30ML

5901761938920

EV.POD. ROZŚWIET. LUM PRO EXPERT04 30ML

5901761936889

EV.QUATTRO - EYESHADOW - 13 5G

5901761936506

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 201 12ML

5901761936537

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 204 12ML

5901761936544

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 205 12ML

5901761936551

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 206 12ML

5901761936568

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 207 12ML

5901761936575

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 208 12ML

5901761936582

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 209 12ML

5901761936605

EV.VINYL - GEL - NAIL POLISH 211 12ML

5901761936674

EVE.BAZA P/POMADKĘ ALL DAY IDE.STAY 7ML

5901761936704

EVE.EYELINER CELEBRITIES CZAR.WILDLASH8G

5901761936469

EVE.EYELINER WATERPROOF W KREDCE 8G

5901761910568

EVE.KOREKTOR DO BRWI 8W1 Z HENNĄ 9ML

5901761938340

EVE.ODŻYWKA DO PAZNOKCI CALCIUM MILK12ML

5901761938111

EVE.ODŻYWKA DO PAZNOKCI8W1SENSITIVE 12ML

5901761960037

EVE.QUATTRO - EYESHADOW - 14 13G

5901761936995

EVE.TUSZ VOLUME EXTENSION OBJ I BL 10ML

5901761936988

EVE.TUSZ VOLUME EXTENSION WYD.-ZAG.10ML

5901761965841

EVEL 3W1 BROW STYL KRED D/B 01 M.BROW 5G

5901761966732

EVEL 3W1 BROW STYL KRED D/B 02 D.BROW 5G

5901761965919

EVEL ALL IN ONE PALETKA CIENI BURN 12G

5901761966176

EVEL ART SCENIC 3W1 PODKŁ C.BEŻ 23 40ML

5901761966152

EVEL ART SCENIC 3W1 PODKŁ J.BEŻ 21 40ML

5901761966145

EVEL ART SCENIC 3W1 PODKŁ K.SŁON 20 40ML

5901761966169

EVEL ART SCENIC 3W1 PODKŁ NATUR 22 40ML

5907609343765

EVEL KOREKTOR D/BRWI ART SC.BRĄZOWY 10ML

5907609343758

EVEL KOREKTOR D/BRWI ART SC.CZARN. 10ML

5901761937404

EVEL KREDKA D/O DREWNIA CZARNA KRÓT 1,2G

5907609337559

EVEL ODZYWKA DO RZĘS ADVANCE VOLUM. 10ML

5907609395283

EVEL ODŻYWK DO RZĘS SOS LASH BOOST. 10ML

5907609329721

EVEL ODŻYWKA WZMACNIAJĄ Z DIAMENTEM 12ML

5901761966671

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 01 4,5G

5901761966688

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 02 4,5G

5901761966695

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 03 4,5G

5901761966701

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 04 4,5G

5901761966718

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 05 4,5G

5901761966725

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 06 4,5G

5901761969658

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 07 4,5G

5901761969665

EVEL OH MY LIPS POM + KRED ZEST 08 4,5G

5901761937206

EVEL PEARLS FULL HD PUDER KULKI BRĄZ 15G

5901761937213

EVEL PEARLS FULL HD PUDER KULKI CC 15G

5901761966268

EVEL PROF. ZESTAW KOREKT. D/TW 4W1 4,4G

5901761967685

EVEL SE 4D SCA KON. WYSZ. NOCN LIP 250ML

5901761965346

EVELI KREM DC SOFT S.O.S 10% UREA 175 ML

5907609331472

EVELI TUSZ BIG VOLUME LASH PROF. 9ML

5907609389190

EVELI TUSZ D/RZĘS MEGA SIZE LASHES 10ML

5907609325853

EVELI TUSZ VOLUMIX FIBERLA WYDŁ/PODK 9ML

5907609325532

EVELI TUSZ VOLUMIX FIBERLAST POGRUB. 9ML

5901761957648

EVELIN CIEN DO BRWI ALL IN ONE NR02 1,7G

5901761955217

EVELINE 24K SER UJĘD. Z DR. ZŁOTA 250ML

5901761955224

EVELINE 24K SER. MOD. BRZ/UDA /POŚ250ML

5901761955200

EVELINE 24K SERUM LIFTINGU BIUSTU 250ML

5901761949148

EVELINE 4D B,WRAPP. MASKA ANTYCE 300ML

5901761916317

EVELINE 4D KAWA SERUM WYSZ-DREN 250ML

5901761916034

EVELINE 4D SUPERKO.NOC.SER ANTYC 250ML

5901761915983

EVELINE 4D TERMOLIF.SERUM WYSZCZ 250ML

5901761922226

EVELINE ALL DAY LIP TINT COLOR NR 05 7ML

5907609394934

EVELINE ARGAN OIL BALSAM PR UJ-WYG 350ML

5907609398406

EVELINE ARGAN&SILK MASKA  8W1 500ML

5907609398383

EVELINE ARGAN&SILK SZAMPON 150 ML

5901761905205

EVELINE ARGAN&VANILL KREM LUKS RĄK 100ML

5901761933673

EVELINE ART. MAKE UP PUDER SYPKI 1 20G

5901761933680

EVELINE ART. MAKE UP PUDER SYPKI 2 20G

5901761949391

EVELINE BALSAM D/C  5OL. BOTANIC 350 ML

5901761958782

EVELINE BALSAM D/C  MED 10% UREA 350ML

5901761967722

EVELINE BALSAM MED. Q10 UJD. 350ML

5901761914832

EVELINE BAZA POD CIENIE 12ML

5901761971750

EVELINE BAZA POD MAKIJAŻ 30ML

5901761949377

EVELINE BC MED. ODŻ. BAL. MALINA N 350ML

5901761971774

EVELINE BIBUŁKI MATUJĄCE 8 G

5901761936209

EVELINE BIG VOL. FEMME TUSZ 10ML

5901761904413

EVELINE BIG VOLUME EXPLOSION TUSZ 11 ML

5907609339942

EVELINE BIO HYAL 4D KREM TW D/N 30+ 50ML

5907609336156

EVELINE BIO HYAL 4D KREM TW D/N 40+ 50ML

5907609336163

EVELINE BIO HYAL 4D KREM TW D/N 50+ 50ML

5907609339959

EVELINE BIO HYAL 4D KREM TW D/N 60+ 50ML

5907609353306

EVELINE BIO HYALURON 4D 70+ KREM TW 50ML

5901761974959

EVELINE BLYSZCZYK ALL IN ONE 114 4,5ML

5901761974980

EVELINE BLYSZCZYK ALL IN ONE 115 4,5ML

5901761928983

EVELINE BŁYSZ LIP TH SERUM.POW USTA 12ML

5901761974140

EVELINE BŁYSZCZYK HOLOGRAFICZNY 120 4ML

5901761974157

EVELINE BŁYSZCZYK HOLOGRAFICZNY 121 4ML

5901761974164

EVELINE BŁYSZCZYK HOLOGRAFICZNY 122 4ML

5901761936117

EVELINE CIENIE DO POWIEK ZES. NR 09 5G

5901761936124

EVELINE CIENIE DO POWIEK ZES. NR 10 5G

5901761936131

EVELINE CIENIE DO POWIEK ZES. NR 11 5G

5901761936148

EVELINE CIENIE DO POWIEK ZES. NR 12 5G

5901761921977

EVELINE DUOPAK MAGICAL GEL ZEST.02 2X5ML

5901761922004

EVELINE DUOPAK MAGICAL GEL ZEST.05 2X5ML

5901761949339

EVELINE EKS.ODŻYW. BAL.BOMBA WIT 250ML

5901761948882

EVELINE EKSPERT NAWILŻ. BALSAM D/C 250ML

5901761939682

EVELINE EKSPRES SERUM ANTYCE.WODNY 250ML

5901761926057

EVELINE EXPERTC NAW.KREM-ŻEL 30+D/N 50ML

5901761926064

EVELINE EXPERTC P/ZM.KR-SER 40+ D/N 50ML

5907609379009

EVELINE EXT.SOFT KREM D/C OL.ARGAN 200ML

5907609378996

EVELINE EXT.SOFT KREM D/C SOS REG. 200ML

5901761905199

EVELINE EXTR SOFT KREM DO RĄK SOS 100ML

5907609381958

EVELINE EXTRA SOFT BALSAM ARGANOWY 350ML

5901761910797

EVELINE EYE LINER MATT 4ML

5907609339218

EVELINE EYE LINER WE FLAMASTRZE 7ML

5901761936193

EVELINE EYEBROW CORR. TRANSP. 9ML

5901761918786

EVELINE EYEBROW PENCIL BLACK 4G

5901761918601

EVELINE EYEBROW PENCIL BLOND 4G

5901761918625

EVELINE EYEBROW PENCIL BROWN 4G

5901761900675

EVELINE EYEBROW PENCIL GREY 4G

5901964041380

EVELINE EYELINER 10ML

5901761931471

EVELINE EYELINER CELEBRITIES FIOLETO.3ML

5907609332677

EVELINE EYELINER CELEBRITY CZARNY 10ML

5901761911770

EVELINE F.THER.KR/D/ST ANTYPER.8W1 100ML

5901761919264

EVELINE FACEMED HIAL.3W1 PŁY.MICEL.400ML

5901761954999

EVELINE FACEMED HIAL.PŁ.MIC.SENSIT.250ML

5901761954951

EVELINE FACEMED HIAL.ŻEL DO TW.3W1 150ML

5901761949810

EVELINE FACEMED MASECZKA Z AKT.WĘG.50ML

5901761949438

EVELINE FACEMED MASECZKA ZIEL.GLINK.50ML

5901761919400

EVELINE FACEMED OCZYSZC.3W1 PŁ.MIC.400ML

5901761958836

EVELINE FACEMED PŁ. MICEL ALOES 400ML

5901761975598

EVELINE FACEMED RÓŻANY PŁ MICEL 500ML

5901761948929

EVELINE FACEMED SER.SOS PIERW.ZMAR 18ML

5901761948912

EVELINE FACEMED SERUM N/NIEDOSK.8W1 18ML

5901761949445

EVELINE FACEMED ŻEL D/TW.Z AKT.WĘG.150ML

5901761966121

EVELINE FIBERLAST EF.SZT.RZĘS TUSZ 10ML

5901761971743

EVELINE FIXER DO UTRWAL MAKIJAŻU 50ML

5907609399045

EVELINE FLUID BEŻ 53 30ML

5907609399076

EVELINE FLUID CC LIGHT BEŻ 50 30 ML

5907609399014

EVELINE FLUID CC LIGHT BEŻ 51 30 ML

5907609399113

EVELINE FLUID CC MEDIUM BEŻ 52 30ML

5901761941944

EVELINE GOLD LIFT EXP KREM DZ/N 50+ 50ML

5901761941951

EVELINE GOLD LIFT EXP KREM DZ/N 60+ 50ML

5901761941999

EVELINE GOLD LIFT EXP KR-SERUM SZ/D 40ML

5901761941968

EVELINE GOLD LIFT EXP.KREM DZ/N 70+ 50ML

5901761941975

EVELINE GOLD LIFT EXPERT KREM P/OCZY15ML

5901761965407

EVELINE GOLD LIFT KR ULTRA-WYGŁ. 30+50ML

5901761967746

EVELINE GOLD LIFT KR. NAP.OCZY/USTA 15ML

5901761970128

EVELINE GOLD LIFT PŁ. MICELARNY 500ML

5901761967739

EVELINE GOLD REV KR-ŻEL P/OCZ 30+40+15ML

5907609336200

EVELINE HYALURON EXPERT KREM P/OCZY 15ML

5901761922240

EVELINE KAJAL MEGA MAX GREY 2G

5901761915112

EVELINE KAJAL MEGAMAX BLACK 4G

5901761917642

EVELINE KAJAL MEGAMAX BLUE 4G

5901761917659

EVELINE KAJAL MEGAMAX BRONZE 4G

5907609339294

EVELINE KONTURÓWKA DO UST NR 12 1,4G

5907609339300

EVELINE KONTURÓWKA DO UST NR 13 1,4G

5907609339317

EVELINE KONTURÓWKA DO UST NR 14 1,4G

5907609339324

EVELINE KONTURÓWKA DO UST NR 15 1,4G

5907609339188

EVELINE KOR W PŁYNIE ART. SCENIC04 7ML

5907609339195

EVELINE KOR W PŁYNIE ART. SCENIC05 7ML

5907609339201

EVELINE KOR W PŁYNIE ART. SCENIC06 7ML

5901761940596

EVELINE KOR.A/SCENIC SZTYFT GREEN 04 6ML

5901761980745

EVELINE KOREKTOR ANTY AGING LIGHT 12ML

5901761980738

EVELINE KOREKTOR ANTY AGING MEDIUM 12ML

5901761940695

EVELINE KOREKTOR ART SCENIC PORCE.08 7ML

5901761911138

EVELINE KOREKTOR DO BRWI DARK 9ML

5901761911121

EVELINE KOREKTOR DO BRWI LIGHT 9ML

5907609335371

EVELINE KOREKTOR NR 01 4G

5907609335388

EVELINE KOREKTOR NR 02 4G

5907609335395

EVELINE KOREKTOR NR 03 4G

5901761911763

EVELINE KR/D/ST NA PĘKAJ.PIĘTY 8W1 100ML

5901761941777

EVELINE KREDKA BRĄZOWA KRÓTKA 3G

5901964015145

EVELINE KREDKA CZARNA 2G

5901761941135

EVELINE KREDKA D/U MAX INTENSE C.17 3G

5901761941142

EVELINE KREDKA D/U MAX INTENSE C.18 3G

5907609333759

EVELINE KREDKA Z GABKĄ BRĄZOWA 5G

5907609333704

EVELINE KREDKA Z GABKĄ CZARNA 5G

5907609333735

EVELINE KREDKA Z GABKĄ FIOLETOWA 5G

5907609333728

EVELINE KREDKA Z GABKĄ GRANATOWA 5G

5907609333711

EVELINE KREDKA Z GABKĄ SZARA 5G

5907609333742

EVELINE KREDKA Z GABKĄ ZIELONA 5G

5901761958379

EVELINE KR-ELIKSIR D/R ARGA&MACAD 100ML

5901761958362

EVELINE KR-ELIKSIR D/R ARGAN&ROSE 100ML

5907609338105

EVELINE KREM D/C EXTRA SOFT OLIWKA 200ML

5901964016555

EVELINE KREM D/DEPIL OKOLIC BIKINI 125ML

5907609316110

EVELINE KREM D/DEPIL SKÓR.WRAŻLIWA 125ML

5901761942156

EVELINE KREM D/DEPILAC.8W1 TOT.CT.200ML

5901761965360

EVELINE KREM DC SOFT ARGAN O.MAN 175ML

5901761965353

EVELINE KREM DC SOFT OLIWKA ALOES 175ML

5901761913446

EVELINE KREM-MASKA D/RĄK I PAZNOKCI 75ML

5901761967753

EVELINE KUR.ROZJAŚN.CIENIE P/OCZY 15ML

5901761974102

EVELINE LAK COL INST HOLOGRAF 036 12ML

5901761974133

EVELINE LAK COL INST HOLOGRAF 039 12ML

5901761974126

EVELINE LAK COL INST HOLOGRAF 038 12ML

5901761974119

EVELINE LAK COL INST HOLOGRAF 037 12ML

5901761975864

EVELINE LAK.COLOUR INST 097 12ML

5901761974683

EVELINE LAK.COLOUR INST 121 12ML

5901761975840

EVELINE LAK.COLOUR INST 123 12ML

5901761967166

EVELINE LAK.COLOUR INST 124 12ML

5901761974744

EVELINE LAK.COLOUR INST 129 12ML

5901761974652

EVELINE LAK.COLOUR INST 131 12ML

5901761975857

EVELINE LAK.COLOUR INST 132 12ML

5901761939095

EVELINE LAKIER COLOR EDITION 120 12ML

5901761939118

EVELINE LAKIER COLOR EDITION 122 12ML

5901761939125

EVELINE LAKIER COLOR EDITION 123 12ML

5901761939149

EVELINE LAKIER COLOR EDITION 125 12ML

5907609397782

EVELINE LAKIER COLOR INSTANT 914 12ML

5901761939156

EVELINE LAKIER COLOUR INSTANT 126 12 ML

5901761974713

EVELINE LAKIER COLOUR INSTANT 128 12 ML

5901761939187

EVELINE LAKIER COLOUR INSTANT 129 12 ML

5901761939194

EVELINE LAKIER COLOUR INSTANT 130 12 ML

5901761915471

EVELINE LAKIER D/P INSTANT 100 12ML

5901761915488

EVELINE LAKIER D/P INSTANT 101 12ML

5901761915464

EVELINE LAKIER D/P INSTANT 99 12ML

5901761937022

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 272 8ML

5901761937039

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 273 8ML

5901761937046

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 274 8ML

5901761937053

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 275 8ML

5901761937077

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 277 8ML

5901761937091

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 279 8ML

5901761937008

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 280 8ML

5901761937015

EVELINE LAKIER TREND COLL.LATO 281 8ML

5901761981094

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 04 8 ML

5901761981100

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 05 8 ML

5901761981117

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 06 8 ML

5901761981124

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 07 8 ML

5901761981131

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 08 8 ML

5901761981155

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 10 8 ML

5901761981162

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 11 8 ML

5901761981179

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR 12 8 ML

5901761981063

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR01 8ML

5901761981070

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR02 8ML

5901761981087

EVELINE LAKIER ŻELOWY NR03 8 ML

5901761938715

EVELINE LASER PREC.KR-KONC.DZ/N 70+ 50ML

5901761936032

EVELINE LIP TINT COLOR 06 7ML

5901761936049

EVELINE LIP TINT COLOR 07 7ML

5901761937244

EVELINE LIQUID CONTROL 010 PODKŁAD 32 ML

5901761937251

EVELINE LIQUID CONTROL 020 PODKŁAD 32 ML

5901761937268

EVELINE LIQUID CONTROL 030 PODKŁAD 32 ML

5901761937275

EVELINE LIQUID CONTROL 040 PODKŁAD 32 ML

5901761961850

EVELINE LIQUID CONTROL 050 PODKŁAD 32 ML

5901761961867

EVELINE LIQUID CONTROL 060 PODKŁAD 32 ML

5901761967869

EVELINE MAGIC SKIN CC KR NAW 8W1 50ML

5901761974096

EVELINE MASCARA BIG VOLUME 10 ML

5901761937282

EVELINE MASCARA BIG VOLUME CAT EYES10 ML

5901761955019

EVELINE MASKA EXP.ODMŁ.PR/ZMAR PEPT.10ML

5901761937299

EVELINE METALLIC EYESHADOW 01 4,5ML

5901761937459

EVELINE METALLIC EYESHADOW 03 4,5ML

5901761937619

EVELINE METALLIC EYESHADOW 04 4,5ML

5907609335623

EVELINE MULTI.ODŻYWCZ.OLIWKA DO PAZ 12ML

5907609343727

EVELINE NAIL THERAPY ODŻYW. WYBIEL. 12ML

5901761952773

EVELINE NAWILŻAJĄC.PŁYN.MIC. 8W1  400 ML

5907609333513

EVELINE ODZYWKA  8 W 1 12ML

5907609329714

EVELINE ODZYWKA S.O.S 12ML

5901761909982

EVELINE ODŻ DO RZĘS 8W1 TOTAL ACTI 10 ML

5901761907483

EVELINE ODŻ NAIL THE 6W1 C&C FRENCH 5 ML

5901761907476

EVELINE ODŻ NT 6W1 CARE&COLOUR NUDE 5 ML

5901761907469

EVELINE ODŻ NT 6W1 CARE&COLOUR ROSE 5 ML

5901761902082

EVELINE ODŻYW.D/PAZ.X-T GEL EFFECT 12ML

5901761941081

EVELINE ODŻYWKA 8W1 5ML+ OLIWKA5ML

5907609398390

EVELINE ODŻYWKA ARGAN&SILK 8W1 200ML

5901761941562

EVELINE ODŻYWKA D/P VITAMIN B 12ML

5901761939323

EVELINE ODŻYWKA D/PAZ 8W1 GOLD 12ML

5901761939330

EVELINE ODŻYWKA D/PAZ 8W1 SILVER 12ML

5901761971934

EVELINE ODŻYWKA DIAMENTOWA 12 ML

5901761945287

EVELINE ODŻYWKA DO PAZ. 8 W 1 5ML

5901761945294

EVELINE ODŻYWKA DO PAZ. SOS 5 ML

5901761945300

EVELINE ODŻYWKA DO PAZ.DIAMENT 5 ML

5907609329745

EVELINE ODŻYWKA DO PAZNOKCI  3 W 1  12ML

5907609329691

EVELINE ODŻYWKA PRZYSPIESZ. WZR.PAZN12ML

5901761971903

EVELINE ODŻYWKA  8 W 1 12 ML

5901761971965

EVELINE ODŻYWKA  S.O.S 12 ML

5901761901184

EVELINE ON SUCHY OL-SER NAW. TW/C 125ML

5901761901177

EVELINE ON SUCHY OL-SER ODM. TW/C 125ML

5901761901160

EVELINE ON SUCHY OL-SER REG. TW/C 125ML

5901761980714

EVELINE PALETA CIENI 8 KOLORÓW.NR01 9,6G

5901761980721

EVELINE PALETA CIENI 8 KOLORÓW.NR02 9,6G

5901761933697

EVELINE PALETA D/KON. CONT/SENS 1 13,5G

5901761933703

EVELINE PALETA D/KON. CONT/SENS 2 13,5G

5901761974195

EVELINE PALETA STROB SENSAT 4IN1 13,5G

5901761974188

EVELINE PALETKA BLUSH SENSAT 4IN1 13,5G

5901761967807

EVELINE PLAT&COLL KR-KONC D/N 60+ 50ML

5901761967814

EVELINE PLAT&COLL KR-MASKA D/N 70+ 50ML

5901761967821

EVELINE PLAT&COLL SERUM RED. ZMARSZ.18ML

5901761915099

EVELINE POD IDEAL CO.FULL HD 201 IV 30ML

5901761915105

EVELINE POD IDEAL CO.FULL HD 202 PA 30ML

5901761915075

EVELINE POD IDEAL CO.FULL HD 203 NA 30ML

5901761915082

EVELINE POD IDEAL CO.FULL HD 204 NU 30ML

5901761915709

EVELINE POD IDEAL CO.FULL HD 205 RB 30ML

5901761915716

EVELINE POD IDEAL CO.FULL HD 206 BE 30ML

5901761941739

EVELINE PODKŁAD KRYJĄCY NR83 30ML

5901761980646

EVELINE PODKŁAD MATT MY DAY NR 01 30ML

5901761980653

EVELINE PODKŁAD MATT MY DAY NR 02 30ML

5901761980660

EVELINE PODKŁAD MATT MY DAY NR 03 30ML

5901761980677

EVELINE PODKŁAD MATT MY DAY NR 04 30ML

5901761941494

EVELINE PODKŁAD MATUJĄCY NR73 30ML

5901761974928

EVELINE POMADKA AQUA METALLIC 800 4,1G

5907609321862

EVELINE POMADKA AQUA PLATINUM NR 429 4G

5901761974775

EVELINE POMADKA AQUA PLATINUM NR 476 4G

5907609386373

EVELINE POMADKA AQUA PLATINUM NR 478 4G

5907609386335

EVELINE POMADKA AQUA PLATINUM NR 480 4G

5901761974805

EVELINE POMADKA AQUA PLATINUM NR 486 4G

5901761974836

EVELINE POMADKA AQUA PLATINUM NR 492 4G

5901761936940

EVELINE POMADKA AQUA TREND 820 4,5G

5901761936957

EVELINE POMADKA AQUA TREND 821 4,5G

5901761936964

EVELINE POMADKA AQUA TREND 822 4,5G

5901761936971

EVELINE POMADKA AQUA TREND 823 4,5G

5901761915778

EVELINE POMADKA COLOR EDITION  700 2,5G

5901761915785

EVELINE POMADKA COLOR EDITION  701 2,5G

5901761974867

EVELINE POMADKA COLOR EDITION 721 4,1G

5901761974898

EVELINE POMADKA COLOR EDITION 723 4,1G

5901761941029

EVELINE POMADKA COLOR EDITION NR720 5G

5901761941753

EVELINE POMADKA COLOR EDITION NR722 5G

5901761936179

EVELINE POMADKA VEL.MAT. SZTYFT 503 9ML

5901761936186

EVELINE POMADKA VEL.MAT. SZTYFT 507 4G

5901761941418

EVELINE POMADKA VELVET MATT 413 9ML

5901761942088

EVELINE POMADKA VELVET MATT 500 4,5G

5901761942095

EVELINE POMADKA VELVET MATT 501 4,5G

5901761942101

EVELINE POMADKA VELVET MATT 502 4,5G

5901761941036

EVELINE POMADKA VELVET MATT 503 4,5G

5901761974621

EVELINE POMADKA VELVET MATT 507 4,1G

5901761936063

EVELINE PUDER  ART. MAKE UP NR. 37 14G

5901761936056

EVELINE PUDER ALL DAY MATT 60 14ML

5901761940633

EVELINE PUDER ART.MAKE UP DUO 56 12G

5901761941012

EVELINE PUDER ART.MAKE UP DUO 57 12G

5901761944341

EVELINE PUDER ART.MAKE UP ROZŚ.55 12G

5901761914962

EVELINE PUDER BRĄZUJ  ART.MAKE UP  50 5G

5907609333254

EVELINE PUDER CELEBRITIES NR 20 9G

5907609333278

EVELINE PUDER CELEBRITIES NR 22 9G

5907609333285

EVELINE PUDER CELEBRITIES NR 23 9G

5901761904468

EVELINE PUDER CREME TOUCH NR 31 9G

5901761904482

EVELINE PUDER CREME TOUCH NR 32 9G

5901761904505

EVELINE PUDER CREME TOUCH NR 33 9G

5901761904529

EVELINE PUDER CREME TOUCH NR 34 9G

5901761904543

EVELINE PUDER CREME TOUCH NR 35 9G

5901761915020

EVELINE PUDER KOMPAKT NR41 LIGHT 8G

5901761980684

EVELINE PUDER SYPKI BANANA POWDER 7G

5901761980707

EVELINE PUDER SYPKI PEACH POWDER 7G

5901761980691

EVELINE PUDER SYPKI TRANSPAR POWDER 7G

5901761967784

EVELINE ROYAL CAV KR-ELIK NOC 70+ 50ML

5901761967791

EVELINE ROYAL CAV KR-SERUM NOC 60+ 50ML

5901761949704

EVELINE ROYAL CAVIA KR.P/OCZ 50+/70+15ML

5901761949681

EVELINE ROYAL CAVIAR  KREM N/D 60+ 50ML

5901761949698

EVELINE ROYAL CAVIAR KR. N/D 70+ 50ML

5901761949674

EVELINE ROYAL CAVIAR KREM N/D 50+ 50ML

5901761949667

EVELINE ROYAL CAVIAR KR-MAS N/N 50ML

5901761961348

EVELINE ROYAL CAVIAR SER-AMP MULTIOD18ML

5901761960099

EVELINE RÓŻ BLUSH FULL HD01 SZTYFT 5G

5901761960105

EVELINE RÓŻ BLUSH FULL HD02 SZTYFT 5G

5901761937220

EVELINE RÓŻ BLUSH FULL HD03 SZTYFT 5G

5901761937237

EVELINE RÓŻ BLUSH FULL HD04 SZTYFT 5G

5901761900965

EVELINE RÓŻ SATIN BLUSH SOFT PINK 1 5G

5901761900972

EVELINE RÓŻ SATIN BLUSH SOFT PINK 2 5G

5901761952766

EVELINE RÓŻANY PŁYN MICELARNY 3W1 400 ML

5901761967678

EVELINE SE 4D SCAL TURBO RED.CELL 250ML

5901761967708

EVELINE SE 4D SCALPEL SERUM REDUK 250ML

5901761939217

EVELINE SERUM POWIĘK USTA LIP BOOST 12ML

5901761967760

EVELINE SERUM RED.ZMAR.OCZ/UST/CZOŁO15ML

5907609320087

EVELINE SERUM ROZGRZ.BRZ/POSL 250ML

5901761949476

EVELINE SG LUKS.MGIEŁ S-OP CIEMNA 150ML

5901761952025

EVELINE SG LUKS.MGIEŁ S-OP JASNA 150ML

5901761913972

EVELINE SLIM EX.4D MEZO B. PUSH UP 200ML

5907609380937

EVELINE SLIM EXTR 4D SERUM D/C ZŁ. 250ML

5907609316387

EVELINE SLIM EXTR.S.ROZG./ANTYCELL 250ML

5901964013752

EVELINE SLIM EXTREME SERUM WYSZCZ 200ML

5901761914016

EVELINE SLIM4D SUPERSKON.SERUM 360 250ML

5901761901313

EVELINE SOS MLECZKO D/C REGENERUJ 350 ML

5901761948592

EVELINE SOS PARAFI. ZABIEG RĘK D/R 2X7ML

5901761948608

EVELINE SOS REGEN. ZABIEG RĘK D/R 2X7ML

5907609333506

EVELINE ŚRODEK DO SKÓREK 12ML

5901761941579

EVELINE TOP COAT ACRYLIC GEL 12ML

5907609340573

EVELINE TUSZ BIG VOL LASH NATUR BIO 9ML

5907609337191

EVELINE TUSZ BIG VOLUME LASH WTP 9ML

5901761941517

EVELINE TUSZ CELEBRITIES NOIR 10ML

5907609389206

EVELINE TUSZ D/RZĘS MAGNETIC LOOK 10ML

5907609327826

EVELINE TUSZ DO RZĘS CELEBRITY 7ML

5907609395252

EVELINE TUSZ DO RZĘS MEGA MAX 9ML

5901761912883

EVELINE TUSZ DO RZĘS SO GLAMOUR 38G

5901761977530

EVELINE TUSZ DO RZĘS VOLUM TEMPTA 10 ML

5901761912869

EVELINE TUSZ DO RZĘS WONDERSHOW VOLU.38G

5901761941524

EVELINE TUSZ EXTANSION VOLUME WTRP 10ML

5907609339096

EVELINE TUSZ EXTENS VOLUME PODKRĘC 10ML

5907609335982

EVELINE TUSZ EXTENS VOLUME POGRUB 10ML

5901761941531

EVELINE TUSZ MEGA SIZE SUPER CURL 10ML

5901761941500

EVELINE TUSZ REVELASHES 10ML

5901761970272

EVELINE VINYL GEL LAKIER D/PAZ 212 14ML

5901761966749

EVELINE VINYL GEL LAKIER D/PAZ 213 14ML

5901761966756

EVELINE VINYL GEL LAKIER D/PAZ 214 14ML

5901761966763

EVELINE VINYL GEL LAKIER D/PAZ 215 14ML

5901761966770

EVELINE VINYL GEL LAKIER D/PAZ 216 14ML

5901761966138

EVELINE VOLUME EXTEN. PUSH UP TUSZ 10ML

5901761977820

EVELINE WYGŁADZ BAZA MAKIJ LASTING 30ML

5901761981148

EVELINELAKIER ŻELOWY NR 09 8 ML

5907609332684

EYELINER BRĄZOWY 5ML

5901761921618

MEN X-TREME MAT ŻEL D TWRZARZY 6W1 150ML

5901761933154

MEN X-TREME MULTIF.KR.EKSTR.NAWIL 200ML

5901761921625

MEN X-TREME PRZECIWZM.KR.REGEN 6W1 50ML