REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Cała marka Nacomi -40%*”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Cała marka Nacomi -40%*” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3.  Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4.  Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

5.  Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 11.10.2018 r. do 24.10.2018 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.  Promocja dotyczy produktów marki Nacomi dostępnych w Drogeriach Hebe.

2.  Ceny promocyjne wynoszą -40% od cen katalogowych przy zakupach dokonywanych z kartą Hebe oraz -20% przy zakupach bez karty Hebe.

3.  Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów.

4.  Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5.  Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6.  Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1.  W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.  Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a.  pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b.  pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4.  Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.  W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7.  Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 października 2018 r.

Załącznik nr 1

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Nr_EAN

NAZWA ART#

5902539701128

NACOMI OL.D.DEMA. OCM.MIESZANA 150ML

5902539701159

NACOMI BAMBUSOWA ŚCIER.D/DEMAKIJAŻU 1SZT

5902539701142

NACOMI OL.D.DEMA.OCM.CER.SUCHA 150ML

5901878681238

NACOMI OLEJ KOKOSOWY NIERAFINOWANY 100ML

5901878686813

NACOMI PEELING Z OLEJ.I WIÓR.KOKOS 150ML

5902539701111

NACOMI PŁYN MICELARNY NAWILŻAJĄCY 150ML

5902539703030

NACOMI MUS D/C BANA-KOK SHAKE 180ML

5902539701814

NACOMI KOK.D/TW AQUA HYDRA SKIN 85ML

5902539701821

NACOMI MAS.D/TW GOODB.RED SKIN 85ML

5902539701913

NACOMI PUDER D/KĄP ZIELONA HERB. 100G

5902539701937

NACOMI PUDER D/KĄP POMARAŃ.SORBET 100G

5902539701876

NACOMI PUDER D/KĄP MALINOWA BAB.100G

5902539701883

NACOMI PUDER D/KĄP GRECKIE LATO 100G

5902539703559

NACOMI PIANKA PEEL-MYJĄCA KOK-BAN 130G

5902539703542

NACOMI PIANKA PEEL-MYJĄCA BORÓWKA 130G

5901878684031

NACOMI MYDŁO PŁ. CZARNE SAVON NOIR 200ML

5901878687544

NACOMI MASŁO W ŚWIECY POMARAŃ-WANIL 150G

5901878680088

NACOMI OLEJ ARGANOWY 100% 50 ML

5901878681214

NACOMI OLEJ KOKOSOWY 100% 100 G

5901878682068

NACOMI OLEJ JOJOBA 100% 50 ML

5901878683034

NACOMI MASKA TW/CIA GLINKA GHASSOUL 194G

5901878683539

NACOMI MASKA TW/CIAŁ GLINKA ZIELONA 138G

5901878689203

NACOMI MASKA ALGOWA PRZECIWZMARSZCZK 40G

5901878689180

NACOMI MASKA ALGOWA ZMNIEJSZ PODRAŻN 40G

5901878689210

NACOMI MASKA ALGOWA INTEN.NAWILŻAJĄC 40G

5901878689197

NACOMI MASKA ALGOWA ZMNIEJSZ ZACZERW 40G

5901878689869

NACOMI PEELING CUKROWY DO STÓP NAW 100ML

5901878685892

NACOMI MUS D/CIAŁA MALINA ODŻYWCZY 150ML

5901878685885

NACOMI MUS D/CIAŁA MANGO WYSZCZUPL 150ML

5901878685861

NACOMI MUS D/CIAŁA BORÓWKA WYGŁADZ 150ML

5901878682525

NACOMI OLEJ CIAŁO/TWARZ INCA INCHI 50 ML

5901878682365

NACOMI OLEJ CIAŁO/TWARZ CZARNUSZKA 50 ML

5901878682211

NACOMI OLEJ DO CIAŁA/TWARZY TAMANU 50 ML

5901878686721

NACOMI PEELING CUKROWY KAWA WYSZCZ 200ML

5901878686523

NACOMI PEELING CUKROWY POMARAŃCZA 200 ML

5901878685267

NACOMI MASŁO D/CIAŁ ZIELONA HERBAT 100ML

5901878685069

NACOMI MASŁO DO CIAŁA POMARAŃCZA 100 ML

5901878689708

NACOMI KWAS.HIA. MASK ALG D/TWARZY 25G

5901878688404

NACOMI SZAMP.WZMAC.Z OL.ARGAN.250ML

5901878689739

NACOMI MASKA DO OLEJOWAN.WŁ.7 OLEI 100ML

5901878688428

NACOMI SZAMP.WYGŁ.SŁODKIE MIGDAŁY 250ML

5901878689746

NACOMI MASKA NAT.DO SKÓRY GŁOWY 50ML

5901878688022

NACOMI KR.N/DZIEŃ 30+ ARGAN,WIT.E 50ML

5901878688046

NACOMI KR.N/DZIEŃ 50+ KW.HIAL.WIT E 50ML

5901878688060

NACOMI KREM NORMALIZUJĄCY DO TW.20+ 50ML

5901878682594

NACOMI OLEJ MARULA 50ML

5901878681429

NACOMI OLEJ Z KONOPII INDYJSKIEJ 50ML

5901878681627

NACOMI OLEJ Z DZIKIEJ RÓŻY 50ML

5901878680828

NACOMI OLEJ Z NASION BAWEŁNY 50ML

5901878680668

NACOMI OL.ZE SŁODK.MIGDAŁÓW.Z POM.100ML

5901878680460

NACOMI OLEJ MACADAMIA Z POMPKĄ 100ML

5901878680224

NACOMI OLEJ AVOCADO 50ML

5901878681269

NACOMI PEEL. D/TW.Z KORUNDEM P/TRĄ. 75ML

5901878681276

NACOMI PEEL. D/TW.Z KORUNDEM P/ZMA. 75ML

5901878681290

NACOMI PEEL. D/TW.Z KORUNDEM WYGŁ. 75ML

5901878688039

NACOMI KREM DO TWARZY 30+ NA NOC 50ML

5901878688053

NACOMI KREM DO TWARZY 50+ NA NOC 50ML

5901878688459

NACOMI ODŻ.D/WŁ OLEJ ZE SŁODK.MIGD.200ML

5901878684420

NACOMI KRE.MASŁO D/CIA.DL.KOB.CIĄŻ 100ML

5901878688442

NACOMI ODŻ.D/WŁ.Z OL.ARGANOWYM 200ML

5901878688015

NACOMI KREM ARGANOWY POD OCZY 15ML

5901878685175

NACOMI MASŁO SHEA MIGDAŁOWE 200ML

5901878683386

NACOMI GLINKA CZERWONA DO TWARZY 100ML

5901878685014

NACOMI MASŁO SHEA CZYSTE 100ML

5901878687568

NACOMI MASKA DO WŁ.Z 3 OLEJ.NATUR.100ML

5901878680620

NACOMI OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW 50ML

5901878680064

NACOMI OLEJ ARGANOWY Z POMPKĄ 100ML

5901878680293

NACOMI ODŻY D/WŁ Z KERAT I OL AVO  200ML

5901878680316

NACOMI BALSAM D/UST POMARAŃCZA 15ML

5901878680323

NACOMI BALSAM D/UST GRANAT 15ML

5901878680347

NACOMI BALSAM DO UST PANNA COTTA 15ML

5901878680736

NACOMI KREM D/RĄK ARGANOWY 85ML

5901878680743

NACOMI KREM D/RĄK ODŻYWCZY MALINA 85ML

5901878680767

NACOMI KREM D/RĄK INTENSYW NAWILŻA 85ML

5901878680538

NACOMI KREM KOKOSOWY 100ML

5901878684017

NACOMI MYDŁO CZARNE 100ML

5901878680286

NACOMI SZAMP D/WŁ Z KERAT I OL AVO 250ML

5901878680163

NACOMI SERUM NA K/WŁOSÓW Z OL/AVOC. 50ML

5901878680149

NACOMI SERUM NA KOŃ WŁOSÓW Z OL ARG 50ML

5901878680156

NACOMI SERUM NA K/WŁOSÓW Z OL/MIGD. 50ML

5902539700633

NACOMI MASKA D/WŁ O.AVOCA KERATYNA 200ML

5902539700640

NACOMI MASKA D/WŁ O.MIGDAŁOWY RYŻ 200ML

5902539700657

NACOMI MASKA D/WŁ O.ARGAN KASZMIR 200ML

5902539700619

NACOMI ODŻYWKA B/SPŁU O.MIGD P.RYŻ 200ML

5902539700602

NACOMI ODŻYWKA B/SPŁU O.ARGAN KASZ 200ML

5902539700626

NACOMI ODŻYWKA B/SPŁU.O.AVOC.KERAT.200ML

5902539700015

NACOMI OLEJ Z OWOCÓW ROKITNIKA 50ML

5902539702224

NACOMI PEELING SUCHY D/CIAŁ TRUSKAW 200G

5902539702217

NACOMI PEELING SUCHY DO CIAŁA KAWA 200G

5902539702200

NACOMI PEELING SUCHY DO CIAŁA KOKOS 200G

5901878680484

NACOMI OLEJEK MACADAMI CIEMNA BUTEL 50ML

5902539703498

NACOMI PEEL-MASAŻ DŁONI OIL-GEL 100ML

5902539703504

NACOMI PEEL. D/DŁONI PAPAJA 130G

5902539703184

NACOMI PEEL. D/C TRUSK.PUDD.GUAWA 200G

5902539703177

NACOMI PEEL. D/C MIODOWE GOFRY 200G

5902539703191

NACOMI PEEL. D/C CIASTO Z PAPAJĄ 200G

5902539703016

NACOMI MASŁO D/C TRUSKW.PUDD.GUAWA 100G

5902539702996

NACOMI MASŁO D/C ROZ.MAROKAŃ.PRZYP 100G

5902539703023

NACOMI MASŁO D/C MIODOWE GOFRY 100G

5902539703009

NACOMI MASŁO D/C CIASTO Z PAPAJĄ 100G

5902539701791

NACOMI MAS.D/TW EXP.SKIN CLEANIS85ML

5902539703528

NACOMI KREM D/STÓP OGÓRKOWY 75ML

5902539703511

NACOMI KREM D/RĄK CIASTO Z PAPAJĄ 75ML

5902539701807

NACOMI KOK.D/TW BIO 3D SKIN LIFT 85ML

5902539703306

NACOMI GALARETKA D/C MAKAR.MANGO 100G

5902539703320

NACOMI GALARETKA D/C CIAS.PAPAJA 100G

5902539701692

NACOMI AKTYW DO GLINEK I MASEK ALG 200ML

5902539703054

NACOMI MUS DO CIAŁA CZEKOLAD CIAST 180ML

5902539707069

NACOMI BALSAM UJĘDRNIAJ DO BIUSTU 150 ML

5902539703566

NACOMI PIANKA PEELINGUJĄCOMYJ MANGO 180G

5902539702477

NACOMI JOGURT D/C BRZOSKWINIA 180ML

5902539702545

NACOMI MLEKO DO KĄP. BANAN 300ML

5902539702552

NACOMI MLEKO DO KĄP.MALINA 300ML

5902539702538

NACOMI ŻELOWY-KREM  D/TW ALOES 50ML

5902539702569

NACOMI MLEKO DO KĄP.MANGO 300ML

5902539702576

NACOMI MLEKO DO KĄP.KARMEL 300ML

5902539702484

NACOMI JOGURT D/C KARMEL 180ML

5902539702606

NACOMI RAINBOW SCRUB/PIANKA D/C 200ML

5902539702590

NACOMI RAINBOW MUS DO CIAŁA 200ML

5902539702491

NACOMI JOGURT D/C ANANAS 180ML

5902539702507

NACOMI SERUM ŻELOWE D/TW HIALURON 50ML

5902539702514

NACOMI SERUM ŻELOWE DO TW ALOES 50ML

5902539702521

NACOMI ŻEL-KREM  D/TW HIALUR. 50ML

5902539702583

NACOMI PIANKA BOTANICZ. DO MYC/TW 150ML

5902539704402

NACOMI FL BALSAM ANTYC.BRZOS/MAND 200ML

5902539704396

NACOMI FL BALSAM ANTYC CZEK/POM 200ML

5902539704426

NACOMI FL MASŁO REG.CZEK/ORZECH 200ML

5902539704389

NACOMI FL BALSAM ANTYC KOK/KARM 200ML

5902539703597

NACOMI PEEL.D/TW I UST ARBUZ 50ML

5902539703603

NACOMI PEEL.D/TW I UST ODŻ. CZEKOLA 50ML

5902539703672

NACOMI MASKA ODŻYWCZO-REGENERUJ.200ML

5902539703641

NACOMI MASKA WYGŁADZ-NAWILŻAJĄCA 200ML

5902539703665

NACOMI ODŻYWKA ODŻYWCZO-REGENERUJ.150ML

5902539703634

NACOMI ODŻYWKA WYGŁADZ-NAWILŻAJĄCA 150ML

5902539703610

NACOMI PEEL.D/TW I UST NAW. PINACO 50ML

5902539703870

NACOMI SERUM ŻELOWE DO TW KOLAGEN 50ML

5902539703689

NACOMI SERUM/KREM BEAUTY SHOT 2.0 30ML

5902539703696

NACOMI SERUM/KREM BEAUTY SHOT 3.0 30ML

5902539703702

NACOMI SERUM/KREM BEAUTY SHOT 4.0 30ML

5902539703719

NACOMI SERUM/KREM BEAUTY SHOT 5.0 30ML

5902539703658

NACOMI SZAMPON ODŻYWCZO-REGENERUJ.250ML

5902539703627

NACOMI SZAMPON WYGŁADZ-NAWILŻAJĄCY 250ML

5902539703863

NACOMI ŻEL KREM DO TWARZY KOLAGEN 50ML

5902539704341

NACOMI FL PEELING K. CZEK/POM 300ML

5902539704358

NACOMI FL PEELING K. CZEK/POM 100ML

5902539704365

NACOMI FL PEELING K. PANCAK/BOR 300ML

5902539704372

NACOMI FL PEELING K. PANCAK/BOR 100ML

5902539704334

NACOMI FL PEELING K. ANT KOK/KARM 100ML

5902539704327

NACOMI FL PEELING ANTYC KOK/KARM 300ML

5902539704419

NACOMI FL KREM DO RĄK ARBUZ 30ML

5902539702620

NACOMI ZESTAW PAPAJA 1SZT

5902539702637

NACOMI ZESTAW KREMY ARGANOWE 1SZT

5902539702613

NACOMI ZESTAW MIDOWE GOFRY 1SZT