REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Cała marka Ziaja -30%”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Cała marka Ziaja -30%” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3.  Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4.  Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

5.  Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 02.01.2019 r. do 16.01.2019 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.  Promocja dotyczy wszystkich produktów marki Ziaja dostępnych w Drogeriach Hebe.

2.  Ceny promocyjne wynoszą -30% od cen katalogowych.

3.  Akcja Promocyjna nie dotyczy zestawów i nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe.

4.  Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

5.  Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

6.  Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1.  W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.  Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a.  pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b.  pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4.  Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.  W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7.  Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 02 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

EAN

NAZWA ART#

5901887019008

ZIAJA SZAM. D/WŁOS. NORMALN.FIGOWY 500ML

5901887019015

ZIAJA SZAM.D/WŁ. PRZETŁUSZ. LAWEND.500ML

5901887019046

ZIAJA SZAM. D/WŁOS.Z ŁUP.POKRZYW.500ML

5901887019756

ZIAJA YEGO SZAM D/WŁO DLA MĘŻCZYZN 300ML

5901887002161

ZIAJA KREM D/RĄK KOKOSOWY 80ML

5901887008460

ZIAJA KREM D/RĄK OCHRONNY BAWEŁNA 100ML

5901887000174

ZIAJA KREM D/RĄK I PAZ. KOZIE MLEKO 80ML

5901887034865

ZIAJA KREM D/RĄK I PAZ. OLIWKOWY 80ML

5901887016434

ZIAJA MLECZKO D/C NATRAL. OLIWKOWE 400ML

5901887017752

ZIAJA MLECZKO D/C KOZIE MLEKO DOZ. 400ML

5901887004639

ZIAJA ŻEL DO NÓG KASZTANOWY 100ML

5901887019350

ZIAJA ACTIV WOMEN ROLL-ON 60ML

5901887019381

ZIAJA BLOKER WOMEN ROLL-ON 60ML

5901887019367

ZIAJA SENSITIV WOMEN ROLL-ON 60ML

5901887019374

ZIAJA SOFT WOMEN ROLL-ON 60ML

5901887018681

INTIMA KREMOWY PŁ Z KW. MLEK./DOZ 500ML

5901887003359

INTIMA KONWALI PŁYN DO HIG. INTYM. 500ML

5901887003441

INTIMA NEUTRAL PŁYN DO HIG. INTYM. 500ML

5901887002352

INTIMA MACIERZAA PŁYN D/HIG. INTYM.500ML

5901887002413

ZIAJA INTIMA PŁYN HIG.INTYM.NAGIET.500ML

5901887000143

ZIAJKA K.DO PIELĘG. DZIECI I NIEMOW 50ML

5901887026518

ZIAJKA MAG.PŁ.DO KĄP. DLA DZ.&NIEM.400ML

5901887026198

ZIAJA BALSAM DO UST KOKOSOWY 10 ML

5901887026174

ZIAJA MASŁO KAKAO.BALSAM D/U CZEKOL.10ML

5901887026181

ZIAJA BALSAM DO UST OLIWKOWY 10ML

5901887005100

ZIAJA ANNO D'ORO SERUM P/OCZY LIFT 30 ML

5901887007715

ZIAJA DWUFAZOWY PŁYN D/DEMAK. OCZU 120ML

5901887000549

ZIAJA BIAŁA HERBATA KREM BIONAWILŻ.50 ML

5901887017028

ZIAJA JAŚMIN KREM D/TW DZIEŃ P/ZMAR 50ML

5901887017035

ZIAJA JAŚMIN KREM D/TW NOC P/ZMARSZ 50ML

5901887017585

ZIAJA JAŚMINOWY PŁYN MICELARNY 200 ML

5901887003151

ZIAJA KOZIE MLEKO KREM D/TW DZ/N K1 50ML

5901887000136

ZIAJA KOZIE MLEKO KREM D/TW DZ/N K2 50ML

5901887003182

ZIAJA KOZIE MLEKO KREM P/OCZ C.SUCH 15ML

5901887003168

ZIAJA KOZIE MLEKO MLECZKO-TONIK 200ML

5901887000167

ZIAJA NAGIETKOWY KREM D/TWARZ DZ/N 100ML

5901887000150

ZIAJA MASŁO KAKAOWE KREM D/TW DZ/N 50 ML

5901887001812

ZIAJA MLECZKO D/TW NAGIETKOWE CNS 200 ML

5901887001829

ZIAJA MLECZKO D/TW OGÓRKOWE CNTM 200 ML

5901887007708

ZIAJA DE-MAKIJAŻ PŁYN D/DEM NAWILŻ 120ML

5901887009405

ZIAJA NUNO KREM D/TW ANTYBAKTERYJNY 60ML

5901887009450

ZIAJA NUNO TONIK D/TW ANTYBAKTERYJ 200ML

5901887009467

ZIAJA NUNO ŻEL D/TW MYJĄCY ANTYBAK 200ML

5901887001584

ZIAJA OLIWKOWY KREM D/TW DZ/N LEK.F200ML

5901887000013

ZIAJA OLIWKOWY KREM D/TW DZ/N C.SN 50 ML

5901887005834

ZIAJA SOPOT KREM D/TW DZ/N BRĄZ/REL 50ML

5901887008750

ZIAJA SOPOT SPA PŁYN MICELARNY 200 ML

5901887003960

ZIAJA TONIK D/TWARZY OGÓRKOWY CNTM 200ML

5901887003984

ZIAJA TONIK D/TW WITAMINOWY C.DOJ 200 ML

5901887006800

ZIAJA WAZELINA BIAŁA KOSMETYCZNA 30 ML

5901887013532

ZIAJA BLUBEL MYDŁO P/P ŻURA&POZIO. 500ML

5901887002154

ZIAJA MLECZKO P/PRYSZNIC KOKOSOWE 500ML

5901887009924

ZIAJA MYDŁO P/PRYSZ. KOZIE MLEKO 500ML

5901887009917

ZIAJA MYDŁO P/PRYSZ. MASŁO KAKAOWE 500ML

5901887014447

ZIAJA MYDŁO P/PRYSZ. POMARAŃCZOWE 500ML

5901887009900

ZIAJA MYDŁO P/PRYSZ. OLIWKOWE 500ML

5901887014478

ZIAJA SOPOT SPA MYDŁO P/PRYS. ALGI 500ML

5901887019008

ZIAJA SZAM. D/WŁOS. NORMALN.FIGOWY 500ML

5901887019015

ZIAJA SZAM.D/WŁ. PRZETŁUSZ. LAWEND.500ML

5901887019046

ZIAJA SZAM. D/WŁOS.Z ŁUP.POKRZYW.500ML

5901887005872

SOPOT SUN EMULSJA DO OPALANIA SPF 10

5901887005889

ZIAJA SS EMULSJA DO OPAL. SPF 15 150ML

5901887012153

ZIAJKA EM. DO OP.D/DZIECI SPF 50+ 125ML

5901887005001

ZIAJA SPRAY PRZYSP.OPAL. MASŁ.KAK. 100ML

5901887002765

ZIAJA KREM D/STÓP ZMIĘKCZAJĄCY 60ML

5901887007685

ZIAJA MASŁO DO CIAŁA KAKAOWE 200ML

5901887007678

ZIAJA MASŁO DO CIAŁA OLIWKOWE 200ML

5901887003472

ZIAJA DE-MAKIJAŻ PŁYN D/DEM UNIWER 120ML

5901887019701

ZIAJA YEGO KREM D/TWARZY P/ZMARSZCZ 50ML

5901887020103

ZIAJA YEGO KREM D/TWARZY NAWILŻAJĄC 50ML

5901887019718

ZIAJA YEGO BALSAM PO GOLENIU 89 ML

5901887019725

ZIAJA YEGO ŻEL PO GOLENIU 88 ML 

5901887019732

ZIAJA YEGO MEN ROLL-ON 60 ML

5901887019756

ZIAJA YEGO SZAM D/WŁO DLA MĘŻCZYZN 300ML

5901887020479

ZIAJA YEGO ŻEL DO HIG.INT MĘSKI 300 ML

5901887022022

ZIAJA ULGA PEELING D/TW ENZYMATYCZN 60ML

5901887022787

ZIAJA MASŁO KAKAOWE MLECZ DO C/DOZ 400ML

5901887021971

ZIAJA ULGA PŁYN MICELARNY SK.WRAŻL 200ML

5901887018643

ZIAJA INTIMA PŁ.HIG.INTY.KW.ASKORB.500ML

5901887018704

INTIMA KREMOWY PŁYN Z KW. LAKTOB. 500ML

5901887018667

ZIAJA INTIMA PŁ.HIG.INTY.KW.HIALUR.500ML

5901887005919

ZIAJA SS MLECZKO PO OPAL. Z WAPN. 200ML

5901887023494

ZIAJA KREM POD OCZY OLIWKOWY 15 ML

5901887023487

ZIAJA MLECZKO DEM/OCZYSZ OLIWKOWE 200ML

5901887023791

ZIAJA MAZIAJKI PASTA D/ZĘB.CIAS-WAN 50ML

5901887008392

ZIAJA ZIAJKA  ŻEL D/ZĘB.BEZ FLUORU 50 ML

5901887000099

ZIAJA ZIAJKA MAŚĆ PRZECIW ODPARZ.50ML

5901887023753

ZIAJA MAZIAJKI SZAM+PŁYN D/MYC. 400ML

5901887025634

ZIAJA BALSAM D/CIAŁA MASŁO KAKAOWE 300ML

5901887019411

ZIAJA KREM D/TW 25+ NAWILŻAJ-MATUJ 50ML

5901887019435

ZIAJA KREM D/TW 30+ NAWIL KW.HIALUR 50ML

5901887019459

ZIAJA KREM D/TW 40+ NAWIL P/ZMARSZ. 50ML

5901887026129

ZIAJA ZIAJKA MLECZ.D/C.D/DZ I NIEM.300ML

5901887026501

ZIAJKA OLIWKA D/PIELĘGN.DZIEC.I.NIEM.270

5901887026525

ZIAJKA PŁYN D/KĄPIELI NATŁUSZCZAJ. 370ML

5901887026532

ZIAJKA SZAMPON D/DZIE. I NIEMOWLĄT 270ML

5901887026549

ZIAJKA ŻEL D/MYCIA CIAŁA I WŁOSÓW 400 ML

5901887027034

ZIAJKA KREM.MYDŁO D/DZIECI HYPOAL.300 ML

5901887004646

ZIAJA MYDŁO PŁYN KREMOWE KASZMIR 500 ML

5901887004653

ZIAJA MYDŁO PŁYN KREMOWE ARGANOWE 500 ML

5901887004660

ZIAJA MYDŁO PŁYN KREMOWE JEDWABNE 500 ML

5901887023272

ZIAJA BIO OLEJEK KREM TW DZ/N AWOK. 75ML

5901887023296

ZIAJA BIO OLEJEK KREM TW DZ/N ARGAN 75ML

5901887030058

ZIAJA MULTIMODEL PEELING DO CIAŁA 200 ML

5901887030072

ZIAJA MLECZKO MICEL ŁAGODZ-WYCISZ 200 ML

5901887030096

ZIAJA MLECZKO MICELAR NAWILŻAJĄCE 200 ML

5901887030089

ZIAJA MLECZKO MICELAR UNIWERSALNE 200 ML

5901887029151

ZIAJA LIŚCIE MANUKA PASTA D/TW PEEL 75ML

5901887029144

ZIAJA LIŚCIE MANUKA KREM TWARZ NOC 50 ML

5901887029137

ZIAJA LIŚCIE MANUKA KREM D/TW NAWIL 50ML

5901887029120

ZIAJA LIŚCIE MANUKA ŻEL D/TW PEEL. 200ML

5901887029113

ZIAJA LIŚCIE MANUKA ŻEL D/TW NORM. 200ML

5901887030508

ZIAJA CC KREM DO TWARZY WYCISZAJĄCY 50ML

5901887030485

ZIAJA BB KREM D/TW NATURAL TŁ/MIESZ 50ML

5901887030461

ZIAJA BB KREM D/TW NATURAL NOR/SUCH 50ML

5901887931249

ZIAJA LIŚCIE OLIWKI MASECZKA REGENER 7ML

5901887031253

ZIAJA LIŚCIE OLIWK PŁYN DEM DWUFAZ 120ML

5901887031307

ZIAJA LIŚCIE OLIWKI WODA TONIZUJĄC 200ML

5901887031284

ZIAJA LIŚCIE OLIWKI PEELING DROBN. 200ML

5901887031277

ZIAJA LIŚCIE OLIWKI DEO ROLL-ON WOM 60ML

5901887931232

ZIAJA LIŚCIE OLIWKI MASECZKA KAOLIN. 7ML

5901887028895

ZIAJA KR.D/RĄK PROT.KASZ.I MASŁ.SH.100ML

5901887023241

ZIAJA ML.D/C DOZ.REGENERUJĄC.ARGAN 400ML

5901887023265

ZIAJA MLECZKO D/CIAŁA DOZ.AWOKADO 400ML

5901887033929

ZIAJA MINT.PASTA SZAŁWIA BEZ FLUORU 75ML

5901887033905

ZIAJA MINT.SEN. PASTA NADWRAŻL.75ML

5901887033912

ZIAJA MINT.SEN. PASTA P/PRÓCHN.75ML

5901887033844

ZIAJA MINT.ACT.PŁ.D/PŁ.UST.P/PRÓCH.500ML

5901887033851

ZIAJA MINT.ACT.PŁ.D/PŁ.UST.REMINAL.500ML

5901887033868

ZIAJA MINT.SEN.PŁ.D/PŁ.UST.NADWRAŻ.500ML

5901887033875

ZIAJA MINT.SEN.PŁ.D/PŁ.UST.P/PRÓCH.500ML

5901887028581

ZIAJA MYDŁO W PŁ.HERBATA Z CYNAM.270 ML

5901887031000

ZIAJA MYDŁ.W ŻELU TAMARYNOW.POMAR.270ML

5901887034506

ZIAJA OGÓREK MIĘTA ŻEL MICELARNY 200ML

5901887032618

ZIAJA KOZIE MLEKO DWUF.PŁ.DEM.OCZU 120ML

5901887918844

ZIAJA MASKA DO TWARZY REGENERUJĄCA 7ML

5901887918820

ZIAJA MASKA DO TWARZY NAWILŻAJĄCA 7ML

5901887918806

ZIAJA MASKA DO TWARZY OCZYSZCZAJĄCA 7ML

5901887034360

ZIAJA SOPOT MLECZKO NAWILŻ SPF 50+ 170ML

5901887034353

ZIAJA SOPOT MLECZKO NAWILŻA SPF 30 170ML

5901887035770

ZIAJA CUPUACU PEELING CUKROWY 200ML

5901887035732

ZIAJA CUPUACU MYDŁO P/PRYSI D/KĄP 500ML

5901887033622

ZIAJA CERAMIDY MLECZKO D/C WYGŁADZ 400ML

5901887033615

ZIAJA JEDWAB MLECZKO D/C NAWILŻAJ 400ML

5901887033608

ZIAJA KASZMIR MLECZKO D/C ODŻYWCZE 400ML

5901887038306

ZIAJA JAGODY ACAI ŻEL MICELARNY 200ML

5901887038313

ZIAJA JAGODY ACAI TONIK Z KW.HIAL.200ML

5901887938293

ZIAJA JAGODY ACAI MASECZKA NA NOC 7ML

5901887038276

ZIAJA JAGODY ACAI KREM NA NOC 50ML

5901887038283

ZIAJA JAGODY ACAI SERUM WYGŁ-UJĘDR 50ML

5901887038269

ZIAJA JAGODY ACAI KREM NA DZIEŃ  50 ML

5901887038337

ZIAJA JAGODY ACAI MUS D/C NAWILŻ. 200ML

5901887038320

ZIAJA JAGODY ACAI MYDŁO Z BAL. P/P 300ML

5901887038177

ZIAJA YEGO SENSITIV KREM NAWILŻAJ.50ML

5901887038191

ZIAJA YEGO SENSITIV BALSAM P/GOLEN. 75ML

5901887038221

ZIAJA YEGO SENSITIV WODA P/GOLEN.200ML

5901887038214

ZIAJA YEGO SENSITIV ŻEL D/M.TW ŁAG.200ML

5901887028871

ZIAJA KREM D/RĄK CERAM/K.LIP 100ML

5901887028888

ZIAJA KREM D/RĄK PROT.JEDW/PRO.B5 100ML

5901887001355

ZIAJA OLIWKOWY NATURALNY KREM + UV 50ML

5901887007906

ZIAJA KREM D/C.DOJRZAŁEJ PRZECIWZM.50ML

5901887029106

ZIAJA LIŚCIE MANUKA TONIK ZW.PORY 200 ML

5901887000419

ZIAJA KREM POD OCZY PIETRUSZKOWY 15ML

5901887001638

ZIAJA OLIWKOWY KREM LEKKA FORMUŁA 50ML

5901887001058

ZIAJA BIO ALOES KREM NIEPERFUMOWANY 50ML

5901887018728

ZIAJA PEEL.CZEKOLADA GRUBOZIAR.D/C 200ML

5901887938200

ZIAJA YEGO SENSITIV MASKA W ŻELU CHŁ.7ML

5901887038252

ZIAJA YEGO SENSI.ŻEL HIG.INT.MĘSKI 300ML

5901887026662

ZIAJA YEGO BLOKER DEO MEN ROLL ON 60ML

5901887912187

ZIAJA ULGA MASECZKA S/WRAŻLIWA 7ML

5901887912200

ZIAJA SOPOT SPA MASECZKA NAWILŻAJĄCA 7ML

5901887905578

ZIAJA PHYTOAKTIV MASECZKA ŻELOWA 7ML

5901887929505

ZIAJA PEELING DO TWARZY LIMON-CYTR. 7ML

5901887912194

ZIAJA MASŁO KAKAOWE MASECZKA ODŻ. 7ML

5901887918837

ZIAJA MASKA DO TWARZY KOJĄCA 7ML

5901887918790

ZIAJA MASKA DO TWARZY DOTLENIAJĄCA 7ML

5901887918813

ZIAJA MASKA DO TWARZY ANTY-STRES 7ML

5901887916826

ZIAJA MASECZKA PŁATKI RÓŻY Z K.HIAL. 7ML

5901887934523

ZIAJA MASECZKA OGÓREK MIĘTA ENZYM. 7ML

5901887903178

ZIAJA KOZIE MLEKO MASKA ML.KOMPRES 7ML

5901887912170

ZIAJA JAŚMIN MASECZKA PRZECIWZM. 50+ 7ML

5901887929055

ZIAJA ANNO D'ORO MASECZKA LIFT.SOL. 7ML

5901887033660

ZIAJA MINI PŁ.MICELARNY D/T OLIWKA 50ML

5901887033639

ZIAJA MINI MLECZKO D/C KASZMIR 50ML

5901887001461

ZIAJA ANTYPERSP. ANTYB. ROLL-ON 60 ML

5901887019824

ZIAJA YEGO ANTYPERSP.SPORT ROLL-ON 60ML

5901887040576

ZIAJKA ML. DLA DZIECI PO OPAL.SPR 170ML

5901887030997

ZIAJA MYDŁO PŁYN GREJPFRUT Z MIĘTĄ 270ML

5901887042891

ZIAJA GDANSKIN MGIEŁKA ZAPACHOWA 200ML

5901887042877

ZIAJA GDANSKIN PEELING DC OLEJOWY 300ML

5901887042914

ZIAJA GDANSKIN MYDŁO DC GLICERYNO 300ML

5901887042907

ZIAJA GDANSKIN BALSAM ROZŚW DOZ 300ML

5901887042846

ZIAJA GDANSKIN KREM NOC KOLAGENOWY 50ML

5901887042839

ZIAJA GDANSKIN KREM DZ SPF15 ROZŚW.50ML

5901887042853

ZIAJA GDANSKIN BOOSTER ANTI-AGE 50ML

5901887042884

ZIAJA GDANSKIN ALG. OLEJEK DO M/TW 140ML

5901887042860

ZIAJA GDANSKIN MASKA HYDROŻEL. TW/C 50ML