REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Dove 2+1”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Dove 2+1” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3.  Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4.  Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

5.  Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 28.03.2019 do 10.04.2019 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.  Promocja dotyczy wszystkich produktów marek DOVE i DOVE MEN+CARE dostępnych w sieci Hebe.

2.  Przy zakupie 3 produktów objętych promocją, cena tego samego lub najtańszego produktu wyniesie 1 grosz. Dodatkowo wybrane produkty mają ceny promocyjne. Rabat naliczany jest od ceny katalogowej lub promocyjnej, jeżeli taka została ustalona.

3.  Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe.

4.  Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5.  Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6.  Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1.  W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.  Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a.  pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b.  pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4.  Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.  W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7.  Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.03-10.04.2019 r.

Załącznik nr 1

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

EAN

NAZWA ART#

8000700000005

DOVE MYDŁO/KOSTKA BEAUTY CREAM BAR 100G

8711600804357

DOVE MYDŁO/KOSTKA PAMPERING SHEA 100G

8712561548953

DOVE GO FRESH RESTORE MYDŁO KOSTKA 100G

8710908471667

DOVE KOSTKA CREAM OIL 100 G

8710447289327

DOVE MYDŁO W KOSTCE PINK 100G

8712561306409

DOVE MYDŁO/KOSTKA COCO 100G

8710447482711

DOVE MYDŁOW PŁYNIE RESTORING 250ML

4000388177000

MYDŁO W PŁYNIE DOVE INDUL 250ML

8717163605776

DOVE MYDŁO/PŁYN FINE SILK 250ML

8717163605776

DOVE MYDŁO/PŁYN FINE SILK 250ML

4000388179004

MYDŁO PŁYN ZAPAS DOVE IND 500ML

8717163573792

DOVE MYDŁO/PŁYN FINE SILK ZAPAS 500ML

8710447482179

DOVE MYDŁO W PŁYNIE ZAPAS GLOWNG 500ML

8710447482186

DOVE MYDŁO W PŁYNIE ZAPAS RESTORI 500ML

8711700839761

DOVE MAX.PROT.ORIGIN.DEO WOMEN STICK45ML

8711700840149

DOVE MAX.PROT.GOFRE.DEO WOMEN STICK 45ML

8717644308998

DOVE GO FRESH ENERGY WOM DEO SPRAY 250ML

8710447244647

DOVE SPRAY WO.INVIS.CARE FLOR.TOU.250ML

8717163997345

DOVE ORIGINAL WOMEN DEO SPRAY 250 ML

8717163997383

DOVE INVISIBLE DRY WOMEN DEO SPRAY 250ML

8712561820493

DOVE POWDER SOFT WOMEN DEO SPRAY 150ML

96111017

DOVE POWDER SOFT WOMEN DEO ROLL-ON 50ML

50097456

DOVE ORIGINAL WOMEN ROLL-ON 50ML

50097494

DOVE INVISIBLE WOMEN ROLL-ON 50ML

80466437

DOVE ORIGINAL WOMEN DEO STICK 40ML

50287062

DOVE INVISIBLE W DEO STICK 40ML

8000630040843

DOVE ORIGIN.WOM DEO SPR. 150ML

8717163994252

DOVE INVIS.WOM DEO SPR. 150ML

8717644293966

DOVE ENER.WOM DEO SPR. 150ML

8710908501005

DOVE WOMEN MINERAL SPRAY 150 ML

8711600786226

DOVE GO FRESH POMEGRAN W DEO SPRAY 150ML

87342758

DOVE ROLLON WO.INVIS.CARE FLOR.TOU.50ML

87342765

DOVE SZTYFT WO.INVIS.CARE FLOR.TOU.40ML

8710447244692

DOVE SPRAY WO.INVISI.CARE FLOR.TOU.150ML

96121214

DOVE  POWDER SOFT DEO WOMEN STICK 40ML

96137130

DOVE PEAR&ALOE DEO WOMEN ROLL-ON 50ML

8710908559235

DOVE PEAR&ALOE DEO WOMEN SPRAY 150ML

96137161

DOVE PEAR&ALOE DEO WOMEN STICK 40ML

50220021

DOVE CLEAN COMFORT MEN DEO STICK 50ML

8717644579107

DOVE MEN CLEAN COMFORT DEO SPRAY 150ML

8710908325137

DOVE COOL FRESH MEN DEO SPRAY 150ML

8711600532397

DOVE INVISIBLE DRY MEN DEO SPRAY 150ML

96022313

DOVE INVISIBLE DRY DEO MEN ROLL-ON 50ML

96125595

DOVE COOL FRESH DEO MEN STICK 50ML

8718114216324

DOVE CLEAN COMFORT MEN DEO SPRAY 250 ML

8718114216478

DOVE EXTRA FRESH MEN DEO SPRAY 250 ML

8711600533806

DOVE INVISIBLE DRY DEO MEN SPRAY 250ML

8717644683149

DOVE ŻEL P/PR. MEN CLEAN COMFORT 400ML

8712561794756

DOVE MEN ŻEL P/PRYSZ HYDRA BALANCE 400ML

8710908317828

DOVE MEN ŻEL COOL FRESH 400ML

8710447281758

DOVE FOAM POD PRYSZ.MEN CLEAN COMF 200ML

8710447281765

DOVE FOAM POD PRYS.MEN EXTRA FRESH 200ML

8712561493031

DOVE AHS SZAMPON DRY OIL 250 ML

8712561495295

DOVE AHS SZAMPON OXYGEN & MOISTUR 250 ML

8710908052828

DOVE AHS SZAMP.REGENER NAWILŻANIE 250ML

8710908067143

DOVE AHS ODŻ REGENER.NAWILŻANIE 250ML

8712561495363

DOVE AHS ODŻYWKA OXYGEN&MOISTUR 250ML

8712561493703

DOVE AHS ODŻYWKA DRY OIL 250 ML

96120002

DOVE AHS SERUM REG NAWILŻANIE 50ML

8710908381218

DOVE SZAMPON MEN THICK 400 ML

8710908381195

DOVE SZAMPON MEN FRESH CLEAN 400 ML

8710908056505

DOVE SUCHY SZAMPON 250ML

8710908789861

DOVE NOURISHING SZAMPON THICKENING 250ML

8710908789380

DOVE NOURISHING SZAMPON RESTORING 250ML

8710908789823

DOVE NOURISHING SZAMPON GLOWING 250 ML

8712561386326

DOVE SZAMPON NOURISHING OIL CARE 400 ML

8712561488297

DOVE SZAMPON FARBOWANE 400 ML

8712561488280

DOVE INTENSIVE REPAIR SZAMPON 400 ML

8712561384704

DOVE SZAMPON 2 W 1 DAILY CARE 400 ML

8710447203446

DOVE SZAMPON VOLUME 400 ML

8710447203415

DOVE SZAMPON SHINE 400 ML

8710447201992

DOVE ODŻYWKA VOLUME 200 ML

8710447202098

DOVE ODŻYWKA SHINE 200 ML

8710908790041

DOVE NOURISHING ODŻYWKA THICKENING 200ML

8710908789427

DOVE NOURISHING ODŻYWKA RESTORING 200ML

8710908789991

DOVE NOURISHING ODŻYWKA GLOWING 200 ML

8712561884068

DOVE ODŻYWKA DO WŁOSÓW FARBOWANE 200ML

8712561885096

DOVE INTENSIVE REPAIR ODŻYWKA 200ML

8711600451650

DOVE NOUR OIL CARE ODŻYWKA/ SUCHE 200ML

8711600451711

DOVE NOUR OIL CARE MASECZKA/SUCHE 180ML

8718114612898

MASECZKA DO WŁOSÓW DOVE SUCHE 180ML

8710908286018

DOVE ŻEL P/PRYSZNIC CREAM&PEONIA 750ML

8712561594424

DOVE ŻEL P/PRY  DEEPLY NOURISHING 750ML

8710908686788

DOVE ZEL P/PRYSZNIC GRUSZKA 750ML

8710908437526

DOVE ŻEL POD PRYSZNIC NOUR OIL  750ML

8710447352304

DOVE ZEL PP SENSITIVE MICELARNY 500ML

8710447352311

DOVE ZEL PP ANTYSTRES MICELARNY 500ML

8710447280003

DOVE MUS POD PRYSZNIC ARGAN OIL 200ML

8710447280072

DOVE MUS POD PRYSZNIC COCOUNT OIL 200ML

8710447280065

DOVE MUS POD PRYSZNIC ROSE OIL 200ML

8710908686610

DOVE ŻEL POD PRYSZNIC GRUSZKA  500ML

8710908881121

DOVE ZEL POD PRYSZNIC GLOWING 500 ML

8710908882463

DOVE ZEL POD PRYSZNIC INVIGORATING 500ML

8712561655163

DOVE ZEL POD PRYSZNIC REVIVE 500ML

8710908882661

DOVE ŻEL POD PRYSZN RESTORING COCO 500ML

8712561625760

DOVE ŻEL POD PRYSZNIC SILK 500ML

8712561645690

DOVE ŻEL P/PRYSZ PISTACJA&MAGNOLIA 500ML

8712561593533

DOVE ŻEL P/PRYS DEEPLY NOURISHING 500ML

8712561615242

DOVE ŻEL P/PRYS.GENTLE EXFOLIATING 500ML

8712561643672

DOVE ŻEL P/PRYSZNIC REVITALIZE 500ML

8710908437304

DOVE ZEL NOURISING OIL 500 ML

8711600453975

DOVE BALSAM D/C EXTRA SUCHA 400ML

8711700841252

DOVE BALSAM D/C MASŁO SHEA 400ML

8711600368804

DOVE BEAUTY BALSAM DO CIAŁA MILK 400ML

8710908777950

DOVE NS BALSAM DO CIAŁA GLOWING 400 ML

8710908777394

DOVE NS BALSAM DO CIAŁA INVIGORA 400ML

8710908776663

DOVE NS BALSAM DC REPLENISHING 400ML

8710908778230

DOVE NS BALSAM DO CIAŁA RESTORING 400ML

8710447305850

DOVE BALSAM DO CIAŁA PISMAG 400ML

8710447305843

DOVE BALSAM DO CIAŁA HYDRO 400ML

8710908489228

DOVE BALSAM DO CIAŁA DERMA OXYGEN 200ML

8710908489877

DOVE BALSAM CASHMERE DERMA 200 ML

8712561981156

DOVE BALSAM GOODNES DERMA SPA 200 ML

8712561982450

DOVE BALSAM SUMMER FAIR DERMA SPA200 ML

8712561982849

DOVE BALSAM SUMMER DARK DERMA SPA 200 ML

40133232

DOVE KREM DC SŁOIK DERMA OXYGEN 300ML

40133249

DOVE KREM SLOIK CASHMERE DERMA300 ML

8710447275306

DOVE KREM DO RĄK INVIGORATING 75ML

8710447275313

DOVE KREM D/RĄK RESTORING 75ML

8710447495704

DOVE BALSAM DC INDULGING OWIES/MIÓ 400ML

8710447495643

DOVE BALSAM DC AWAKENING MATCHA 400ML

8710522406427

DOVE KREM D/R INDULGING OWIES/MIÓD 75ML

8710522386491

DOVE KREM D/R AWAKENING MATCHA 75ML

8710447437308

DOVE BALSAM DC SPRAY RESTOR COCO 190ML

8710447437353

DOVE BALSAM DC SPRAY INVIGR AVOCA 190ML

40883007

DOVE KREM D/CIAŁA SILK GLOW 300ML

8710908710216

DOVE DER.SPA BALSAM BRĄZU Z DROB 200ML

8717163714874

DOVE COCO&JASM SPRAY 150ML

8717163714911

DOVE MATCHA SPRAY 150 ML

59081623

DOVE MATCHA ROLL-ON 50ML

59081630

DOVE COCO&JASM ROLL-ON 50ML

8717644579886

DOVE EXTRA FRESH MEN DEO SPRAY 150ML