REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Henkel do -40%”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Henkel do -40%” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3.  Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4.  Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

5.  Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 25.04.2019 do 8.05.2019 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.  Promocja dotyczy wszystkich produktów marek: Palette, Live, Collor Expert, Pure Color, Gliss Kur, Syoss, Got2be, Shauma, Taft, Nature Box dostępnych w sieci Hebe.

2.  Rabat wynosi:

a.  -20% - na produkty marki Nature Box

b.  -30% - na produkty marek Palette, Live, Collor Expert, Pure Color, Gliss Kur

c.  -40% na produkty marek Syoss, Got2be, Shauma, Taft

I jest naliczany jest od cen katalogowych.

3.  Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów

4.  Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5.  Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6.  Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1.  W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.  Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a.  pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b.  pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4.  Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.  W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7.  Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.  Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.04.2019 r.

Załącznik nr 1

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

EAN

NAZWA ART#

3838824085753

GLISS KUR BALSAM D/WŁ.TOTAL REPAIR 200ML

3838824085777

GLISS KUR BALSAM DO WŁ.FARBOWANYCH 200ML

9000100855815

GLISS KUR EKS MAS REG ULT REP 200ML V.14

3838824090313

GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.COL.SH.200ML

9000100398657

GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.OIL NUT 200ML

9000100256087

GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.SILK GL.200ML

3838824090290

GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.TOTAL R.200ML

9000100695732

GLISS KUR ELIXIR ULTIMATE OIL 75ML V.12

9000101059212

GLISS KUR FIBER THERAPY ODŻ EKSPR 200 ML

9000101058819

GLISS KUR FIBER THERAPY ODŻYWKA 200 ML

9000101058857

GLISS KUR FIBER THERAPY SZAMPON 400 ML

9000101075649

GLISS KUR FULLNESS ODŻ EKSPRESOWA 200 ML

9000101075502

GLISS KUR FULLNESS ODŻYWKA D/WŁ 200ML

9000101075717

GLISS KUR FULLNESS SZAMPON D/WŁ 400ML

9000101213379

GLISS KUR GLOSSING TREATMENT SPRAY 150ML

9000101058949

GLISS KUR MASKA JAR FIBER THERAPY 300 ML

9000101050936

GLISS KUR MASKA JAR OIL NUTRITIVE 300 ML

9000101050851

GLISS KUR MASKA JAR TOTAL REPAIR 300 ML

9000101201062

GLISS KUR MASKA SUPREME LENGHT 300 ML

9000101050790

GLISS KUR MASKA ULTIMATE COLOR 300 ML

9000101050776

GLISS KUR MASKA ULTIMATE REPAIR 300 ML

9000100829779

GLISS KUR MILLION GLOSS EKS.ODŻYW.200 ML

9000100829922

GLISS KUR MILLION GLOSS SZAMPON 400 ML

9000101201376

GLISS KUR ODŻ EKSP SUPREME LENGHT 200 ML

4015000941334

GLISS KUR ODŻYW.EXPRES.ULT.REP.200ML

9000101221251

GLISS KUR ODŻYWKA PURE&PROTECT 200ML

9000100662987

GLISS KUR ODŻYWKA ULTIMATE REPAIR 200ML

9000100938150

GLISS KUR OLEJEK THERMO-PROTECT 150ML

9000101221152

GLISS KUR PURIFY&PROTECT SPRAY 75 ML

9000101213331

GLISS KUR REPAIRING TREAT SPRAY 150 ML

9000101201109

GLISS KUR SPRAY SUPREME LENGHT 100 ML

9000100549691

GLISS KUR SZAMPON COLOR PROT.400ML

9000100549837

GLISS KUR SZAMPON D/WŁ.OIL NUTRI  400ML

9000100549493

GLISS KUR SZAMPON D/WŁ.TOTAL REP. 400ML

9000100549592

GLISS KUR SZAMPON D/WŁOSÓW LSG 400ML

9000101221190

GLISS KUR SZAMPON PUR&PRO 400ML

9000101201147

GLISS KUR SZAMPON SUPREME LENGHT 400ML

9000100663410

GLISS KUR SZAMPON ULTIMATE REPAIR 400ML

9000101043686

GOT2B BROWN SUCHY SZAMP 200ML

9000100366373

GOT2B GUMA CHAOTIC 100ML V.08

9000100366458

GOT2B KLEJ DO STYL.WŁOSÓW  150ML

9000101000795

GOT2B MADE4MESS PASTA JAR 100ML

9000100417839

GOT2B PASTA BEACH BOY 100ML V.08

9000100929899

GOT2B PASTA PHENOMENAL 100ML

9000100652919

GOT2B POWDER VOLUMIZING STYLING 10G PL

9000101043211

GOT2B REGULAR SUCHY SZAMP 200ML

9000101040586

GOT2B SPRAY VOLUMANIA 150 ML

9000101043662

GOT2B VOLUME SUCHY SZAMP 200ML

9000101040524

GOT2BE LAKIER VOLUMANIA 300ML

9000101080049

LIVE COLOUR SPRAY BLUE TWIST 100 ML

9000101079753

LIVE COLOUR SPRAY CANDY PINK 100 ML

9000101079975

LIVE COLOUR SPRAY FIERY RED 100 ML

9000101079692

LIVE COLOUR SPRAY LAVENDER KISS 100 ML

9000101080117

LIVE COLOUR SPRAY SILVER SPLASH 100 ML

9000101215663

NATBOX KREM AVOCADO 150ML

90408601

NATBOX MASKA D/WŁ. APRICOT 200 ML

90408595

NATBOX MASKA D/WŁ. AVOCADO 200 ML

90408588

NATBOX MASKA D/WŁ. POMEGRANAT 200ML

9000101216073

NATBOX ODZYWKA ALMOND 385ML

9000101215830

NATBOX ODZYWKA APRICOT 385ML

9000101216134

NATBOX ODZYWKA AVOCADO 385ML

9000101215724

NATBOX ODZYWKA COCONUT 385ML

9000101229387

NATBOX ODZYWKA POMEGRANAT 385ML

9000101215991

NATBOX SPRAY ALMOND 150ML

9000101215915

NATBOX SPRAY APRICOT 150ML

9000101215953

NATBOX SPRAY COCONUT 150ML

9000101216035

NATBOX SZAMPON ALMOND 385ML

9000101215878

NATBOX SZAMPON APRICOT 385ML

9000101215762

NATBOX SZAMPON AVOCADO 385ML

9000101215809

NATBOX SZAMPON COCONUT 385ML

9000101229349

NATBOX SZAMPON POMEGRANAT 385ML

9000101231861

PALETTE BBRNZBWN 7-560

3838824176697

PALETTE DELUXE 218 SREBRZYSTY BLOND V.11

3838824211428

PALETTE DELUXE 230 PLATYNOWY BLOND 0

9000101234206

PALETTE DELUXE 240

3838824295329

PALETTE DELUXE 370 SZLACHET J MIEDŹ

3838824176734

PALETTE DELUXE 400 ŚREDNI BLOND V.11

3838824176871

PALETTE DELUXE 667 MIEDZ MAHOŃ V.11

3838824176895

PALETTE DELUXE 678 RUBIN V.11

3838824176932

PALETTE DELUXE 750 CZEKOLAD BRĄZ V.11

3838824176994

PALETTE DELUXE 800 CIEMNY BRĄZ V.11

3838824177052

PALETTE DELUXE 880 CIEMNY BORDO V.11

9000100966634

PALETTE DELUXE 900 GŁ.NAT.CZERŃ

3838824177090

PALETTE DELUXE 909 GRANAT CZERŃ V.11

9000100966344

PALETTE DELUXE C95 ABSOLUTNY BLOND

3838824176819

PALETTE DELUXE FARBA  575 INT.CZERW KX10

3838824176710

PALETTE DELUXE FARBA D.WŁOSÓW 345

9000100823555

PALETTE DELUXE FARBA D.WŁOSÓW 562

3838824256603

PALETTE DELUXE FARBA D.WŁOSÓW 760

9000101018707

PALETTE DELUXE PERŁOWY BLOND

9000101084849

PALETTE DELUXE SPRAY ANTY YELLOW 100 ML

9000101084757

PALETTE DELUXE XL9 EXTREME LIGHTENER

9000101036169

PALETTE FAR INT COL CRE RN5 BRĄZ MARSALA

9000101036251

PALETTE FAR INT COL CREME CK6 DELIK.RUDY

9000101032086

PALETTE FAR INT COL CREME KI7 INT. MIEDŹ

9000101213898

PALETTE FARBA 5-46 CIEPŁY ŚW BEŻ

9000101200492

PALETTE FARBA 9-4 WANILIOWY BLOND

9000101200447

PALETTE FARBA 9-554 MIODOWY BLOND

3838824159133

PALETTE FARBA A10 POPIEL BLOND V.10

9000101024449

PALETTE FARBA BW12 JASNY BLOND V.16

9000101024135

PALETTE FARBA BW7 MIN. CIEMNY BLOND V.16

3838824159171

PALETTE FARBA C1 GRANAT CZERŃ V.10

3838824159218

PALETTE FARBA C10 PLAT BLOND V.10

3838824197197

PALETTE FARBA C9 SREBRZYSTY BLOND V.14

9000101002638

PALETTE FARBA CI12 SUPERPLATYN BLOND V16

3838824159256

PALETTE FARBA E20 SUPJAS BLOND V.14

3838824159492

PALETTE FARBA INT.COLOR C N3 ŚREDNI BRĄZ

3838824159454

PALETTE FARBA INT.COLOR C. N2 CIEMN BRĄZ

3838824159416

PALETTE FARBA N1 CZARNA V.10

3838824159539

PALETTE FARBA N4 JASNY BRĄZ V.10

3838824159577

PALETTE FARBA N5 CIEMNY BLOND V.10

3838824159614

PALETTE FARBA N6 ŚREDNI BLOND V.10

3838824159652

PALETTE FARBA N7 JASNY BLOND V.14

3838824218557

PALETTE FARBA R2 CIEMNY MAHOŃ V.14

3838824159898

PALETTE FARBA RI5 INT.RUBIN CZERW V.10

9000101003017

PALETTE FARBA RI6 PŁOMIENNA CZERWIEŃ V16

9000101003338

PALETTE FARBA RV6 SZKARŁATNA CZERWIEŃ 16

9000100883085

PALETTE FARBA W2 CIEMNA CZEKOLADA

3838824171166

PALETTE PNC 100 SKANDYNAWSKI BLOND

3838824171180

PALETTE PNC 219 POPIELATY BLOND

3838824171241

PALETTE PNC 300 JASNY BLOND

3838824293356

PALETTE PNC 390 CZYSTA MIEDŹ

3838824171289

PALETTE PNC 400 ŚREDNI BLOND

3838824171326

PALETTE PNC 500 CIEMNY BLOND

3838824171449

PALETTE PNC 700 ŚREDNI BRĄZ

3838824171548

PALETTE PNC 868 CZEKOLADOWY BRĄZ

3838824172941

PALETTE SZAMP 308 ZŁOTY BLOND V.09

3838824173009

PALETTE SZAMP 321 ŚREDNI BLOND V.09

3838824160436

PALETTE SZAMPON 113 CZERŃ V.09

3838824160450

PALETTE SZAMPON 217 MAHOŃ V.09

3838824293707

PALETTE SZAMPON 218 LŚNIĄCY BURSZTYN V14

3838824160474

PALETTE SZAMPON 221 ŚREDNI BRĄZ V.09

3838824160511

PALETTE SZAMPON 231 JASNY BRĄZ 09

3838824160535

PALETTE SZAMPON 236 KASZTAN V.09

3838824160597

PALETTE SZAMPON 301 BORDO V.09

3838824160634

PALETTE SZAMPON 318 RUBIN CZERW V.09

3838824160719

PALETTE SZAMPON 339 GRANAT CZERŃ V.14

3838824160733

PALETTE SZAMPON 341 CIEMN CZEKOLAD V.09

3838824293738

PALETTE SZAMPON KOLO.315 PERŁ.BLOND V.14

9000101230192

PALLETE DARK BLOND 6-280

9000101233032

PURE COLOR STRAWBERRY BROWN 7.28

9000101061802

SCHAUMA AD ALMOND SZAMPON 400 ML

9000101018950

SCHAUMA CARBON F SZAMPON 400 ML

9000101085846

SCHAUMA NM ODŻ COCOWATER 250ML

9000101056051

SCHAUMA NM ODŻ HONEY & FIG 200ML

9000101056297

SCHAUMA NM ODŻ RASPBERRY 200 ML

9000101056099

SCHAUMA NM SZ HONEY ELIX & FIG OIL 400ML

9000101055924

SCHAUMA NM SZ OLIVE OIL ALOE VAERA 400ML

9000101055856

SCHAUMA NM SZ PROV. HERBS & LAVEND 400ML

9000101056198

SCHAUMA NM SZ RASPB. & SUNFL. OIL 400ML

9000101085884

SCHAUMA NM SZAMP COCOWATER 400 ML

9000100790185

SCHAUMA SZAMP P/ŁUP LEMON GRASS 400 ML

3838824086675

SCHAUMA SZAMPON DLA MĘŻCZYZN 400ML V.11

9000100930161

SCHAUMA SZAMPON LUSTRZANY BLASK 400ML

3838824086712

SCHAUMA SZAMPON PŁUPIEŻ 400ML V.10

3838824208985

SCHAUMA SZAMPON PŁUPIEŻ INTEN 400ML V.10

3838824086736

SCHAUMA SZAMPON POŁYSK KOLORU 400 ML

9000100999922

SCHAUMA SZAMPON ROKITNIK 400 ML

9000101060942

SCHWARZKOPF COLOR EXP 1-0 BOGATA CZERŃ

9000101061215

SCHWARZKOPF COLOR EXP 10-1 MROŹNY BLOND

9000101061611

SCHWARZKOPF COLOR EXP 10-21 PERŁ. BLOND

9000101061345

SCHWARZKOPF COLOR EXP 12-0 ULTRA BLOND

9000101060850

SCHWARZKOPF COLOR EXP 3-0 CIEMNY BRĄZ

9000101060409

SCHWARZKOPF COLOR EXP 4-0 CHŁODNY BRĄZ

9000101060676

SCHWARZKOPF COLOR EXP 4-68 CIEMNY MAHOŃ

9000101060379

SCHWARZKOPF COLOR EXP 4-9 CIEMNY FIOLET

9000101059922

SCHWARZKOPF COLOR EXP 5-3 NATURALNY BRĄZ

9000101060225

SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-0 JASNY BRĄZ

9000101061031

SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-65 ZŁ CZEKOLADA

9000101060102

SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-68 ATRAMEN CZERŃ

9000101059953

SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-68 ORZECH BRĄZ

9000101059472

SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-88 BURGUN CZERW

9000101059793

SCHWARZKOPF COLOR EXP 7-0 CIEMNY BLOND

9000101061529

SCHWARZKOPF COLOR EXP 8-0 ŚREDNI BLOND

9000101061437

SCHWARZKOPF COLOR EXP 9-3 MIODOWY BLOND

9000101059687

SCHWARZKOPF COLOR EXPERT 7-7 MIEDŹ

9000101074017

SCHWARZKOPF COLOR EXPERT L8 ROZJAŚNIACZ

9000101074109

SCHWARZKOPF COLOR EXPERT L9 ROZJAŚNIACZ

9000101069099

SCHWARZKOPF LIVE 92 OSTRA CZERWIEŃ

9000101069990

SCHWARZKOPF LIVE 93 SZOKUJĄCY RÓŻ

9000101069181

SCHWARZKOPF LIVE 94 PURPUROWY PUNK

9000101069969

SCHWARZKOPF LIVE 95 ELEKTRYCZNY BŁĘKIT

9000101069938

SCHWARZKOPF LIVE 96 KUSZĄCY TURKUS

9000101062922

SCHWARZKOPF LIVE 98 STEEL SILVER

3838824293813

SHAUMA SZAMP.D/WŁ FRESH IT UP 400ML

9000101211139

SK PURE COLOR 1.0 KRUCZOCZARNY

9000101211405

SK PURE COLOR 10.0 ANIELSKI BLOND

9000101211542

SK PURE COLOR 10.21 BABY BLOND

9000101211313

SK PURE COLOR 4.0 CIEMNY BRĄZ

9000101211221

SK PURE COLOR 5.0 PO PROSTU BRĄZ

9000101233223

SK PURE COLOR 5.1 SMOKEYBROWN 5.1

9000101211740

SK PURE COLOR 5.6 CZEKOLADOWA PRALINA

9000101212129

SK PURE COLOR 6.88 MALINOWY CZERWONY

9000101212846

SK PURE COLOR 7.0 BLOND NUDE

9000101211948

SK PURE COLOR 7.7 JASNY CYNAMONOWY

9000101212396

SK PURE COLOR 8.0 PRAWDZIWY BLOND

9000101232769

SK PURE COLOR BABYBLOND 10.21

9000101233407

SK PURE COLOR CARAMLBLOND 8.5

9000101212488

SK PURE COLOR GOLDEN SKY 9.55

9000101233490

SK PURE COLOR HAPPYCHERY 5.99

9000101212754

SK PURE COLOR JAGODOWA CZERŃ 1.4

9000101232660

SK PURE COLOR JUSTBROWN 5.0

9000101233315

SK PURE COLOR PINKBROWNIE 6.8

9000101232516

SK PURE COLOR PINKYDREAM 10.89

9000101212570

SK PURE COLOR PRAŻONE KAKAO 6.0

9000101211818

SK PURE COLOR SŁODKIE TOFFEE 7.57

9000101233124

SK PURE COLOR SMOKEYBLOND 8.1

9000101230659

SYOSS 5-5 DARK ASH CEE1

9000101218787

SYOSS ADAGREA SZAMPON 500 ML

9000101218701

SYOSS ADANDRU SZAMPON 500 ML

9000101230567

SYOSS BL 6-75 NUDEBRONZ CEE1

9000101211092

SYOSS COLOR TONER BLOND KREM 150 ML

9000101211115

SYOSS COLOR TONER PLATYNA KREM 150 ML

9000101218886

SYOSS COLORIST ODŻYWKA 500 ML

9000101218381

SYOSS COLORIST SZAMPON 500 ML

9000101098778

SYOSS CT PLEX SHOT ADD-IN 30ML

9000101200171

SYOSS CT SPRAY USUWANIE ŚLADÓW 100ML

9000101200126

SYOSS CT SPRAY WYRÓWNANIE KOLORU 100ML

9000101200225

SYOSS CT SPRAY ŻÓŁTE TONY 100ML

9000101218947

SYOSS CURLME ODŻYWKA 500 ML

9000101218282

SYOSS CURLME SZAMPON 500 ML

9000100799898

SYOSS FARBA 10-5 BLOND LOS ANGELES

9000101210453

SYOSS FARBA 10-55 ULTRA PLATYNOWY BLOND

9000100632669

SYOSS FARBA 1-1 CZERŃ KX6

9000101210521

SYOSS FARBA 12-59 CHŁODNY PLAT BLOND

9000100929820

SYOSS FARBA 13-5 PLATYN ROZJAŚNIACZ KX6

9000100633000

SYOSS FARBA 1-4 GRANATOWA CZERŃ KX6

9000100632706

SYOSS FARBA 3-1 CIEMNY BRĄZ KX6

9000100720502

SYOSS FARBA 3-8 SŁODKI BRĄZ

9000100632744

SYOSS FARBA 4-1 ŚREDNI BRĄZ KX6

9000100632867

SYOSS FARBA 4-2 MAHONIOWY BRĄZ KX6

9000100633314

SYOSS FARBA 4-8 CZEKOLADOWY BRĄZ KX6

9000100632782

SYOSS FARBA 5-1 JASNY BRĄZ KX6

9000100633383

SYOSS FARBA 6-8 CIEMNY BLOND KX6

9000101098488

SYOSS FARBA 7-53 CIEPŁY PERŁOWY BLOND

9000100633123

SYOSS FARBA 7-6 ŚREDNI BLOND KX6

9000100633260

SYOSS FARBA 8-7 MIODOWY BLOND KX6

9000100633048

SYOSS FARBA 9-5 MROŹNY PERŁOW BLOND KX6

9000101098334

SYOSS FARBA 9-52 JASNE RÓŻOWE ZŁOTO

9000100815185

SYOSS FARBA OLEO 2-10 BRĄZOWA CZERŃ

9000100815000

SYOSS FARBA OLEO 4-18 CIEMNA MOKKA

9000100814829

SYOSS FARBA OLEO 5-86 SŁODKI BRĄZ

9000100814737

SYOSS FARBA OLEO 5-92 INTEN.CZERWIEŃ

9000100814645

SYOSS FARBA OLEO 6-10 CIEMNY BLOND

9000100814553

SYOSS FARBA OLEO 6-76 ZŁOCISTA MIEDŹ

9000100814461

SYOSS FARBA OLEO 7-10 NATURAL.BLOND KX6

9000100814379

SYOSS FARBA OLEO 9-10 JASNY BLOND

9000100814287

SYOSS FARBA OLEO 9-60 PIASKOWY BLOND

9000101218404

SYOSS FULLHAIR5 SZAMPON 500 ML

9000101233940

SYOSS HAIR SPRAY PURE ANTID 200ML

9000101218909

SYOSS KERATIN ODŻYWKA 500 ML

9000101218367

SYOSS KREATIN SZAMPON 500 ML

9000100906241

SYOSS LAKIER FULL HAIR 5D 300ML

9000100854733

SYOSS LAKIER KERATIN STYL PERF 300ML V15

9000100590501

SYOSS LAKIER MAX HOLD 300ML V.10

9000100590358

SYOSS LAKIER SHINE&HOLD 300ML V.10

9000100590181

SYOSS LAKIER VOLUME LIFT 300ML V.10

9000101047035

SYOSS LAKIER VOLUME&FLEX 300 ML

9000101218749

SYOSS MENPOWR SZAMPON 500 ML

9000100999120

SYOSS OLEO 10-50 POPIELATY BLOND

9000101031904

SYOSS OLEO 12-0 SREBRZYSTY BLOND

9000100840743

SYOSS OLEO 3-10 GŁĘBOKI BRĄZ

9000100927055

SYOSS OLEO 4-86 CZEKOLADOWY BRĄZ KX6

9000100961516

SYOSS OLEO 5-77 LŚNIĄCY RUDY KX6

9000100840897

SYOSS OLEO 6-80 ORZECHOWY BLOND

9000100840965

SYOSS OLEO 8-05 BEŻOWY BLOND  KX6

9000101086652

SYOSS OLEO 8-60 MIODOWY BLOND

9000100815277

SYOSS OLEO FARBA D.WŁO.1-10 INTEN.CZERŃ

9000101231533

SYOSS PIANKA DO WŁOSÓW PURE VOLUME 250ML

9000100906289

SYOSS PIANKA FULL HAIR 5D 250ML

9000101046878

SYOSS PIANKA VOLUME&FLEX 250 ML

9000101218428

SYOSS PURE&CARE SZAMPON 500 ML

9000101218848

SYOSS RENEW7 ODŻYWKA 500 ML

9000101218343

SYOSS RENEW7 SZAMPON 500 ML

9000101218923

SYOSS REPAIR ODŻYWKA 500 ML

9000101218268

SYOSS REPAIR SZAMPON 500 ML

9000101203233

SYOSS SALON PLEX LAKIER 300 ML

9000101203127

SYOSS SALON PLEX PIANKA 250 ML

9000101218329

SYOSS SALON PLEX SZAMPON 500 ML

9000101074222

SYOSS SALONPLEX BAZA 100 ML

9000101218862

SYOSS SLONPLX ODŻYWKA 500 ML

9000101049299

SYOSS SPRAY D/WŁ. KREATYNINOWY 200ML

9000101052886

SYOSS SPRAY DO ODROST. CIEM. BLOND 120ML

9000101053012

SYOSS SPRAY DO ODROSTÓW BLOND 120 ML

9000101052978

SYOSS SPRAY DO ODROSTÓW BRĄZ 120 ML

9000101052794

SYOSS SPRAY DO ODROSTÓW CIEM. BRĄZ 120ML

9000101231502

SYOSS SUCHY SZAMPON PURE 200ML

9000101218725

SYOSS VOLUME SZAMPON 500 ML

9000101223910

TAFT AIR-DRYFOAM 150ML

3838824092188

TAFT GEL POWER ACTIVITY 150ML V.11

9000101223958

TAFT HAIRSPRAY LIGHTWEIGHS 250ML

4012800702844

TAFT LAKIER 10-CARAT SHINE 250ML V.10

9000101207033

TAFT LAKIER 7DAYS VOLUME 250ML

9000100336376

TAFT LAKIER COMPLETE SMOC 250ML V.10

9000100728201

TAFT LAKIER DO WŁOSÓW 250ML

9000100986632

TAFT LAKIER FULLNESS 250ML

9000100909778

TAFT LAKIER PERFECT FLEX 250ML

4015000510790

TAFT LAKIER POWER 250ML V.11

9000100477505

TAFT LAKIER POWER CASHMERE 250ML V.10

9000101038897

TAFT LAKIER POWER EXPRESS 250 ML

9000100876520

TAFT LAKIER POWER INVISIBLE 250 ML

9000100653503

TAFT LAKIER POWER&FULLNESS 250ML V.11

9000100923071

TAFT LAKIER ULTIMATE 250ML

4015000279499

TAFT LAKIER ULTRA 200ML V.11

3838824058245

TAFT LAKIER VOLUME SMOC 250ML V.09/10

9000101206012

TAFT LOOKS CLAY MODELING 75ML

9000100559317

TAFT LOOKS GEL MAXX POWER 150ML V.10

9000101206081

TAFT LOOKS GEL POW ACTIVE 150ML

9000101206968

TAFT PASTA 7DAYS VOL 75ML

9000100920117

TAFT PASTA CARBON FORCE 130ML

9000101018844

TAFT PASTA INVISIBLE 150ML

9000101206920

TAFT PIANKA 7DAYS VOLUME 250ML

9000100477789

TAFT PIANKA POWER CASHMERE 200ML V.10

9000100653541

TAFT PIANKA POWER&FULLNESS 200ML

9000100672825

TAFT POWDER VOLUME 10G