REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wszystkie produkty marek: Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Palette, Taft, Got2b, GlissKur, Nature Box, Fa, Denivit, Vademecum -40% z kartą Hebe, -20% bez karty Hebe”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Wszystkie produkty marek: Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Palette, Taft, Got2b, GlissKur, Nature Box, Fa, Denivit, Vademecum -40% z kartą Hebe, -20% bez karty Hebe” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 

2.Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 

3.Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”). 

4.Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe. 

5.Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 19.11.2018 r. do 05.12.2018 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.

2.Promocja dotyczy produktów wybranych marek dostępnych w Hebe: Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Palette, Taft, Got2b, GlissKur, Nature Box, Fa, Denivit, Vademecum

3.Ceny promocyjne z kartą Hebe wynoszą -40%, a bez karty Hebe -20%; ceny promocyjne naliczane są od cen katalogowych

4.Przy zakupie dwóch dowolnych produktów objętych promocją, produkt Fa Orchid 400ml dostępny jest w cenie produktów.

5.Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów.

6.Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

7.Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

8.Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1.W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 

3.W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 

a.pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b.pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

4.Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

5.W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 

7.Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. 

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

4.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5.Regulamin wchodzi w życie w dniu 19 listopada 2018 r. 

Załącznik nr 1 

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

EANNAZWA ART#

9000101098334SYOSS FARBA 9-52 JASNE RÓŻOWE ZŁOTO

9000101098488SYOSS FARBA 7-53 CIEPŁY PERŁOWY BLOND

9000101098648SYOSS FARBA 6-82 JASNY RÓŻANY BRĄZ

9000100799898SYOSS FARBA 10-5 BLOND LOS ANGELES

9000100632669SYOSS FARBA 1-1 CZERŃ KX6

9000101057812SYOSS FARBA BLOND H1 ZESTAW DO ROZJAŚNIA

9000100929820SYOSS FARBA 13-5 PLATYN ROZJAŚNIACZ KX6

9000100633000SYOSS FARBA 1-4 GRANATOWA CZERŃ KX6

9000100632706SYOSS FARBA 3-1 CIEMNY BRĄZ KX6

9000100720502SYOSS FARBA 3-8 SŁODKI BRĄZ

9000100632744SYOSS FARBA 4-1 ŚREDNI BRĄZ KX6

9000100632867SYOSS FARBA 4-2 MAHONIOWY BRĄZ KX6

9000100633314SYOSS FARBA 4-8 CZEKOLADOWY BRĄZ KX6

9000100632782SYOSS FARBA 5-1 JASNY BRĄZ KX6

9000100633383SYOSS FARBA 6-8 CIEMNY BLOND KX6

9000100633260SYOSS FARBA 8-7 MIODOWY BLOND KX6

9000100633048SYOSS FARBA 9-5 MROŹNY PERŁOW BLOND KX6

9000101211115SYOSS COLOR TONER PLATYNA KREM 150 ML

9000101211092SYOSS COLOR TONER BLOND KREM 150 ML

9000101052794SYOSS SPRAY DO ODROSTÓW CIEM. BRĄZ 120ML

9000101052886SYOSS SPRAY DO ODROST. CIEM. BLOND 120ML

9000101052978SYOSS SPRAY DO ODROSTÓW BRĄZ 120 ML

9000101053012SYOSS SPRAY DO ODROSTÓW BLOND 120 ML

9000100999120SYOSS OLEO 10-50 POPIELATY BLOND

9000100815277SYOSS OLEO FARBA D.WŁO.1-10 INTEN.CZERŃ

9000100815185SYOSS FARBA OLEO 2-10 BRĄZOWA CZERŃ

9000100840743SYOSS OLEO 3-10 GŁĘBOKI BRĄZ

9000101086652SYOSS OLEO 8-60 MIODOWY BLOND

9000101086782SYOSS OLEO 7-70 ZŁOTE MANGO

9000100815093SYOSS FARBA OLEO 3-82 SUBTELNY MAHOŃ

9000100815000SYOSS FARBA OLEO 4-18 CIEMNA MOKKA

9000100840835SYOSS OLEO 4-23 BURGUND KX6

9000100927055SYOSS OLEO 4-86 CZEKOLADOWY BRĄZ KX6

9000100961516SYOSS OLEO 5-77 LŚNIĄCY RUDY KX6

9000100814829SYOSS FARBA OLEO 5-86 SŁODKI BRĄZ

9000100814737SYOSS FARBA OLEO 5-92 INTEN.CZERWIEŃ

9000100814645SYOSS FARBA OLEO 6-10 CIEMNY BLOND

9000100814553SYOSS FARBA OLEO 6-76 ZŁOCISTA MIEDŹ

9000100840897SYOSS OLEO 6-80 ORZECHOWY BLOND

9000100814461SYOSS FARBA OLEO 7-10 NATURAL.BLOND KX6

9000100840965SYOSS OLEO 8-05 BEŻOWY BLOND  KX6

9000100814379SYOSS FARBA OLEO 9-10 JASNY BLOND

9000100814287SYOSS FARBA OLEO 9-60 PIASKOWY BLOND

9000101006377SYOSS FARBA GS 10-1 KOKOSOWY BLOND

9000101007282SYOSS FARBA GS 10-51 MROŹNY BLOND

9000101006537SYOSS FARBA GS 2-1 GORZKA CZEKOLADA

9000101006834SYOSS FARBA GS 3-33 CIEMNA WIŚNIA

9000101005493SYOSS FARBA GS 4-82 CZEKOLADA CHILI

9000101006162SYOSS FARBA GS 5-1 BRĄZ CAPPUCCINO

9000101007107SYOSS FARBA GS 8-86 MIODOWY NUGAT

9000101007374SYOSS FARBA GS 9-6 WANILIOWA LATTE

9000101200126SYOSS CT SPRAY WYRÓWNANIE KOLORU 100ML

9000101098778SYOSS CT PLEX SHOT ADD-IN 30ML

9000101200171SYOSS CT SPRAY USUWANIE ŚLADÓW 100ML

9000101200225SYOSS CT SPRAY ŻÓŁTE TONY 100ML

9000101074222SYOSS SALONPLEX BAZA 100 ML

9000101047035SYOSS LAKIER VOLUME&FLEX 300 ML

9000100854733SYOSS LAKIER KERATIN STYL PERF 300ML V15

9000100906241SYOSS LAKIER FULL HAIR 5D 300ML

9000100590501SYOSS LAKIER MAX HOLD 300ML V.10

9000100590181SYOSS LAKIER VOLUME LIFT 300ML V.10

9000101203233SYOSS SALON PLEX LAKIER 300 ML

9000101203127SYOSS SALON PLEX PIANKA 250 ML

9000100906289SYOSS PIANKA FULL HAIR 5D 250ML

9000101218329SYOSS SALON PLEX SZAMPON 500 ML

9000101218282SYOSS CURLME SZAMPON 500 ML

9000101218787SYOSS ADAGREA SZAMPON 500 ML

9000101218701SYOSS ADANDRU SZAMPON 500 ML

9000101218381SYOSS COLORIST SZAMPON 500 ML

9000101218404SYOSS FULLHAIR5 SZAMPON 500 ML

9000101218367SYOSS KREATIN SZAMPON 500 ML

9000101218749SYOSS MENPOWR SZAMPON 500 ML

9000101218343SYOSS RENEW7 SZAMPON 500 ML

9000101218268SYOSS REPAIR SZAMPON 500 ML

9000101218725SYOSS VOLUME SZAMPON 500 ML

9000100695800SYOSS SUCHY SZAMPON ANTI-GREASE 200ML

9000101218947SYOSS CURLME ODŻYWKA 500 ML

9000101206722SYOSS ODŻYWKA CURLS&WAVES 150 ML

9000101218886SYOSS COLORIST ODŻYWKA 500 ML

9000101218909SYOSS KERATIN ODŻYWKA 500 ML

9000101218848SYOSS RENEW7 ODŻYWKA 500 ML

9000101218923SYOSS REPAIR ODŻYWKA 500 ML

9000101218862SYOSS SLONPLX ODŻYWKA 500 ML

9000101057508SYOSS SALONPLEX SERUM 100 ML

9000101215663NATBOX KREM AVOCADO 150ML

9000101215915NATBOX SPRAY APRICOT 150ML

9000101215953NATBOX SPRAY COCONUT 150ML

9000101215991NATBOX SPRAY ALMOND 150ML

9000101215762NATBOX SZAMPON AVOCADO 385ML

9000101215878NATBOX SZAMPON APRICOT 385ML

9000101215809NATBOX SZAMPON COCONUT 385ML

9000101216035NATBOX SZAMPON ALMOND 385ML

9000101215830NATBOX ODZYWKA APRICOT 385ML

9000101216134NATBOX ODZYWKA AVOCADO 385ML

9000101215724NATBOX ODZYWKA COCONUT 385ML

9000101216073NATBOX ODZYWKA ALMOND 385ML

9000101085846SCHAUMA NM ODŻ COCOWATER 250ML

9000101056051SCHAUMA NM ODŻ HONEY & FIG 200ML

9000101056297SCHAUMA NM ODŻ RASPBERRY 200 ML

9000101000634SCHAUMA ODŻYWKA ROKITNIK 200ML

9000101061802SCHAUMA AD ALMOND SZAMPON 400 ML

9000101018950SCHAUMA CARBON F SZAMPON 400 ML

3838824086675SCHAUMA SZAMPON DLA MĘŻCZYZN 400ML V.11

3838824293813SHAUMA SZAMP.D/WŁ FRESH IT UP 400ML

9000100930161SCHAUMA SZAMPON LUSTRZANY BLASK 400ML

3838824086736SCHAUMA SZAMPON POŁYSK KOLORU 400 ML

3838824208985SCHAUMA SZAMPON PŁUPIEŻ INTEN 400ML V.10

9000100999922SCHAUMA SZAMPON ROKITNIK 400 ML

3838824086712SCHAUMA SZAMPON PŁUPIEŻ 400ML V.10

9000101085884SCHAUMA NM SZAMP COCOWATER 400 ML

9000101056099SCHAUMA NM SZ HONEY ELIX & FIG OIL 400ML

9000101056198SCHAUMA NM SZ RASPB. & SUNFL. OIL 400ML

9000101055924SCHAUMA NM SZ OLIVE OIL ALOE VAERA 400ML

9000101055856SCHAUMA NM SZ PROV. HERBS & LAVEND 400ML

9000101201185GLISS KUR ODŻYWKA SUPREME LENGHT 200 ML

9000101075502GLISS KUR FULLNESS ODŻYWKA D/WŁ 200ML

9000101058819GLISS KUR FIBER THERAPY ODŻYWKA 200 ML

3838824085753GLISS KUR BALSAM D/WŁ.TOTAL REPAIR 200ML

3838824085777GLISS KUR BALSAM DO WŁ.FARBOWANYCH 200ML

9000100662987GLISS KUR ODŻYWKA ULTIMATE REPAIR 200ML

9000101058857GLISS KUR FIBER THERAPY SZAMPON 400 ML

9000101201147GLISS KUR SZAMPON SUPREME LENGHT 400ML

9000101075717GLISS KUR FULLNESS SZAMPON D/WŁ 400ML

9000100549592GLISS KUR SZAMPON D/WŁOSÓW LSG 400ML

9000100829922GLISS KUR MILLION GLOSS SZAMPON 400 ML

9000100549837GLISS KUR SZAMPON D/WŁ.OIL NUTRI  400ML

9000100549493GLISS KUR SZAMPON D/WŁ.TOTAL REP. 400ML

9000100549691GLISS KUR SZAMPON COLOR PROT.400ML

9000100663410GLISS KUR SZAMPON ULTIMATE REPAIR 400ML

9000101201376GLISS KUR ODŻ EKSP SUPREME LENGHT 200 ML

9000101075649GLISS KUR FULLNESS ODŻ EKSPRESOWA 200 ML

9000101059212GLISS KUR FIBER THERAPY ODŻ EKSPR 200 ML

9000100256087GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.SILK GL.200ML

9000100829779GLISS KUR MILLION GLOSS EKS.ODŻYW.200 ML

9000100398657GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.OIL NUT 200ML

3838824090290GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.TOTAL R.200ML

3838824090313GLISS KUR EKS.ODŻYWKA D/WŁ.COL.SH.200ML

4015000941334GLISS KUR ODŻYW.EXPRES.ULT.REP.200ML

9000100829779GLISS KUR MILLION GLOSS EKS.ODŻYW.200 ML

9000100855815GLISS KUR EKS MAS REG ULT REP 200ML V.14

9000101050851GLISS KUR MASKA JAR TOTAL REPAIR 300 ML

9000101201109GLISS KUR SPRAY SUPREME LENGHT 100 ML

9000101201062GLISS KUR MASKA SUPREME LENGHT 300 ML

9000101050776GLISS KUR MASKA ULTIMATE REPAIR 300 ML

9000101050936GLISS KUR MASKA JAR OIL NUTRITIVE 300 ML

9000101058949GLISS KUR MASKA JAR FIBER THERAPY 300 ML

9000101050790GLISS KUR MASKA ULTIMATE COLOR 300 ML

9000101063127GLISS KUR FIB THE SPRAY REP IN OIL 100ML

9000101213331GLISS KUR REPAIRING TREAT SPRAY 150 ML

9000101213379GLISS KUR GLOSSING TREATMENT SPRAY 150ML

9000100695732GLISS KUR ELIXIR ULTIMATE OIL 75ML V.12

9000100938150GLISS KUR OLEJEK THERMO-PROTECT 150ML

3838824160436PALETTE SZAMPON 113 CZERŃ V.09

3838824293707PALETTE SZAMPON 218 LŚNIĄCY BURSZTYN V14

3838824172941PALETTE SZAMP 308 ZŁOTY BLOND V.09

3838824173061PALETTE SZAMP.KOLO 317 ORZECH.BLOND V.14

3838824173009PALETTE SZAMP 321 ŚREDNI BLOND V.09

3838824160450PALETTE SZAMPON 217 MAHOŃ V.09

3838824160474PALETTE SZAMPON 221 ŚREDNI BRĄZ V.09

3838824160511PALETTE SZAMPON 231 JASNY BRĄZ 09

3838824160535PALETTE SZAMPON 236 KASZTAN V.09

3838824160559PALETTE SZAMPON 244 CZEKOLAD BRĄZ V.09

3838824160597PALETTE SZAMPON 301 BORDO V.09

3838824160634PALETTE SZAMPON 318 RUBIN CZERW V.09

3838824160719PALETTE SZAMPON 339 GRANAT CZERŃ V.14

3838824160733PALETTE SZAMPON 341 CIEMN CZEKOLAD V.09

3838824293738PALETTE SZAMPON KOLO.315 PERŁ.BLOND V.14

9000100883085PALETTE FARBA W2 CIEMNA CZEKOLADA

9000101200447PALETTE FARBA 9-554 MIODOWY BLOND

9000101002638PALETTE FARBA CI12 SUPERPLATYN BLOND V16

9000101036251PALETTE FAR INT COL CREME CK6 DELIK.RUDY

3838824159133PALETTE FARBA A10 POPIEL BLOND V.10

9000101024395PALETTE FARBA BW10 PUDROWY BLOND V.16

9000101024449PALETTE FARBA BW12 JASNY BLOND V.16

9000101024135PALETTE FARBA BW7 MIN. CIEMNY BLOND V.16

3838824159171PALETTE FARBA C1 GRANAT CZERŃ V.10

3838824159218PALETTE FARBA C10 PLAT BLOND V.10

3838824197197PALETTE FARBA C9 SREBRZYSTY BLOND V.14

3838824159256PALETTE FARBA E20 SUPJAS BLOND V.14

3838824159416PALETTE FARBA N1 CZARNA V.10

3838824159454PALETTE FARBA INT.COLOR C. N2 CIEMN BRĄZ

3838824159492PALETTE FARBA INT.COLOR C N3 ŚREDNI BRĄZ

3838824159539PALETTE FARBA N4 JASNY BRĄZ V.10

3838824159577PALETTE FARBA N5 CIEMNY BLOND V.10

3838824159614PALETTE FARBA N6 ŚREDNI BLOND V.10

3838824159652PALETTE FARBA N7 JASNY BLOND V.14

3838824159898PALETTE FARBA RI5 INT.RUBIN CZERW V.10

9000101003017PALETTE FARBA RI6 PŁOMIENNA CZERWIEŃ V16

9000101003338PALETTE FARBA RV6 SZKARŁATNA CZERWIEŃ 16

9000101032086PALETTE FAR INT COL CREME KI7 INT. MIEDŹ

9000101036169PALETTE FAR INT COL CRE RN5 BRĄZ MARSALA

9000101084849PALETTE DELUXE SPRAY ANTY YELLOW 100 ML

3838824176697PALETTE DELUXE 218 SREBRZYSTY BLOND V.11

9000101018707PALETTE DELUXE PERŁOWY BLOND

3838824211428PALETTE DELUXE 230 PLATYNOWY BLOND 0

3838824176710PALETTE DELUXE FARBA D.WŁOSÓW 345

3838824295329PALETTE DELUXE 370 SZLACHET J MIEDŹ

3838824176734PALETTE DELUXE 400 ŚREDNI BLOND V.11

9000100966351PALETTE DELUXE 408 JASNY BLOND

9000100823555PALETTE DELUXE FARBA D.WŁOSÓW 562

3838824176819PALETTE DELUXE FARBA  575 INT.CZERW KX10

3838824176871PALETTE DELUXE 667 MIEDZ MAHOŃ V.11

3838824176895PALETTE DELUXE 678 RUBIN V.11

3838824176932PALETTE DELUXE 750 CZEKOLAD BRĄZ V.11

3838824256603PALETTE DELUXE FARBA D.WŁOSÓW 760

3838824176994PALETTE DELUXE 800 CIEMNY BRĄZ V.11

3838824177052PALETTE DELUXE 880 CIEMNY BORDO V.11

9000100966634PALETTE DELUXE 900 GŁ.NAT.CZERŃ

3838824177090PALETTE DELUXE 909 GRANAT CZERŃ V.11

9000100966344PALETTE DELUXE C95 ABSOLUTNY BLOND

9000101211542SK PURE COLOR 10.21 BABY BLOND

9000101211405SK PURE COLOR 10.0 ANIELSKI BLOND

9000101212396SK PURE COLOR 8.0 PRAWDZIWY BLOND

9000101212846SK PURE COLOR 7.0 BLOND NUDE

9000101211948SK PURE COLOR 7.7 JASNY CYNAMONOWY

9000101212129SK PURE COLOR 6.88 MALINOWY CZERWONY

9000101211740SK PURE COLOR 5.6 CZEKOLADOWA PRALINA

9000101211221SK PURE COLOR 5.0 PO PROSTU BRĄZ

9000101211313SK PURE COLOR 4.0 CIEMNY BRĄZ

9000101211139SK PURE COLOR 1.0 KRUCZOCZARNY

9000101060102SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-68 ATRAMEN CZERŃ

9000101060942SCHWARZKOPF COLOR EXP 1-0 BOGATA CZERŃ

9000101059472SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-88 BURGUN CZERW

9000101061123SCHWARZKOPF COLOR EXP 9-1 CHŁODNY BLOND

9000101060409SCHWARZKOPF COLOR EXP 4-0 CHŁODNY BRĄZ

9000101059793SCHWARZKOPF COLOR EXP 7-0 CIEMNY BLOND

9000101060850SCHWARZKOPF COLOR EXP 3-0 CIEMNY BRĄZ

9000101060379SCHWARZKOPF COLOR EXP 4-9 CIEMNY FIOLET

9000101060195SCHWARZKOPF COLOR EXP 4-54 CIEMNY KARMEL

9000101060676SCHWARZKOPF COLOR EXP 4-68 CIEMNY MAHOŃ

9000101060225SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-0 JASNY BRĄZ

9000101059687SCHWARZKOPF COLOR EXPERT 7-7 MIEDŹ

9000101061437SCHWARZKOPF COLOR EXP 9-3 MIODOWY BLOND

9000101061215SCHWARZKOPF COLOR EXP 10-1 MROŹNY BLOND

9000101059922SCHWARZKOPF COLOR EXP 5-3 NATURALNY BRĄZ

9000101059953SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-68 ORZECH BRĄZ

9000101061611SCHWARZKOPF COLOR EXP 10-21 PERŁ. BLOND

9000101061529SCHWARZKOPF COLOR EXP 8-0 ŚREDNI BLOND

9000101061345SCHWARZKOPF COLOR EXP 12-0 ULTRA BLOND

9000101061031SCHWARZKOPF COLOR EXP 6-65 ZŁ CZEKOLADA

9000101069969SCHWARZKOPF LIVE 95 ELEKTRYCZNY BŁĘKIT

9000101069099SCHWARZKOPF LIVE 92 OSTRA CZERWIEŃ

9000101069990SCHWARZKOPF LIVE 93 SZOKUJĄCY RÓŻ

9000101069938SCHWARZKOPF LIVE 96 KUSZĄCY TURKUS

9000101062922SCHWARZKOPF LIVE 98 STEEL SILVER

9000101069181SCHWARZKOPF LIVE 94 PURPUROWY PUNK

9000101079975LIVE COLOUR SPRAY FIERY RED 100 ML

9000101079753LIVE COLOUR SPRAY CANDY PINK 100 ML

9000101079692LIVE COLOUR SPRAY LAVENDER KISS 100 ML

9000101080049LIVE COLOUR SPRAY BLUE TWIST 100 ML

9000101080117LIVE COLOUR SPRAY SILVER SPLASH 100 ML

9000101207033TAFT LAKIER 7DAYS VOLUME 250ML

9000100336376TAFT LAKIER COMPLETE SMOC 250ML V.10

9000100986632TAFT LAKIER FULLNESS 250ML

9000101038897TAFT LAKIER POWER EXPRESS 250 ML

9000100876520TAFT LAKIER POWER INVISIBLE 250 ML

4015000510790TAFT LAKIER POWER 250ML V.11

9000100653503TAFT LAKIER POWER&FULLNESS 250ML V.11

4012800702844TAFT LAKIER 10-CARAT SHINE 250ML V.10

4012800706002TAFT LAKIER ULTRA SMOC 250ML V.10

4015000279499TAFT LAKIER ULTRA 200ML V.11

3838824058245TAFT LAKIER VOLUME SMOC 250ML V.09/10

9000100728201TAFT LAKIER DO WŁOSÓW 250ML

9000101206920TAFT PIANKA 7DAYS VOLUME 250ML

9000101051797TAFT PIANKA POWER EXPRESS 200 ML

9000100477789TAFT PIANKA POWER CASHMERE 200ML V.10

3838824083704TAFT PIANKA VOLUME SMOC 200ML V.09/10

9000100728249TAFT PIANKA D.WŁOS.VOLUME MEGA 200ML

9000100559317TAFT LOOKS GEL MAXX POWER 150ML V.10

3838824092188TAFT GEL POWER ACTIVITY 150ML V.11

9000100986830TAFT SPRAY FULLNESS 150ML

9000101034523TAFT ŻEL IRRESISTIBLE POWER 150 ML

9000100672825TAFT POWDER VOLUME 10G

9000100920117TAFT PASTA CARBON FORCE 130ML

9000101018844TAFT PASTA INVISIBLE 150ML

9000100417839GOT2B PASTA BEACH BOY 100ML V.08

9000100366373GOT2B GUMA CHAOTIC 100ML V.08

9000100366458GOT2B KLEJ DO STYL.WŁOSÓW  150ML

9000101049336GOT2B LAKIER INSTASHINE 300 ML

9000101040524GOT2BE LAKIER VOLUMANIA 300ML

9000101000795GOT2B MADE4MESS PASTA JAR 100ML

9000100929899GOT2B PASTA PHENOMENAL 100ML

5012583204732GOT2B PIANKA TWISTED CURLING 250 ML

9000100652919GOT2B POWDER VOLUMIZING STYLING 10G PL

9000101040586GOT2B SPRAY VOLUMANIA 150 ML

9000101200843GOT2B OLEJEK DO BRODY 75 ML

9000101206821FA SCRUB D/C HAWAIILOVE 200ML

9000101216530FA PIANKA PP CREAM&OIL CACAO 200ML

9000101215588FA PIANKA PP CREAM&OIL MAGNOLI 200ML

9000101215557FA PIANKA  PP CREAM&OIL MORINGA 200ML

9000101091915FA ŻEL P/P HAWAIILOVE 400ML

3838824142296FA ŻEL P/PR. MEN SPORT 400ML

9000101009576FA ŻEL P/PRYSZNIC COCONUT MILK 400ML

9000101009750FA ŻEL P/PRYSZNIC COCONUT WATER 400ML

9000100949040FA ŻEL P/PRYSZNIC BLUE LOTUS 400ML

9000100935531FA ŻEL P/PRYSZNIC PINK JASMIN 400ML

9000100729840FA MEN ŻEL P/PRYSZ.XTREME POLAR 400ML

9000100734158FA MEN ŻEL P/PRYSZ.EXTREME SPORTS 400ML

9000101053111FA DIVINE MOMENTS DEO WOMEN SPRAY 150ML

9000101045765FA INVISIBL.SENSIT.DEO WOMAN SPRAY 150ML

9000101092202FA DEO SPRAY BALIKISS 150 ML

9000101092226FA DEO SPRAY FIJIDREAM 150 ML

9000101039528FA SOTF & CARE DEO WOMEN SPRAY 150ML

9000100634113FA DEO SPRAY MYSTIC MOMENTS 150ML

9000100658317FA NUTRI SKI.MAX.PROTECT W DEO SPR.150ML

3838824116204FA PINK PASSION WOM DEO SPRAY 150ML

9000100806589FA DEO SPRAY SPORT INVI.POWE. 150ML

9000100738101FA DOUBLE POW.SPOR.DEO WOME.SPRAY 150ML

3838824085272FA SPORT FOR MEN DEO MEN SPRAY 150ML

9000100736763FA SPORT POWER BOOST MEN DEO SPRAY 150ML

9000100936125FA FRESH & DRY GREEN TEA DEO SPRAY 150ML

9000101046946FA XTREME POWER+ DEO MEN SPRAY 150ML

9000100798655FA ATTRA FORCE MEN DEO SPRAY 150ML

9000100540186FA XTRA COOL MEN DEO SPRAY 150ML

9000101023787FA RECHARGE MEN DEO SPRAY 150ML

9000100760546FA MEN XTREME INVISIBLE DEO SPR. M 150ML

9000100733854FA XTREME POLAR MEN DEO SPRAY 150ML

9000100743969FA XTREME SPORTS MEN DEO SPRAY 150ML

9000100935845FA FRESH & DRY GREEN TEA DEO ROLL 50ML

9000101092172FA ROLL-ON FIJIDREAM 50 ML

9000100326193FA ROLL-ON PINK PASSION 50ML

9000100219877FA SPORT MEN ROLL-ON 50ML

9000100806657FA INVISIBLE POWER DEO WOME.ROLL ON 50ML

9000100806824FA SPORT ULTIM.DRY DEO WOME.OLL ON 50ML

9000101039368FA SOFT & CARE DEO WOMEN ROLL-ON 50ML

9000101047028FA XTREME POWER+ DEO MEN ROLL-ON 50ML

9000100760591FA MEN XTREME INVIS. MEN ROLL-ON 50ML

9000100733618FA XTREME POLAR DEO MEN ROLL-ON 50ML

9000100877558FA MEN XTREME PROTECT DEO ROLL-ON 50 ML

4015000665957SCHAUMA KIDS SZAMPON 2W1 TRUSKAW.250 ML

9000100854542VEDEMECUM PASTA D.ZĘB.PRO VIT.WHITE.75ML

9000100261593VADEMEC.PASTA D.ZĘB.2W1 JUNIOR STR.75ML

3838905003126VADEMEC.PASTA D.ZĘB. JUNIOR TRUS.50ML

9000101002430PALETTE PNC 678 CZERWIEŃ GRANATU

3838824293356PALETTE PNC 390 CZYSTA MIEDŹ

3838824171289PALETTE PNC 400 ŚREDNI BLOND

3838824171548PALETTE PNC 868 CZEKOLADOWY BRĄZ

3838824171449PALETTE PNC 700 ŚREDNI BRĄZ

9000101032444PALETTE PNC 265 POPIELATY BLOND V.17

3838824171326PALETTE PNC 500 CIEMNY BLOND

3838824171241PALETTE PNC 300 JASNY BLOND

3838824171166PALETTE PNC 100 SKANDYNAWSKI BLOND

3838824171180PALETTE PNC 219 POPIELATY BLOND

9000101210651FA ŻEL PP SUMMER MOMENTS 400ML

4012800921429HATTRIC CLASSIC MEN DEO SPRAY 150ML

4012800821910HATTRIC CLASSIC PŁYN PO GOL 100ML V.04

9000100633345SYOSS FARBA 5-8 ORZECHOWY BRĄZ KX6

3838824167664SCHAUMA KIDS SZAMPON 2W1 OWOC 250 ML

9000100526326SYOSS BALSAM COLOR 500ML V.10

9000100526395SYOSS BALSAM REPAIR 500ML V.10

9000100655354SYOSS SZAMPON POWER&STRENGH 500ML V.11

9000100526258SYOSS SZAMPON VOLUME 500ML V.10

3838824008622PALETTE LAKIER SMOC 250ML V.10

3838905127600PALETTE LAKIER BMOC 250ML V.10

9000100596145SYOSS SZAMPON ANTIDANDRUFF 500ML

9000100791885VADEMECUM PASTA D.ZĘB.PRO VIT.COMPL.75ML

9000100692083SYOSS ELIXIR ABSOLUTE  OIL 100 ML V. 13

9000100906142SYOSS SZAMPON FULL HAIR 5D 500 ML V.14

9000100926331SYOSS SZAMPON AD ANTI GREASE  500ML V.15

9000100854870SYOSS SZAMPON KERATIN 500 ML V.13

9000100854795SYOSS BALSAM KERATIN 500 ML V.13

9000100908962SYOSS PASTA INVISIBLE HOLD 100ML

9000100982931SYOSS REFRESHER D/WŁ DLA CIEM.BRĄZ  75ML

9000100855792VADEMECUM PASTA PRO VITAMIN REPAIR 75ML

9000100972918SYOSS FARBA 3-28 CZYSTY BRĄZ KX6

9000100979658SYOSS FARBA 6-77 CZYSTA MIEDŹ KX6

9000101005745SYOSS FARBA GS 6-67 KARMELOWY BRĄZ

9000101005431SYOSS FARBA GS 5-86 ZŁOCISTE KAKAO

9000101005318SYOSS FARBA GS 1-1 HEBANOWA CZERŃ

9000101005400SYOSS FARBA GS 3-86 ZŁOCISTA CZEKOLADA

9000101006049SYOSS FARBA GS 3-1 BRĄZ MOKKA

9000101005936SYOSS FARBA GS 4-23 CZERWIEŃ SANGRII

9000101006650SYOSS FARBA GS 1-4 JAGODOWA CZERŃ

9000101006926SYOSS FARBA GS 7-76 MORELOWA MIEDŹ

9000101006742SYOSS FARBA GS 4-1 BRĄZ ESPRESSO

9000100986731TAFT PIANKA FULLNESS 200ML

9000101016659GLISS KUR SPRAY TRT BI-PHASE 100ML

4015000538084TAFT LAKIER POWER 75 ML

9000101047172SYOSS HOLD&FLEX LAKIER 300 ML

9000101050899GLISS KUR MASKA JAR ULTIM ELIXIR 300 ML

9000100852036GOT2B GUMA GLUED SPIKING 75 ML

9000100948944PALETTE PNC 253 LODOWY BLOND

9000101039702FA SOFT & CONTOL DEO WOMEN ROLL ON 50ML

9000101206685SYOSS SZAMPON CURLS&WAVES 500 ML

9000101206760SYOSS BALSAM CURLS&WAVES 500 ML

9000100790185SCHAUMA SZAMP P/ŁUP LEMON GRASS 400 ML

4015100205121FA SCRUB D/C  BALIKISS 200ML

9000101096842VADEMECUM PROLINE WHITE&FRESH PASTA 75ML

9000101043662GOT2B VOLUME SUCHY SZAMP 200ML

9000101043686GOT2B BROWN SUCHY SZAMP 200ML

9000101043211GOT2B REGULAR SUCHY SZAMP 200ML

9000101053319GOT2B TEXT SUCHY SZAMPON 200ML

9000101217315FA MEN ŻEL PP COMFORTDIVE 400ML

9000101091458FA GEL PP FIJI DREAM 400ML

9000101039559FA ŻEL POD PRYSZNIC ORCHID 400ML

9000100500142DENIVIT PASTA WHITE&BRILLIANT 50ML 08

7310181509203DENIVIT PASTA DO ZĘBÓW 50ML V.09

3838824083667TAFT PIANKA SHINE ULTRA STRONG 200ML

9000100653541TAFT PIANKA POWER&FULLNESS 200ML

9000100909716TAFT PIANKA PERFECT FLEX 200ML

9000100909778TAFT LAKIER PERFECT FLEX 250ML

9000100905022DENIVIT PŁYN DO UST WHITENING 500ML

9000100999083DENIVIT PASTA D/ZĘB.PRO LASER WHITE 50ML

9000101049961DENIVIT PASTA DO ZĘBÓW LUMINIZER 50ML

9000101022698SYOSS PURE&CARE SZAMPON 500 ML

9000101221152GLISS KUR PURIFY&PROTECT SPRAY 75 ML

9000101221251GLISS KUR ODŻYWKA PURE&PROTECT 200ML

9000101221190GLISS KUR SZAMPON PUR&PRO 400ML

9000101084757PALETTE DELUXE XL9 EXTREME LIGHTENER

9000101213898PALETTE FARBA 5-46 CIEPŁY ŚW BEŻ

9000101200492PALETTE FARBA 9-4 WANILIOWY BLOND

9000101074017SCHWARZKOPF COLOR EXPERT L8 ROZJAŚNIACZ

9000101074109SCHWARZKOPF COLOR EXPERT L9 ROZJAŚNIACZ

9000101210453SYOSS FARBA 10-55 ULTRA PLATYNOWY BLOND

9000101210521SYOSS FARBA 12-59 CHŁODNY PLAT BLOND

9000101206012TAFT LOOKS CLAY MODELING 75ML

9000101206081TAFT LOOKS GEL POW ACTIVE 150ML

9000101206968TAFT PASTA 7DAYS VOL 75ML

9000100477505TAFT LAKIER POWER CASHMERE 250ML V.10

9000100923071TAFT LAKIER ULTIMATE 250ML