POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO „HEBE”

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego www.hebe.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Ochrona prywatności naszych użytkowników jest dla nas kluczowa. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”), przygotowany przez spółkę Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (dalej jako „Administrator” lub „my”):

 1. W Rozdziale I: przedstawia informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, którzy zarejestrowali się w programie lojalnościowym „Hebe” („Program”) i konsekwencji czego zostaliśmy Administratorem Państwa danych osobowych;

  1. Administrator danych.
  2. Kontakt z Administratorem danych.
  3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych. 4. Odbiorcy danych osobowych.
  5. Okres przechowywania danych.
  6. Przysługujące prawa.
  7. Zgoda ba otrzymywanie informacji handlowych.

 2. W Rozdziale II: wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się w zakresie plików cookies wykorzystywanych w naszym Serwisie.

 3. W Rozdziale III: przedstawia informacje dotyczące relacji z innymi stronami internetowymi oraz w zakresie zmian niniejszej Polityki Prywatności.

Rozdział I. DANE OSOBOWE

W momencie przystąpienia do Programu dochodzi do zawarcia pomiędzy Państwem a Administratorem, o którym mowa w pkt. I poniżej, umowy udziału w programie lojalnościowym „Hebe” („Umowa”) na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dostępnym pod adresem: www.hebe.pl („Regulamin”).

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu jest warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku niepodania tych danych, wykonanie Umowy nie będzie możliwe. W pozostałym zakresie określonym w formularzu rejestracji, podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Polska Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000322116 .

2. Kontakt z Administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn.

3. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

a)  organizacji Programu i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*);

b)  marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przedstawienia Państwu informacji o usługach Administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora;

c)  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.

d)  poprawienia funkcjonalności strony internetowej; poprawienia szybkości działania strony internetowej; dopasowanie treści oferty do Twoich oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Twojego zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie Internetowej lub stronach Internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o Twoim zachowaniu w sieci czy Twoim adresie IP; dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z programu lojalnościowego Hebe; zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu; utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawę prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy:

a)  podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmie obsługującej call center – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

b)  osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych

Z Państwa danych osobowych będziemy korzystać:

a) przez okres Państwa uczestnictwa w Programie w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Programu i wykonania zobowiązań administratora wynikających z uczestnictwa w Programie,

b)  do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania,

c)  przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

d)  . pliki cookies sesyjne pozostają w Państwa przeglądarce przez okres do 540 dni lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki intenetowej. Pliki stałe cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych o s o b o w y c h , to jest otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przedmiotowe dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych o s o b o w y c h , tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z omówionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony w pkt. 2 powyżej.

8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze handlowo- marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na papierowym formularzu zgłoszeniowym i własnoręczny podpis na formularzu, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www.hebe.pl/karta-hebe, w Aplikacji Mobilnej Hebe lub w formularzu elektronicznym wprowadzanym przez price checker. Wyrażenie przedmiotowej zgody nie jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu. Brak wyrażenia zgody nie pozbawia możliwości przekazywania Uczestnikowi informacji o artykułach oferowanych przez Administratora, powiadomień o ofertach, informacji o

wydarzeniach w drogeriach Hebe oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych, z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji (np. w drogeriach sieci Hebe lub pocztą tradycyjną).

9. Podstawa uczestniczenia w Programie.

Podanie przez Uczestników danych osobowych niezbędnych do uzyskania statusu Uczestnika Programu ma charakter dobrowolny, przy czym jest warunkiem przystąpienia do Programu. Brak podania przedmiotowych danych uniemożliwia uczestnictwo w Programie.

ROZDZIAŁ II: PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika, a świadczonych drogą elektroniczną przez JMDiF.

JMDiF jako właściciel portalu www.hebe.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1. Co to są pliki cookies (tzw.Ciasteczka)?

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w przeglądarce użytkownika na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Wykorzystanie plików cookies?

Korzystając z Serwisu, poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej, wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.

Korzystając ze strony www.hebe.pl wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies zgodnie z tą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez stronę drogerii takich plików, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony internetowej www.hebe.pl.

Stosowane przez JMDiF Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Serwis www.hebe.pl używa plików Cookies w celu:

1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej;

2. poprawienia szybkości działania strony internetowej;

3. dopasowanie treści oferty do Twoich oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Twojego zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych; oferty zamieszczane są na naszej stronie Internetowej lub stronach Internetowych innych podmiotów; pliki cookie mogą być zamieszczane przez podmioty, z którymi współpracujemy; pliki cookie mogą zbierać dane o Twoim zachowaniu w sieci czy Twoim adresie IP; dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z programu lojalnościowego Hebe

4. zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu;

5. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.hebe.pl.

3. Czas życia i rodzaj plików Cookies pochodzących ze strony www.hebe.pl

W serwisie www.hebe.pl wykorzystywane są 2 typy plików Cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej. Pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

W serwisie www.hebe.pl używane są następujące pliki Cookies:

 1. Nazwa cookie

  Rodzaj

  Cel i zawartość

  Czas przechowywania

  Hebe session

  Sesyjny

  Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie. Maks 540 dni

  Do 540 dni lub do czasu usunięcia przez Użytkownika

  User

  Stały

  Przechowuje identyfikator przeglądarki użytkownika. Jest niezbędny do zbierania zagregowanych, anonimowych statystyk przeglądania artykułów i produktów.

  Do czasu usunięcia przez Użytkowniaka z przeglądarki


4. Pliki Cookies podmiotów trzecich

Korzystając z serwisu www.hebe.pl przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak m.in.: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.

5. Zmiana ustawień lub usunięcie plików Cookies pochodzących ze strony www.hebe.pl

Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień zapisywania plików Cookies lub usunięcie zapisanych plików. Zobacz jak zmienić te ustawienia w zależności od przeglądarki jakiej używasz, np:

Przeglądarka

Instrukcja zmiany ustawień lub wyłączenia plików Cookies

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Jeśli na liście powyżej brakuje Twojej przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej. W przypadku niemożności odnalezienia takiej instrukcji zapraszamy do kontaktu z nami.

6. Logi systemowe

Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:

*stronę internetową, z której wchodzą Państwo na naszą stronę;

*adres IP;

*datę i czas dostępu

*przesłaną ilości danych;

*informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu. 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).