REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZRÓB ZAKUPY ZA MIN. 50 PLN, A WYBRANE OPAKOWANIE PIELUCH DLA DZIECI KUPISZ W SUPER CENIE”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Zrób zakupy za min. 50 PLN, a wybrane opakowanie pieluch dla dzieci kupisz w super cenie” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3.  Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych drogeriach sieci Hebe wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4.  Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od czwartku 06.07.2017 r. do środy 19.07.2017 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną (zwany dalej „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.  Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Drogeriach Hebe jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) w sposób określony w ustępach poniżej.

2.  W ramach Akcji Promocyjnej dokonując jednorazowego zakupu (na jednym paragonie) na kwotę minimum 50 zł (pięćdziesiąt złotych) Uczestnik otrzyma prawo do zakupu pieluch wymienionych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (dalej jako: „Produkt Promocyjny”) w promocyjnej cenie: pieluchy marki „Dada” za 19.99 zł (dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto opakowanie lub pieluchy marki Pampers za 37.99 zł (trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto opakowanie. Do minimalnej kwoty zakupu uprawniającej do skorzystania z Akcji Promocyjnej nie jest liczona wartość Produktów Promocyjnych.

3.  Uczestnik akcji podczas jednego zakupu może kupić maksymalnie 2 opakowania Produktu Promocyjnego. Zakup uprawniający do skorzystania z promocji i zakup Produktu Promocyjnego musi się odbyć na jednym paragonie.

4.  W przypadku reklamacji lub zwrotu Produktu Promocyjnego, Uczestnik otrzyma wyłącznie zwrot ceny rzeczywiście uiszczonej – tj. ceny promocyjnej.

5.  Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Drogeriach Hebe w okresie od czwartku 06.07.2017 r. do środy 19.07.2017 r., w szczególności nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach promocji „Pierwsze Kroki”. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej Produkty Promocyjne są wyłączone z promocji „Pierwsze Kroki”.

§ 3.

Reklamacje

1.  W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.  Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3.  W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a.  pocztą elektroniczną na adres: Hebe_Bok_Finanse@jmpolska.com, lub

b.  telefonicznie pod numerem: +48 717227250, lub

c.  pisemnie na adres: Call Center Inter Galactica Sp. z o.o., ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław, Polska.

4.  Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5.  W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych w Drogeriach Hebe.

6.  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

7.  Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Drogeriach Hebe oraz na https://www.hebe.pl/.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Załącznik nr 1

Lista sklepów uczestniczących w Akcji Promocyjnej

SKLEP

miasto

adres

kod

R022

Warszawa

ul. Al.Jerozolimskie 11/19

00-508

R023

Legionowo

ul. Sienkiewicza 10

05-120

R025

Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Harcerska 2

05-100

R027

Warszawa

ul. Solec 83

00-382

R029

Rawa Mazowiecka

ul. Konstytucji 3 maja 2

96-200

R032

Mława

ul. Stary Rynek 14

06-500

R037

Żyrardów

ul. 1go Maja 40/42/44 (Galeria Dekada)

96-300

R041

Pruszków

ul. Kościuszki 47

05-800

R042

Kalisz

ul. Pl. św.Józefa 12

62-800

R045

Chorzów

ul. Wolności 22

41-500

R046

Częstochowa

ul. Kościuszki 1

42-202

R048

Busko Zdrój

ul. Partyzantów 23

28-100

R052

Poznań

ul. Dąbrowskiego 27 a

60-840

R053

Opole

ul. Ozimska 14/16 lok. 36

45-057

R054

Kielce

ul. Sienkiewicza 27

25-007

R055

Piaseczno

ul. Sierakowskiego 1a

05-500

R056

Warszawa

ul. Kasprowicza 48

01-871

R059

Gliwice

ul. Zwycięstwa 7

44-100

R060

Łódź

ul. Pomorska 585

90-201

R063

Racibórz

ul.Opawska 18

47-400

R064

Tarnów

ul. Krakowska 6

33-100

R069

Poznań

ul. Św. Marcin 24 (Galeria handlowa MM)

61-805

R070

Gdynia

ul. Świętojańska 32

81-372

R071

Warszawa

ul. Kijowska 1/Targowa 24

03-733

R074

Opinogóra Górna

Władysławowo 65 (Marcredo Center)

06-406

R076

Warszawa

ul. Puławska 2 (Plac Unii City Shopping)

02-566

R084

Tczew

ul. Pomorska 1 (Galeria Kociewska)

83-110

R086

Gdańsk

ul. Rzyczypospolitej 33b (Gildia)

80-463

R090

Wrocław

ul. Borowska 114

50-552

R091

Łódź

ul. Limanowskiego 2/4

91-059

R092

Rzeszów

ul. Piłsudskiego 34 (CH Europa II)

35-001

R094

Warszawa

 Al. Jerozolimskie 179 (Blue City)

02-001

R095

Warszawa

ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8

00-024

R096

Wrocław

ul. Oławska 13

50-123

R097

Łomianki

ul. Warszawska 201 i 203 (Galeria Łomianki)

05-092

R100

Nowy Sącz

ul. Lwowska 80 (CH Trzy Korony)

33-300

R103

Poznań

ul. 28 Czerwca 1956 nr 382 (Galeria Dębiec)

61-441

R105

Poznań

Pl. Wiosny Ludów 2
(Kupiec Poznański)

61-831

R106

Zakopane

 ul. Kościuszki 7

34-500

R107

Kościerzyna

ul. Miodowa 21 (Stary Browar)

83-400

R108

Tarnów

ul. Nowodąbrowska 127 (Gemini Park Tarnów)

33-100

R109

Łódź

ul. Piotrkowska 30/32- Jaracza 2 (C. H. Magda)

90-410

R112

Lipienice( Chojnice)

ul. Podmiejska 2a (CH Brama Pomorza)

89-620

R115

Piła

ul. 14 lutego 26 (VIVO! Piła)

64-920

R116

Szczecin

ul. Wiosenna 32 (Galeria Gryf)

70-807

R117

Dąbrowa Górnicza

ul. Jana III Sobieskiego 6 (CH Pogoria)

41-300

R118

Gdańsk

ul. Obrońców Wybrzeża 1
(Galeria Przymorze)

80-398

R119

Wójtówka (Sochaczew)

ul. Wójtówka 2c

96-500

R122

Ełk

Plac Miejski 1 (Brama Mazur)

19-300

R125

Kraków

ul. Floriańska 43

31-019

R126

Katowice

ul. 3 Maja (Galeria Katowicka)

40-097

R127

Wołomin

ul. Geodetów 2 (Galeria Wołomin)

05-200

R128

Jelenia Góra

ul. Jana Pawła II 51 (Galeria Sudecka)

58-506

R131

Kraków

ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka)

30-644

R132

Rybnik

ul. Gliwicka 45 (Carrefour Rybnik)

44-200

R135

Jastrzębie Zdrój

ul .Podhalańska 26 (Galeria Zdrojowa)

44-335

R138

Lublin

Al. Witosa 32 (Atrium Felicity)

20-315

R139

Koszalin (Atrium Koszalin)

ul. Paderewskiego 1

75-736

R140

Toruń

ul. Żółkiewskiego (Atrium Copernicus) 15

87-100

R142

Warszawa

Al.Jerozolimskie 148 (Atrium Reduta)

02-326

R143

Płock

ul. Tysiąclecia 2a (Mosty)

09-400

R144

Ostróda

ul. Jana Pawła II 9 (Galeria Mazurska)

14-100

R145

Warszawa

ul. Żelazna 32

00-832

R147

Wrocław

ul. Podwale 37/38

50-040

R149

Wałbrzych

ul. Wieniawskiego 19

58-306

R151

Rzeszów

ul. Grunwaldzka 6

35-068

R154

Suwałki

ul. Dwernickiego 15 (Plaza)

16-400

R156

Szczecin

Aleja Niepodległości 36 (Galeria Kaskada)

70-404

R157

Toruń

ul. Broniewskiego 90 (Plaza)

87-100

R158

Słupsk

ul. Tuwima 32-33 (Galeria Słupsk)

76-200

R159

Warszawa

ul. Głębocka 15 (Atrium Targówek)

03-287

R161

Białystok

ul. Lipowa 30

15-427

R162

Zielona Góra

ul. Dąbrówki (Carrefour)

65-096

R165

Bytom

Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 (Carrefour - Plejada) 

41-923

R170

Kielce

ul. Warszawska 26 (CH Korona)

25-312

R171

Słupsk

ul. Szczecińska 58 (CH Jantar)

76-200

R177

Bydgoszcz

Zygmunta Augusta 5/7

85-082

R180

Szczecin

Struga 42 (Outlet)

70-784

R181

Bydgoszcz

Wojska Polskiego 1 (Zielone Arkady)

85-171

R185

Kraków

ul. Pawia 5 ( Galeria Krakowska)

31-154

R186

Bielsko-Biała

ul. Sarni Stok 2 (CH Sarni Stok)

43-300

R187

Elbląg

ul. Płk. Dąbka 152 (CH Ogrody)

82-300

R191

Radom

Al. J. Grzecznarowskiego 28 (M1)

26-600

R193

Bytom

Pl. T. Kościuszki 1 (CH Agora)

41-902

R194

Bielany Wrocławskie /Kobierzyce

Czekoladowa 7/9 (Aleja Bielany)

55-040

R195

Warszawa

ul. Górczewska 124 (Wola Park)

01-460

R197

Lubin

Sikorskiego 20 (Cuprum Arena)

59-300

R198

Rzeszów

Al. Kopisto 1 (Millenium Hall)

35-315

R199

Olsztyn

ul. Tuwima 26 (Galeria Warmińska)

10-748

R201

Zamość

ul Przemysłowa 10 (Galeria Twierdza)

22-400

R203

Szamotuły

ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 (Centrum Handlowe INBAG)

64-500

R204

Lubań

ul. Szarych Szeregów 1

59-800

R206

Częstochowa

ul. Jagiellońska 1

42-216

R210

Rybnik

ul. Rynek 5

44-200

R211

Świnoujście

ul. Kościuszki 15 (StopShop)

72-600

R212

Kętrzyn

ul. Budowlana 11 (Stop Shop)

11-400

R215

Przemyśl

ul. W. Brudzewskiego 1 (Galeria Sanowa)

37-700

R216

Stalowa Wola

ul.Fryderyka Chopina 42 (Galeria Vivo)

37-450

R221

Piaseczno

ul. Okulickiego 20C

05-500

R222

Białystok

ul. Wrocławska 20 (Galeria Zielone Wzgórze)

15-660

R223

Łomża

ul. Piłsudskiego 121a (Park Handlowy)

18-400

R227

Gdańsk

ul. Noskowskiego 1

80-171

R228

Tarnobrzeg

ul. Kwiatkowskiego 8

39-400

R233

Bydgoszcz

ul. Kruszwicka 1 (Galeria Rondo)

85-213

R234

Warszawa

Al. Rzeczypospolitej 23

02-972

R235

Sieradz

ul. Wojska Polskiego 11 (Dekada Sieradz)

98-200

R238

Zgorzelec

ul. Jeleniogórska 42 (Galeria Słowiańska)

59-900

R239

Legionowo

ul. Piłsudskiego 31"C" (Galeria Gondola)

05-120

R244

Inowrocław

ul. Wojska Polskiego 16 (Galeria Solna)

88-109

R245

Leszno

Konstytucji 3 Maja 12 (Galeria Leszno/Park Leszno)

64-100

R246

Białystok

ul. Świętojańska 15 (Galeria Alfa)

15-277

R249

Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 20 (Gemini Park)

43-300

R252

Szczecin

ul. Santocka 18/7

71-113

R255

Oświęcim

ul. Królowej Jadwigi 9

32-600

R260

Puławy

ul. Lubelska 2 ( Galeria Zielona)

24-100

R261

Mielec

ul. Powstańców Warszawy 4

39-300

Załącznik nr 2

Lista Produktów Promocyjnych:

Lp.

kod EAN

Nazwa produktu

1. 

8594001937103

DADA PIELUSZKI EXTRA SOFT XL 44SZT

2. 

8594001937080

DADA PIELUSZKI EXTRA SOFT JUNIOR 46SZT

3. 

8594001937066

DADA PIELUSZKI EXTRA SOFT MAXI PLUS 50SZ

4. 

8594001937042

DADA PIELUSZKI EXTRA SOFT MAXI 54SZT

5. 

8594001937028

DADA PIELUSZKI EXTRA SOFT MIDI 64SZT

6. 

8594001936793

DADA PREMIUM MIDI PIELUCHY 60 SZT.

7. 

8594001936809

DADA PREMIUM MAXI PIELUCHY 50 SZT.

8. 

8594001936816

DADA PREMIUM JUNIOR PIELUCHY 42 SZT.

9. 

4015400735922

PAMPERS ACT.BABY VPP PIELUCHY MIDI 68

10. 

4015400735977

PAMPERS ACT.BABY VPP PIELUCHY MAXI 58

11. 

4015400736028

PAMPERS ACT.BABY VPP PIEL. MAXI PLUS 53

12. 

4015400736073

PAMPERS ACT.BABY VPP PIELUCHY JUNIOR 50

13. 

4015400736127

PAMPERS ACT.BABY VPP PIEL. EX LARGE 42

14. 

4015400274780

PAMPERS PREMIUMCARE MIDI 60

15. 

4015400278818

PAMPERS PREMIUMCARE MAXI 52

16. 

4015400278870

PAMPERS PREMIUMCARE S5  (44)

17. 

4015400672869

PAMPERS PIELUCHOMAJTKI JUMBO PACK S4 52

18. 

4015400672906

PAMPERS PIELUCHOMAJTKI JUMBO PACK S5 48

19. 

4015400674023

PAMPERS PIELUCHOMAJTKI JUMBO PACK S6 44