Sanytol

dezodorant dezynfekujący do tkanin w sprayu, 500 ml

5.0
Sanytol dezynfekuje dezodorant do tkanin. Płyn przeznaczony do dezynfekcji ubrań. Do stosowania w obiektach prywatnych. Wykazuje działanie bakteriobójcze oraz drożdżakobójcze. Neutralizuje kocie alergeny oraz pyłki. Zabija zarazki powodujące nieprzyjemny zapach.
Sanytol
Sanytol
000000000000372127 000000000000372127 Zdrowie > Ochrona antybakteryjna > Żele i płyny antybakteryjne
19 99
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Sanytol

ID 372127
Cena jednostkowa: 4,00 zł /100ml
Sanytol dezynfekuje dezodorant do tkanin. Płyn przeznaczony do dezynfekcji ubrań. Do stosowania w obiektach prywatnych. Wykazuje działanie bakteriobójcze oraz drożdżakobójcze. Neutralizuje kocie alergeny oraz pyłki. Zabija zarazki powodujące nieprzyjemny zapach. Eliminuje zapach papierosów, jedzenia, dymu, wilgoci, stęchlizny, zwierząt itp. Nie plami tkanin. Produkt ma podwójne działanie: - Działanie bakteriobójcze zgodnie z normą EN13697 (60 min, 20°C). - Działanie drożdżakobójcze zgodnie z normą EN13697 (15 min, 20°C) Skuteczność potwierdzona i monitorowana przez certyfikowane laboratorium.

Informacje dodatkowe

Pojemność: 500 ml

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: UWAGA. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z krajowymi przepisami. Nie spożywać. Substancja czynna (PT2/AL): chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) 0,5 g/100 g. Zawiera: <5% kationowe środki powierzchniowo czynne, substancje dezynfekujące, kompozycje zapachowe (buthylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal). Pierwsza pomoc: w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem. W kontakcie ze skórą: narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. W kontakcie z oczami: chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój. Uboczne skutki stosowania: nie stwierdzono. Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.__Pozwolenie na obrót nr: 7059/17

5.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię