promotion

Vaco Easy

urządzenie + płyn na komary na 30 nocy, 30 ml

Nowoczesny elektrofumigator z bezpachowym płynem owadobójczym. Pozwala zwalczyć komary w pomieszczeniach, zapewniając spokojny, wielogodzinny sen bez uciążliwego towarzystwa komarów nawet przez 30 nocy. Środek owadobójczy zaczyna działać po 20 minutach od momentu podłączenia urządzenia do prądu. Pełen efekt bójczy występuje po 90 minutach. Produkt jest poręczny i prosty w obsłudze, dlatego można zabrać go ze sobą wszędzie tam, gdzie obecność owadów jest bardzo prawdopodobna. Do Easy Elektro pasują wszystkie wkłady do elektrofumigatorów VACO.

ZAWIERA: praletryna – 1,2g/100g.
Darmowa dostawa od 35 zł dla zalogowanych!
Vaco Easy
Vaco Easy
17 99
10 69
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Vaco Easy

ID 413454
Nowoczesny elektrofumigator z bezpachowym płynem owadobójczym. Pozwala zwalczyć komary w pomieszczeniach, zapewniając spokojny, wielogodzinny sen bez uciążliwego towarzystwa komarów nawet przez 30 nocy. Środek owadobójczy zaczyna działać po 20 minutach od momentu podłączenia urządzenia do prądu. Pełen efekt bójczy występuje po 90 minutach. Produkt jest poręczny i prosty w obsłudze, dlatego można zabrać go ze sobą wszędzie tam, gdzie obecność owadów jest bardzo prawdopodobna. Do Easy Elektro pasują wszystkie wkłady do elektrofumigatorów VACO.

ZAWIERA: praletryna – 1,2g/100g.

Informacje dodatkowe

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Substancja czynna: praletryna - 1,2 g/100 g__Zawiera: izoalkany C11-15._HH304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P401 Przechowywać z dala od żywności, napojów, pasz dla zwierząt. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry._Pierwsza pomoc: W kontakcie ze skórą i oczami: natychmiast spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem. Po narażeniu drogą oddechową: wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą. Skutki uboczne stosowania: wysokie stężenie par może powodować podrażnienie dróg oddechowych.__Produkt biobójczy. Należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać treść etykiety.__Postępowanie z odpadami: Unikać zanieczyszczenia wody i gleby. Odpadowy produkt usuwać do kontenerów lub miejsc przeznaczonych na odpady specjalne. Całkowicie opróżniony pojemnik usuwać jako odpad komunalny.__Numer pozwolenia: 4559/11

Trwałość od otwarcia: 60 mies.

Sposób użycia: zdjąć nakrętkę wkładu, wkręcić wkład w dyfuzor, włożyć urządzenie do źródła napięcia 230V.

Nazwa wymagana przez prawo: Vaco Elektrofumigator z płynem owadobójczym przeciw komarom

Składniki

praletryna 1,2g/100g, izoalkany C11-15
0.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię
Polski (0)
Brak opinii