Załącznik nr 3 do Regulamin Programu Lojalnościowego Hebe

Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

    

                                                                       

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Żniwna 5 
62-025 Kostrzyn
e-mail: bok@hebe.pl
tel. 22 206 54 00  


Niniejszym ja................................, zamieszkały w......................, przy ul..............................odstępuję od umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Hebe zawartej w dniu................... ...                    . 

Podpis*: 
Data: 
 

POBIERZ WERSJĘ PDF

Regulaminy