Zjednoczeni z Ukrainą

Zjednoczeni z Ukrainą!

W związku z nadzwyczajną sytuacją w Ukrainie, w akcie solidarności oraz wsparcia narodu ukraińskiego, Hebe aktywnie angażuje się w pomoc.

Działania, jakie podjęliśmy do tej pory to:

jako Grupa Jerónimo Martins przekazaliśmy 5 mln euro (ok. 24 mln zł) na rzecz organizacji pomocowych
z przeznaczeniem na wsparcie Ukraińców i Ukrainy

wycofaliśmy z oferty produkty pochodzenia rosyjskiego

wprowadziliśmy wsparcie finansowe dla pracowników z Ukrainy w postaci bezzwrotnych zapomóg

wprowadziliśmy uproszczoną ścieżkę zatrudniania nowych pracowników pochodzących z Ukrainy

Chcesz pomóc przekazując artykuły pierwszej potrzeby?

Zrób zakupy, wybierając jedną z poniższych ofert i w polu "dostawa" wpisz adres jednej z wybranych przez Ciebie fundacji, prowadzących zbiórkę darów dla potrzebujących.

Jeśli nie wiesz, gdzie wysłać przesyłkę, możesz podać adres organizacji Caritas, z którą współpracujemy:

 Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
Tel: +48 22 3348500

Produkty pierwszej potrzeby w niższej cenie