Carex Aloe Vera

antybakteryjny żel do rąk, 50 ml

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo....
DARMOWA DOSTAWA OD 59ZŁ DLA ZALOGOWANYCH
Carex Aloe Vera
Carex Aloe Vera
9 99
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Carex Aloe Vera

ID 360756
Cena jednostkowa: 19,98 zł /100ml
Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo. Substancja czynna: etanol 70g/100g. Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania. Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nr pozwolenia: 6963/17.

Informacje dodatkowe

Top składniki: Aloes

Pojemność: 50 ml

Podmiot odpowiedzialny: PZ Cussons Polska S.A.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Unikać kontaktu z oczami, W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem, Chronić przed dziećmi

Trwałość od otwarcia: 12 mies.

Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania.

Przeciwwskazania: Brak

Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla dzieci, W temperaturze pokojowej

Testowany dermatologicznie: TAK

Nazwa wymagana przez prawo: Carex Aloe Vera Antybakteryjny żel do rąk 50 ml

Składniki

Substancja czynna: etanol 70g/100g.