Carex Aloe Vera

antybakteryjny żel do rąk, 50 ml

9 99
DODANO
od 79 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Carex Aloe Vera

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo. Substancja czynna: etanol 70g/100g. Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania. Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nr pozwolenia: 6963/17.
ID: 360756
Cena jednostkowa: 19,98 zł /100ml

Składniki

Substancja czynna: etanol 70g/100g.

Informacje dodatkowe

Top składniki: Aloes
Pojemność: 50 ml
Podmiot odpowiedzialny: PZ Cussons Polska S.A.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Unikać kontaktu z oczami, W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem, Chronić przed dziećmi
Trwałość od otwarcia: 12 mies.
Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania.
Przeciwwskazania: Brak
Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla dzieci, W temperaturze pokojowej
Testowany dermatologicznie: TAK
Nazwa wymagana przez prawo: Carex Aloe Vera Antybakteryjny żel do rąk 50 ml