CleanHands

antybakteryjny spray do rąk z aloesem i prowitaminą B5, 100 ml

13 99
DODANO
od 79 zł po zalogowaniu
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o CleanHands

Antybakteryjny spray do higienicznej dezynfekcji rąk
Usuwa 99,9% bakterii. Eliminuje bakterie Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Enterococcus Hirae.
ID: 294978
Cena jednostkowa: 13,99 zł /100ml

Składniki

Active substances: etano 64,4 – 65,6 g/100 g, propan-2-ol: 9,4 – 9,8 g/100 g.

Informacje dodatkowe

Pojemność: 100 ml
Podmiot odpowiedzialny: Spółdzielnia ŚWIT
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Nie nanosić na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować na błony śluzowe, wargi, w okolicach intymnych oraz w okolicach oczu. Nie stosować w przypadku objawów uczulenia. Tylko do użytku zewnętrznego. Chronić przed dziećmi. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Produkt palny. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. W kontakcie z oczami: ostrożnie płukać oczy przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku połknięcia: nie powodować wymiotów. Przepłukać jamę ustną, wypić dużą ilość wody. W przypadku narażenia inhalacyjnego: wyjść na świeże powietrze. W każdym przypadku, w razie braku poprawy zasięgnąć porady lekarza._Nr pozwolenia: 7451/18._Substancje czynne: etanol: 64,4 - 65,6 g/100 g, propan-2-ol: 9,4 - 9,8 g/100 g._Postępowanie z odpadem: opróżnić opakowanie z pozostałości płynu. Niewielkie ilości można usuwać do kanalizacji. Pozostałości produktu w opakowaniu usuwać z odpadami gospodarstwa domowego. Stosować selektywną zbiórkę opakowań z tworzyw sztucznych.
Nazwa wymagana przez prawo: CleanHands Antybakteryjny spray do rąk z aloesem i prowitaminą B5 100 ml