Oral-B Aquacare

irygator z technologią oxyjet, 1 szt.

339 99
DODANO
od 15 zł przez paczkomat dla wszystkich
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online

Przeczytaj więcej o Oral-B Aquacare

Zadbaj o pielęgnację jamy ustnej z irygatorem Oral-B Aquacare wyposażonym w technologię Oxyjet dla bardziej efektywnej pielęgnacji dziąseł.
ID: 389811

Informacje dodatkowe

Wiek: Dla dorosłych
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Należy regularnie sprawdzać, czy produkt/ przewód nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia produktu/przewodu należy przekazać je do punktu serwisowego Oral-B. Nie powinno się używać uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego urządzenia. Nie wolno samodzielnie modyfikować ani naprawiać produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. Irygator jamy ustnej nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8. roku życia. Dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zdolnościach sensorycznych albo umysłowych i bez doświadczenia bądź wiedzy mogą korzystać z tego produktu wyłącznie pod nadzorem lub po przebyciu szkolenia pod kątem użytkowania tego urządzenia w sposób bezpieczny i pod warunkiem że znają związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie powinny być wykonywane przez dzieci. Irygatory jamy ustnej należy używać wyłącznie z płynami wskazanymi w instrukcjach producenta. W urządzeniu nie należy stosować jodyny, soli fizjologicznej (roztworu soli) ani nierozpuszczalnych w wodzie skoncentrowanych olejków eterycznych. Ich wykorzystanie może obniżyć wydajność produktu i skróci jego cykl życia. Wykorzystanie tych substancji może doprowadzić do utraty gwarancji. Produktu należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem i opisany w niniejszym podręczniku. Nie wolno używać akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Należy korzystać wyłącznie z ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem. Nie należy korzystać z załączonej ładowarki w celu ładowania innych urządzeń, może to doprowadzić do uszkodzeń.
Rodzaj: Elektryczne
Stopień twardości włókna: Średnie
Nazwa wymagana przez prawo: Oral-B Aquacare Irygator z technologią Oxyjet