Jak się z nami skontaktować?

Dokładamy wszelkich starań, żeby wizyty w sklepach Hebe były bardzo przyjemne. Wszystkie uwagi lub wskazówki są dla nas bardzo cenne.

Prosimy kierować je poprzez kontakt z infolinią lub przez poniższy formularz kontaktowy. Numer infolinii 22 206 54 00 (opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów).

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000322116.
Dane kontaktowe W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty pod adresem: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn.
Cele przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • organizacji programu lojalnościowego drogerii Hebe (dalej „Program”) i wykonania zobowiązań administratora danych wynikających z Pani/Pana uczestnictwa w Programie – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług.
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Pani/Pana uczestnictwa w Programie. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Macieja Kaczmarskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo.polska@jeronimo-martins.com.

Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Programu – bez ich podania nie będzie możliwy Pani/Pana udział w Programie.

* Pole wymagane


Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.
ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Centrala: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa
REGON: 301002718
NIP: 2090001776