promotion

Raid Night & Day

elektrofumigator przeciw owadom, 1 opak.

5.0

Nowoczesne urządzenie elektryczne działające na wymienne wkłady wykonane w unikalnej technologii skompresowanego piasku, dzięku czemu składnik aktywny wyzwalany jest w sposób ciągły i ze stałym natężeniem. Zapewnia skuteczną ochronę przed muchami i komarami przez 10 dni, 24 godziny na dobę.

Raid Night & Day
Raid Night & Day
000000000000220119 000000000000220119 Zdrowie i Higiena > Ochrona przed insektami
27 99
23 79
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Mogą Ci się też spodobać

Przeczytaj więcej o Raid Night & Day

ID 220119
Nowoczesne urządzenie elektryczne działające na wymienne wkłady wykonane w unikalnej technologii skompresowanego piasku, dzięku czemu składnik aktywny wyzwalany jest w sposób ciągły i ze stałym natężeniem. Zapewnia skuteczną ochronę przed muchami i komarami przez 10 dni, 24 godziny na dobę.

Informacje dodatkowe

Pojemność: 1 opak.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Raid Night & Day przeciw muchom, komarom i mrówkom - elektrofumigator owadobójczy z wymiennym wkładem.__Uwaga__Zawiera: transflutrynę._Substancja czynna: transflutryna 300 mg (13,4/100 g)/ 1 wkład.__Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.__W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. __Nie używać w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach oraz w obecności alergików i osób chorych.__Nie przykrywać urządzenia w czasie użycia. Nie dotykać urządzenia pod napięciem wilgotnymi rękoma lub metalowymi przedmiotami. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria, terraria i klatki ze zwierzętami, wyłączyć filtr w akwarium. Przechowywać z dala od żywności, napojów i karmy dla zwierząt._Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Jeżeli opakowanie zawiera resztki produktu, traktować jako odpad i oddać do utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.__WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA: Instrukcje dotyczące ryzyka pożaru, ewentualnej toksyczności, porażenia prądem lub urazu. NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. OSTRZEŻENIE: Używając urządzeń elektrycznych, należy zachować następujące podstawowe środki bezpieczeństwa: UWAGA: Aby obniżyć ryzyko urazu u dzieci nie powinny one używać urządzenia do zabawy. Konieczny jest nadzór w przypadku korzystania z produktów w obecności dzieci poniżej 8 roku życia oraz osób szczególnej troski. Dla bezpiecznego użytkowania urządzenie włączać w prawidłowo funkcjonujących gniazdkach, w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją oraz bez kontaktu z tekstyliami. Nie stosować z przedłużaczami i rozgałęziaczami. Nie zanurzać w wodzie. Nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w gniazdku powyżej urządzenia. Używać wyłącznie wkładów Raid w urządzeniach Raid. Instrukcje dostępne są na stronie www.scjproducts.info__Informacja środowiskowa: Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie wskazuje na selektywne zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie zużytego sprzętu potencjalnie może spowodować niekorzystne warunki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie.

Trwałość od otwarcia: 49 mies.

Sposób użycia: do stosowania w pomieszczeniach

Nazwa wymagana przez prawo: Raid Night & Day Komary muchy i mrówki Elektrofumigator owadobójczy Urządzenie i wkład

Składniki

Transflutryna 300mg / 1 wkład. 13.4% (13.4g/100g)
5.0
Kupiłeś ten produkt?
Podziel się z innymi swoją opinią
Dodaj opinię