Carex Original

antybakteryjny żel do rąk, 50 ml

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo....
DARMOWA DOSTAWA OD 59ZŁ DLA ZALOGOWANYCH
Carex Original
Carex Original
9 99
Regularna cena bez promocji: 9,99 zł
Ostatnie sztuki online
Produkt niedostępny online
DODANO

Przeczytaj więcej o Carex Original

ID 360754
Cena jednostkowa: 19,98 zł /100ml
Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Działa bakteriobójczo. Substancja czynna: etanol 70g/100g. Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania. Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nr pozwolenia: 6963/17.

Informacje dodatkowe

Pojemność: 50 ml

Podmiot odpowiedzialny: PZ Cussons Polska S.A.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Unikać kontaktu z oczami, W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem, Chronić przed dziećmi

Trwałość od otwarcia: 12 mies.

Sposób użycia: Działanie bakteriobójcze: 2 x 3ml produktu wcierać w dłonie przez 60s. Tylko do zewnętrznego stosowania.

Przeciwwskazania: Brak

Przechowywanie: W miejscu niedostępnym dla dzieci, W temperaturze pokojowej

Testowany dermatologicznie: TAK

Nazwa wymagana przez prawo: Carex Original Antybakteryjny żel do rąk 50 ml

Składniki

Substancja czynna: etanol 70g/100g.