Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „wszystkie maskary 1+1

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji wszystkie maskary 1+1 (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”). 
 4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe. 
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniu 5.02.2020 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 6. Akcja obowiązuje wyłącznie w poniższych drogeriach hebe (daleh jako „Drogerie Hebe objęte akcją promocyjną”):

 

R022

Al.Jerozolimskie 11/19 

00-508

Warszawa

R027

ul. Solec 83

00-382

Warszawa

R034

ul. Rondo ONZ 1

00-124

Warszawa

R056

ul. Kasprowicza 48

01-871

Warszawa

R071

ul. Kijowska 1/Targowa 24

03-733

Warszawa

R076

Plac Unii City Shopping ul. Puławska 2

02-566

Warszawa

R095

ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8

00-024

Warszawa

R142

Atrium Reduta Al.Jerozolimskie 148

02-326

Warszawa

R145

ul. Żelazna 32

00-832

Warszawa

R159

Atrium Targówek ul. Głębocka 15

03-287

Warszawa

R195

Wola Park ul. Górczewska 124

01-460

Warszawa

R196

Galeria Wileńska ul. Targowa 72 

03-734

Warszawa

R217

Galeria Północna ul. Światowida 17

03-144

Warszawa

R234

Al. Rzeczypospolitej 23

02-972

Warszawa

R256

HopStop ul. Pociskowa 4

04-471

Warszawa

R263

Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK Kampinos 15

01-943

Warszawa

R276

ul. Dereniowa 10

02-776

Warszawa

R283

Magiczna Park ul. Magiczna 22

03-289

Warszawa

R285

Vis a Vis ul. Przyczółkowa 219

02-962

Warszawa

R297

Pasaż Wrocławska ul. Wrocławska 8

01-493

Warszawa

R306

Stacja Międzylesie ul. Żegańska 2a

04-713

Warszawa

R308

ul. Banderii 4

01-164

Warszawa

R319

Blue City Al. Jerozolimskie 179

02-222

Warszawa

R333

Al. Piłsudskiego 2

05-077

Warszawa

R343

ul. Chrobrego 4

02-479

Warszawa

R356

King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

04-190

Warszawa

R374

ul. Konstruktorska 10C

02-673

Warszawa

R379

ul. Lindleya Williama 16

02-013

Warszawa

R393

Browary Warszawskie ul. Grzybowska 62 

00-844

Warszawa

R421

CH Jani ul. Mszczonowska 3

05-090

Janki (W-wa)

R433

Westfield Arkadia ul. Jana Pawła II 82

00-175

Warszawa

 

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Promocja dotyczy wszystkich maskar dostępnych w sieci Hebe.
 2. Promocja obowiązuje przy zakupie dowolmych maskar – przy zakupie dowolnej maskary, cena drugiej tej samej lub tańszej maskary tej samej marki wyniesie 1 grosz. 
 3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe, nie dotyczy zestawów i obowiazuje wyłącznie w drogeriach objętych akcją promocyjną wymienionych w §1 pkt. 6.
 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
 5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
 6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
  1. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
  2. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 5.02 r.

Załącznik nr 1 

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

 

Nr_EAN

NAZWA ART#

50671298

TUSZ 2000 CALORIE MF NR 2 9ml

50671304

TUSZ 2000 CALORIE MF NR 1 9ml

50681686

TUSZ 2000 CALORIE MF NR 4 9ml

3614225853432

MAX FACTOR TUSZ MASTERPRIECE 01 4,5ml

3614225853517

MAX FAC. TUSZ MASTERPRIECE MAX 01 7,2ml

3614225257858

MAX FAC. TUSZ FAL. LASH EFFECT 02 13,1ml

3614225257865

MAX FAC. TUSZ FAL. LASH EFFECT 03 13,1ml

3614225257841

MAX FAC. TUSZ FAL. LASH EFFECT 01 13,1ml

8005610504438

MAX FAC.TUSZ FAL.LASH EFF. 01 WTP 13,1ml

4250035268678

ESSENCE TUSZ MAXIMUM DEFINITION 01 8ml

4250338427970

ESSENCE TUSZ ALL EYES ON ME 01 8ml

3052503806105

BOURJ. TUSZ VOL.GLAMOR ULTRA BLACK 12ml

3052503860633

BOURJOIS TUSZ VOLUME GLAMOUR 12ml

3052503820101

BOURJ. TUSZ VOL. GLAMOR ULTRA CURL 12ml

5012874101054

RIMMEL TUSZ EXTRA SUPER LASH 101 8ml

30079847

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. COLOSSAL 10,7ML

30079236

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. COLOSSAL WTP

30074576

MAYBELLINE TUSZ VO. EXP. COLOSSAL GLA.BL

3600521821152

LOR.TUSZ VOLUME MILLION LASHES BLACK

3600521893500

LOR.TUSZ VOLUME MILLION LASHES EXT.BL

3600521961216

LOR.PARIS VOLUME MILION LASHES WODOOD

5907609325532

EVELI TUSZ VOLUMIX FIBERLAST POGRUB. 9ML

5907609325853

EVELI TUSZ VOLUMIX FIBERLA WYDŁ/PODK 9ML

5907609327826

EVELINE TUSZ DO RZĘS CELEBRITY 7ML

4250338487516

ESS MASKARA I EXT MASCARA01 12ml

5907609337191

EVELINE TUSZ BIG VOLUME LASH WTP 9ML

5907609331472

EVELI TUSZ BIG VOLUME LASH PROF. 9ML

5907609340573

EVELINE TUSZ BIG VOL LASH NATUR BIO 9ML

5907609339096

EVELINE TUSZ EXTENS VOLUME PODKRĘC 10ML

5907609335982

EVELINE TUSZ EXTENS VOLUME POGRUB 10ML

3614225851469

MAX FACTOR TUSZ 2000 CALORIE 01 WTP 9ml

4250338494392

ESS. TUSZ GET BIG! LASH. V BOOST 01 12ml

4250338494415

ESS. TUSZ GET BIG! LASHES V WTP 01 12ml

4250035262638

CATRICE TUSZ ALLROUND 010 12ml

4250035228290

CATRICE TUSZ ALLROUND WDP 010 12ml

4250338474189

CATRICE TUSZ LASHES TO KILL 020 10ml

4250338487783

CATRICE TUSZ LASHES TO KILL WDP 10ml

30098756

MAYBELLINE TUSZ COLOSS.S/ECZAR 9,5 ML

4250587723588

CATR. TUSZ POGRUBIAJĄCY GLAMOUR 010 10ml

3600522097303

LOR.TUSZ FALSE LASH TELESCOPIC BLACK

5701278609944

GOSH TUSZ D RZĘS CATCHY EYES 8ml

5701278609968

GOSH TUSZ D RZĘS BOOMBASTIC XXL 13,5ml

5701278603201

GOSH TUSZ D RZĘS AMAZING BLACK 10ml

5701278609364

GOSH TUSZ D RZĘS SHOW ME VOLUME 2 8ml

3600522218791

LOR.TUSZ VOLUME MILLION LASHES CZARNY

4015600313241

MAX FAC. TUSZ D CLUMP DEFY 01 BL13,1ml

4250587742053

ESSENCE MASCARA ALL EYES ON ME WTP 8ml

4250587739084

ESSENCE TUSZ I LOVE CRAZY VOLUME 9ml

4250587733761

CATR. MASKARA ALLR. ULT BLACK 010 11ml

3600522367635

LOR MASKARA FALSE LASH WINGS BLACK 7ML

4250587753509

CATRICE MASKARA GLAMOUR DOLL VOLUME 10ml

3052503702124

BOURJOIS MASKARA TWIST UP THE VOLUME 8ml

5021044013332

MAYBELLINE TUSZ VOLUM EXPRESS BLACK

5907609389206

EVELINE TUSZ D/RZĘS MAGNETIC LOOK 10ML

5907609389190

EVELI TUSZ D/RZĘS MEGA SIZE LASHES 10ML

4015600710774

MAX FACTOR TUSZ EXCESS VOLUME BLACK 20ml

3600522616252

LOR.TUSZ VOLUME MILION LASHES SO CUT.

4250587768398

CATRICE MASKARA GLAMOUR DOLL 10ml

4250587772029

ESSENCE MASKARA GET BIG 12ml

5907609395252

EVELINE TUSZ DO RZĘS MEGA MAX 9ML

3607347887867

RIMMEL TUSZ WONDERFULL CZARNY 12ML

3052503707129

BOURJOIS TUSZ VOL.GLAMOUR PUSH UP 6ML

3607342923904

RIMMMEL TUSZ EXTRA 3D LASH 8 ML

4250947501245

ESSENCE MASKARA POGRU.LASH PRINCESS 12ML

3600522755104

LOREAL TUSZ VOL.MIL.LASHES BL.COUTURE 3G

3607342924031

RIMMEL TUSZ WONDERFULL EXTRA BL. 12ML

5901761904413

EVELINE BIG VOLUME EXPLOSION TUSZ 11 ML

3600531143657

MAYBELL.MAS.TUSZ.LASH SENS.WTP 01 9,5ML

3600531143459

MAYBELL.TUSZ.VOLU.LASH SENS.WSB 01 9,5ML

5711914053918

GOSH TUSZ DO RZĘS X-TREME POGRUB.10 ML

4084500480384

MAX F MASTERPIEC.TUSZ D/ RZĘS BLACK 12ML

4250947516027

ESSENCE LASH PRINCESS E.SZTUCZ.RZĘS 12ML

3052503805238

BOURJOIS MASKARA TWIST UP ULTR.BLACK 8ML

5902082504931

BELL HYPO WODOODPORNY TUSZ DO RZĘS 1 8G

5902082503293

BELL HYPO TUSZ PODKRĘCAJĄCY RZĘSY 1 9G

5902082504917

BELL HYPO TUSZ POGRUBIAJĄCY RZĘSY 1 9G

5902082504009

BELL HYPO TUSZ DO RZĘS 10 9G

5902082504016

BELL HYPO TUSZ DO RZĘS 20 9G

5901761912869

EVELINE TUSZ DO RZĘS WONDERSHOW VOLU.38G

3600522833161

L'OREAL MASKARA FAL.LASH SUPERST.01 13ML

4084500683235

MAX FAC.TUSZ VELVET VOLUME  FLE B 13,1ML

5711914060305

GOSH TUSZ DO RZĘS BOOMBASTIC SWIRL 13 ML

3600523033942

LOREAL TUSZ VOL.M.LASHES FELINE 01 B 9ML

3614221187104

RIMMEL TUSZ SUPERCURLER BLACK 12G

4250947543214

ESSENCE MASKARA POG WOD I LOVE EXTR 12ML

5901468921959

INGRID MASKARA LASH ART TOTAL EFECT 12ML

5901468921980

INGRID MASKARA ULTIMATE LOOK EX.LEN 12ML

5901468921966

INGRID MASKARA LASH ARTISTE VOLUME 12ML

5901468921973

INGRID MASKARA ULTIMATE LOOK IN.CUR 12ML

3600531230906

MAYBELLINE TUSZ LASH SENS. INTENSE 9,5ML

96121689

MAX FACTOR TUSZ VOLUPT.FALS.LAS.EFF.13ML

5711914078577

GOSH TUSZ D/RZ POG-POD REBEL 002 CB 10ML

4250947562277

CATRICE TUSZ GLAM&DOLL FALSE LASH 9,5ML

309978767039

REVLON MASKARA ULTRA VOLUME BR 8,5 ML

309978767015

REVLON MASKARA ULTRA VOLUME  CZ 8,5 ML

4250947543696

CATRICE TUSZ LASH KILL POG-PODKR 10,5ML

309979014019

REVLON MASKARA SUPER LENGTH CZ 8,5 ML

309978874010

REVLON MASKARA SUPER LENGTH WTRP 8,5 ML

309976399034

REVLON MASKARA ALL- IN- ONE BR 8,5 ML

309976399010

REVLON MASKARA ALL- IN- ONE CZ 8,5 ML

309978914037

REVLON MASKARA VOLUME& LENGTH BR 8,5ML

309978914013

REVLON MASKARA VOLUME& LENGTH CZ 8,5 ML

309978974017

REVLON MASKARA DRAM DEFINITION CZ 8,5 ML

5902082511311

BELL HYPO MASKARA VOLUME  UP! 9G

5901761941531

EVELINE TUSZ MEGA SIZE SUPER CURL 10ML

5901761941524

EVELINE TUSZ EXTANSION VOLUME WTRP 10ML

5907474412948

HEAN TUSZ D/RZĘS GIGANT SHOCK 14ML

5907474420370

HEAN TUSZ D/RZĘS BIG ZOOM 14ML

5907474408385

HEAN TUSZ+ODŻYWKA 2W1 VOLUME 10ML

5907474420387

HEAN TUSZ D.RZĘS WILD CAT EYES 14ML

5907474424996

HEAN TUSZ D/RZĘS BILLIONAIRE INSPIR 10ML

5907474427171

HEAN TUSZ D/RZEŚ CITY FASHION CZARN 12ML

5907474425009

HEAN TUSZ D/RZĘS SPEEDY VOLUME 10ML

5907474424989

HEAN TUSZ D/RZĘS BAROCCO PAINTER 10ML

3607344574654

RIMMEL TUSZ WONDERFULL WP 11,5ML

3600523310524

LOREAL TUSZ VOLUME MILLION LA FATALE 9ML

5711914088118

GOSH TUSZ D/RZĘS LASH SCULPTING BL 10ML

3052503812113

BOURJOIS TUSZ VOLUME REVEAL 8 ML

3052503812311

BOURJOIS TUSZ VOLUME REVEAL WP 8ML

309976402017

REVLON MASKARA ALL-IN-ONE CZARNA WP 8,5G

4250947593899

ESSENCE FALS.L. E.VOLUME.CURL.TUSZ 10 ML

4251232200454

CATRI.P.VOL.SMOK.MAS.VEL. BLACK 010 11ML

96137215

MAX FAC. TUSZ E.F.LASH EFFECT BLACK 13ML

4251232200461

CATRICE VOL SM MASCAR.WATERP.010 12ML

5901761941500

EVELINE TUSZ REVELASHES 10ML

3614222595526

RIMMMEL SCANDALEYES TUSZ RELOADED 14ML

3052503702230

BJS TWIST RG TUSZ TWIST UP THE VOL22 8ML

3614222617310

RIM.TUSZ EXTRA SUPER LONG 8G

3052503812212

BJS.TUSZ VOLUME REVEAL UB 7,5G

3052503727103

BJS.TUSZ PUSH UP BLACK SERUM 7ML

3614223134892

RIM.TUSZ SCAN. EYES RELOADED EB 12ML

96137512

M.F. 2000CAL. CURVED.ADDICT. TUSZ 11ML

5711914110789

GOSH LIMITED EDITION CATCHY EYES 8ML

3600523294985

L.PARIS TUSZ SUPERSTAR XFI BLACK 01 13ML

30143265

MAYBEL MAS COL.BIG SHOT WSH01BLACK 9,5ML

4251232221602

ESSENCE VOL STYLI 18H EXTENSION TUSZ12ML

4251232221596

ESSENCE VOL STYLI 18H CURL&HOLD TUSZ12ML

4251232227369

CATRICE G&DOLL S&VOL MASCARA 010 9,5ML

4251232221619

ESSENCE LASH PRINC SCULPTED VOL TUSZ12ML

3614222615934

RIM. TUSZ VOLUME SHAKE 12ML

3600521479353

L'OREAL VOLUMISSIME MASCARA 8ML

3614223714490

BJS.TUSZ VOL. REVEAL ADJUSTABLE 6 G

3600531355128

MAYB.TUSZ PUSHUP ANGEL NU 005 10ML

5907474430218

HEAN TUSZ DO RZĘS LUXURY 12ML

5901761936988

EVE.TUSZ VOLUME EXTENSION WYD.-ZAG.10ML

5902082519881

BELL HYPO LONG WEAR MASCARA 01 10G

5711914109301

GOSH TUSZ DO RZĘS MY FAVORITE 001 10ML

3600523503285

L.P.VOLUMISSIME PARADISE TUSZ BLACK 7ML

309979885015

REVLON MASKARA M.MULTIPLIER CZARNA 8,5ML

309979885039

REVLON MASKARA M.MULTIPLIER BRĄZ 8,5ML

30122130

RIMEL TUSZ WONDERFULLY REAL 11ML

4251232256116

CATRICE G&D FAL LASHES MASCARA 10 ML

3600522050537

LOREAL MASCARA VOLUMI.CARBON BLACK 7,5ML

3600523334056

LOREAL MASCARA AGE PERFECT BLACK 7,4ML

5901761937282

EVELINE MASCARA BIG VOLUME CAT EYES10 ML

96145838

MF.TUSZ  MASTERPIECE LASH CROWN 12ML

3600531434465

MAYBELLINE LASH SENS PRIMER NU 001 9,5ML

3600523553082

L. PARIS VOLUMISSIME ROYALE TUSZ 7,5ML

3600523593736

L.P. FALSE LASH SUPERST XFIB TUSZ 13,5ML

30155206

MAYBELLINE TEMPT WSB BLACK TUSZ 01 8,6ML

4059729004963

ESSENCE VOL HERO MASCARA POWER BLACK 7ML

4059729004970

ESSENCE SUPER CURL VOLUME MASCARA 8ML

4251232282795

CATRICE TUSZ LIFESTYLEPROOF 24H 010 12ML

5711914120801

GOSH TUSZ DO RZĘS KOCIE OCZY WTPRF 3ML

96166826

MAX FACTOR DARK MAGIC TUSZ BLACK 10ML

5901761966138

EVELINE VOLUME EXTEN. PUSH UP TUSZ 10ML

5901761966121

EVELINE FIBERLAST EF.SZT.RZĘS TUSZ 10ML

3614224101763

BJS TUSZ EYECATCH AGRAND 8ML

3600523503384

LOREAL PARADISE PRIMER 01 WHITE 6,4ML

3600531470449

MAYB.BAZA POD MASKARĘ BIG SHOT BLACK 8ML

30143401

MAYB.MASKARA COL.BIG SH.03 BOLDER 9,5 ML

3600531512118

MAYB.MASKARA LASH.S.GOLD 03 BROWN 9,5 ML

3600531516512

MAYB.MASKARA VOL EXPRESS EXTR.BLACK 10ML

30167681

MAYBEL MASCARA TEMPT WTP 001 BLACK 9,4ML

3600523463664

LOREAL MASCARA UNLIMITE VOLUM BLACK 1SZT

5902280534594

PIERRE RENE SUPER CURLY MASCARA 15ML

5902659552389

PIERRE RENE LASH ECOLOGIST MASCARA 10ML

5903263700647

PIERRE RENE V-05 NIEB. 10ML

5903263700609

PIERRE RENE V-BLACK 10ML

5903263700630

PIERRE RENE V-04 GRAN. 10ML

5902280534570

PIERRE RENE TUSZ ICONIC LASHES 15ML

5902659552372

PIERRE RENE TUSZ DO RZĘS 10ML

5901780764623

PIERRE RENE AQUA SPORT 100% WATER 10ML

5902280534587

PIERRE RENE ROYAL LASHES MASCARA 15ML

5903263700869

PIERRE RENE SILICONE MASCARA 10ML

5903263700661

PIERRE RENE LONG LASH 10ML

5901571305806

PIERRE RENE HI-TECH MASCARA 10ML

5903263700616

PIERRE RENE V-02 BRĄZ 10ML

5901761974096

EVELINE MASCARA BIG VOLUME 10 ML

5711914122171

GOSH TUSZ POGRUB-WYDŁ.BLOWN AWAY 10 ML

5902082524823

BELL HYPOALLER STRONG MASCARA 01 8,5G

4059729032010

CATRICE MASKARA LITTLE BLACK WATER 11ML

5902026634601

INGRID MASKARA WATERPROOF SUPREME 5ML

5902026634588

INGRID MASKARA VOLUME 5ML

5902026634618

INGRID MASKARA INTENSIVE CURLY 5ML

5902026634595

INGRID MASKARA MODELING 5ML

5902026634625

INGRID MASKARA EXTRA LONG 5ML

5902026634571

INGRID MASKARA ALL IN ONE 5ML

44386064171

PHYSICIAN FORM ZEST WYDŁUŻ RZĘSY BLACK1G

44386067837

PHYSICIANS FORM MASKARA ULTRA BLACK8,5G

44386100138

PHYSICIAN FORM MASKARA PODKRĘC BLACK8,5G

4059729004987

ESSENCE VOLUME HERO MASCARA WATERPRO 7ML

4059729030481

CATRICE SEMI-PERM BROW MASCARA 010 3,8ML

4059729030498

CATRICE SEMI-PERM BROW MASCARA 020 3,8ML

44386064157

PHYSICIANS FORM CAT EYE MASCARA7,5G

44386062528

PHYSICIA FORM MASCARA BLACK VAVAVOM 7,5G

44386066274

PHYSICIANS FORM MASCARA ULTRA BLACK7,5G

44386078833

PHYSICIANS FORM MASCARA BLACK FAKE7,5G

44386073524

PHYSICIANS FORM MASCARA BLACK JUMBO 7,5G

44386073654

PHYSICIA FORM EYELINER Z SERUM BLA 0,5ML

4059729036834

ESSENCE I LOVE EXTREME MASCARA 12 ML

4059729036865

ESSENCE I NEED A MIRACLE MASCARA 01 16ML

4059729032003

CATRICE LITTLE BLACK MASCARA 11 ML

4059729030504

CATRICE SEMI-PERM BROW MASCARA 030 3,8ML

5901761977530

EVELINE TUSZ DO RZĘS VOLUM TEMPTA 10 ML

5711914132293

GOSH REBEL EYES WYDŁUŻ TUSZ DO RZĘS 9ML

3614226290328

MF VOLUME INFUSION MASCARA BLACK 13ML

3614226326195

RIM TUSZ SCAN EYES WOW 12ML

44386062504

PHYSICIANS FORM MASCARA CURL BLACK 7,5G

5711914146252

GOSH TUSZ "KOCIE OCZY"LIMIT EDYCJA 8ML

4052136007466

ART.DECO TUSZ DO RZĘS VOLUME SENSAT 15ML

8011607326662

PUPA TUSZ DO RZĘS ULTRAFLEX 10ML

5902082527701

BELL HYPOALLERGENIC BOLD UP! MASCARA 9ML

5902082527671

BELL HYPOALLERGENIC AMAZ MASCARA 11,5ML

5902082528692

BELL HYPOALLERGEN INTENSE LONG MASC 9ML

5902082528708

BELL HYPOALLERGEN INTEN VOLUME MASC 9ML

5902082528685

BELL HYPOALLERGEN INTEN CURL MASCAR 9ML

5902082528548

BELL HYPOALLERGEN AMAZ WATER MASCA 11ML

4052136063998

ART. DECO CRYSTAL MASCARA &LINER 5ML

3600531522100

MNY MASK SMUDGE PROOF PUMA 14 VER 5,6 ML

309976182018

REVLON MASKARA VOLUMIZING CZARNA 9 ML

30122505

RIM MASKARA WONDER LUXE BLACK 001 11ML

3614227905085

MF MASKARA RISE & SHINE 12ML

3600523670079

LOREAL MASCARA UNLIMITE WATERPROOF 7,4ML

30168152

MNY MAS SNAPSCARA 004 DEJA BLUE 9,5ML

30171435

MNY MAS TEMPT.WSB COCOA 02 DEEP 8,6ML

30168138

MNY MAS SNAPSCARA 2 BLACK CHERR 9,5ML

30168121

MNY MAS SNAPSCARA 001 PITCH BLA 9,5ML

3614224101770

BJS TUSZ EYECATCHG EXTREME VOLUME 6ML

4059729191380

CATRICE GLAM&DOLL VOLUME MASCARA 010 8ML

4059729191953

CATRICE PRET-A-VOLUME MASCARA 010 11ML

4059729204394

CATRICE SEMI-PERMANENT MASCARA 015 3,8ML

4059729204400

CATRICE SEMI-PERMANENT MASCARA 025 3,8ML

4059729005670

ESSENCE VOLUME BOOSTER LASH PRIMER 7 ML

4059729198549

ESSENCE YOU BETT WORK!VOL&CURL MASC 10ML

4059729198556

ESSENCE YOU BETTER WORK!LENGTH MASC 10ML

5901761984613

EVELINE TUSZ ROYAL VOLUME 10ML

4052136006940

ARTDECO ANGEL EYES MASCARA 10ML

800897822194

NYX S.LUS.LU.LASHES MAS-FULL FIGURE 8 ML

800897123550

NYX DOLL EYE MASCARA VOLUME - BLACK 8 G

800897123567

NYX DOLL EYE MASCARA WATERP.-BLACK 8 G

800897123543

NYX DOLL EYE MASCARA LONG LASH-BLACK 8 G

800897833213

NYX BIG & LOUD LASH PRIMER 9 ML

800897171131

NYX WORTH HYPE MASCARA-BLUE 7 ML

800897171124

NYX WORTH HYPE MASCARA-BROWNISH BLK 7 ML

800897171155

NYX WORTH HYPE WATERPROOF MASCARA 7 ML

800897171148

NYX WORTH HYPE MASCARA-PURPLE 7 ML

800897140250

NYX WORTH THE HYPE MASCARA 7 ML

3614227182455

BOURJ TUSZ RG TWIST UP 24H 8 ML

5057566050562

REVOLUTION THE MASCARA 8ML

30122567

RIMMEL MASKARA WONDERL E BLACK 11,5 ML

3770006053306

CHARLOTTE BIO TUSZ DO RZĘS CZARNY 8 ML

3770006053351

CHARLOTTE BIO TUSZ DO RZĘS OBJ CZAR 8 ML

3770006053313

CHARLOTTE BIO TUSZ DO RZĘS BRĄZOWY 8 ML

3770006053344

CHARLOTTE BIO TUSZ DO RZĘS PRECYZ 8 ML

5905279706019

FELICEA MASK NATUR-SZCZOT SILIKON 01 10G

5905279706026

FELICEA MASK NAT-SZCZOT KLAS NYLO 02 10G

5902082529095

BELL HYPO WONDERFUL MASCARA 001 9,1 G

5902082532729

BELL HYPO WONDERFUL WTP MASCARA 01 9,1 G

24057202798

PALLADIO TWISTED BLACK MASCARA 10 ML

24057202965

PALLADIO MAXXXLASH BLACK MASCARA 10 ML

24057202736

PALLADIO 4D BOOST - BLACK MASCARA 10 ML

24057203009

PALLADIO AQUA FORCE BLACK MASCARA 10 ML

5901761982992

EVELINE MASCARA BIG 10ML

5711914160036

GOSH TUSZ KOCIE OCZY DRAMA 10 ML

44386109728

PHYSIC FORM MIXOLOGIS MASKARA BLACK 14 G

3614228410229

BOURJOIS MASKARA BIG LASHES OH OUI 7 ML

4059729191960

CATRICE TUSZ EYECONISTA 010 11 ML

4059729228246

ESSENCE TUSZ WHAT THE FAKE 01 16 ML

4059729222053

CATRICE TUSZ GLAM & DOLL 010 9 ML

4059729222046

CATRICE TUSZ EYECONISTA WTP 010 11 ML

4059729207241

ESSENCE TUSZ LASH PRINCESS WTP 12 ML

5901761997538

EVELINE MASCARA BIG VOLUME BANG 10 ML

5711914152055

GOSH TUSZ DO RZĘS REBEL EYES SKINNY 6 ML

5711914153175

GOSH TUSZ DO RZĘS BOOM BOOMBASTIC 13 ML

5900116048536

AA SENSISKIN  TUSZ DO RZĘS LONG 8 ML

5900116048512

AA SENSISKIN TUSZ DO RZĘS VOLUME 7G

5900116048543

AA SENSISKIN TUSZ DO RZES BIOTIN 8 ML

5900116048529

AA SENSISKIN  TUSZ DO RZĘS CURL 7G

5907474493206

HEAN MASKARA CREAMY MIRACLE BEAUTY 10 ML

5907474493190

HEAN MASKARA SYMPHONIC NIGHT FULL 10 ML

5903416001805

EVELINE TUSZ DO RZĘS ULTIMATE LASH 10ML

800897184674

NYX ON THE RISE LIFTSCARA-BLACK 10 ML

5057566163705

REVOLUTION MASCARA CANABIS DRK  BRWN 6ML

5057566164856

REVOLUTION BLOWOUT MASCARA CANABIS 6 ML

5057566163699

REVOLUTION MASCARA CANNABIS BROWN 6 ML

5057566163712

REVOLUTION MASCARA CANABIS MD BROWN 6ML

5711914159436

GOSH TUSZ DO RZĘS BOOMBASTIC OVER 13 ML

3600523822690

LOREAL TUSZ PARADISE VALENTINES 7ML

3614228686754

RIMMEL MASKARA SCAND VOL DEMAND 12 ML

3614229458169

MF RG MASKARA FALS LASH RAVN BLACK 13ML

3614227922792

MF RG BAZA POD TUSZ LASH REVIVAL 11,5 ML

3614227918092

MF RG MASKARA LASH REVIVAL BLACK 11,5 ML

3614228412537

BOURJOIS MASKARA TWIST FIBER 8 ML

3614227918146

MF MASKARA LASH RVL BLACK BROWN 11,5 ML

3600531584696

MAYBELLINE TUSZ FALSIES LASH LIFT 8 ML

30178564

LOREAL TUSZ BAMBIE XTRA BLACK 8 ML

30178625

LOREAL TUSZ BAMBI WTP 8 ML

30173552

LOREAL KOREKTOR INFALLI MORE 320 11 ML

30175792

LOREAL TUSZ BAMBI BLACK 8 ML

30173439

LOREAL KOREKTOR INFALLIB MORE 333 11 ML

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne