Regulaminy

POLITYKA PLIKÓW COOKIE (PDF)

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

obowiązująca od dnia 04 czerwca 2024 roku

Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach wykorzystywania przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. plików cookie i innych technologii śledzących.

I. DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie
  (62-025) przy ul. Żniwnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718.
 1. APLIKACJA MOBILNA HEBE – aplikacja mobilna umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną.
 2. DANE OSOBOWE – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
 1. DROGERIA INTERNETOWA HEBE – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hebe.pl stanowiący internetową platformę umożliwiającą sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną.
 1. KANAŁY INTERNETOWE HEBE – łącznie Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe.
 2. POLITYKA – niniejsza Polityka Plików Cookie.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z Kanałów Internetowych Hebe, na rzecz której mogą być świadczone przez Administratora usługi drogą elektroniczną w ramach Kanałów Internetowych Hebe lub która na zasadach określonych w Regulaminie Zakupów Internetowych w Hebe zamierza zawrzeć z Administratorem umowę sprzedaży za pomocą Kanałów Internetowych Hebe.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie oraz podobne technologie w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z Kanałów Internetowych Hebe.
 2. Pliki cookie („cookies”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają informacje dotyczące Użytkownika lub jego urządzenia, które ułatwiają korzystanie z Kanałów Internetowych Hebe – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika, ustawień Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności. Informacje zebrane za pomocą plików cookie mogą zawierać dane osobowe.
 3. Przechowywane informacje oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika, jak również w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

III. TYPY I RODZAJE PLIKÓW COOKIE

 1. Pliki cookie pełnią rozmaite funkcje, ale Administrator wykorzystuje je przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Kanałów Internetowych Hebe i ułatwić korzystanie z nich. Wykorzystywane są również w celach analitycznych i marketingowych, jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę w banerze cookies, który wyświetla się w Kanałach Internetowych Hebe.
 2. W Kanałach Internetowych Hebe stosowane są dwa typy plików cookie:
  1. cookies stałe - przechowywane są na urządzeniu Użytkownika przez okres określony w parametrach danego pliku cookie lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika;  
  2. cookies sesyjne - przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, opuszczenia strony lub wylogowania. 
 3. W Kanałach Internetowych Hebe stosowane są następujące rodzaje plików cookie
  1. niezbędne pliki cookie - są konieczne do prawidłowego działania Kanałów Internetowych Hebe i nie mogą zostać wyłączone; umożliwiają poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcjonalności; pozwalają zapewnić bezpieczeństwo serwisu oraz jego pełną funkcjonalność, np. zapamiętanie zalogowanego Użytkownika po przejściu na inną stronę lub automatycznego uzupełnienia danych podczas dokonywania; nie wymagają zgody Użytkownika; 
  2. funkcjonalne pliki cookie - umożliwiają zapewnienie większej funkcjonalności strony internetowej oraz personalizację treści; wymagają zgody Użytkownika;
  3. analityczne pliki cookie – są wykorzystywane w celu analizy aktywności Użytkowników dla celów biznesowych, jak również pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Kanałów Internetowych Hebe; są również wykorzystywane do informowania innych podmiotów o tym, czy Użytkownik odwiedził jeden z serwisów Administratora i czy wizyta spowodowała zakup produktu lub usługi; pozwalają identyfikować, które funkcjonalności wymagają poprawy lub aktualizacji; wymagają zgody Użytkownika; 
  4. marketingowe pliki cookie - służą do dostarczania treści dostosowanych do potrzeb Użytkownika i jego zainteresowań; wykorzystywane są również do prezentowania Użytkownikowi ukierunkowanych reklam, a także do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych; umożliwiają zapamiętanie wizyty Użytkownika w serwisie i udostępnienie tych informacji innym stronom, w tym reklamodawcom; większość rodzajów tego typu plików cookie śledzi Użytkowników za pomocą identyfikatora urządzenia lub adresu IP, dlatego mogą gromadzić dane osobowe; wymagają zgody Użytkownika; 
 4. Szczegółowa lista plików wykorzystywanych przez Administratora jest dostępna tutaj .

IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Do poprawnego działania serwisu konieczne są wyłącznie niezbędne pliki cookie. W zakresie pozostałych rodzajów plików cookie Użytkownik może wyrazić zgodę na ich stosowanie, ale nie jest to obowiązkowe. Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę dotyczącą wykorzystania plików cookies w celach analitycznych i marketingowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.
 2. Zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez:
  1. ustawienia udostępnione z pozycji banera cookie wyświetlanego po wejściu na stronę serwisu Administratora;
  2. ustawienia udostępnione z pozycji banera cookie wywoływanego po wejściu w zakładkę „USTAWIENIA COOKIES” umieszczoną w stopce serwisu Administratora;
  3. ustawienia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookie. Pod poniższymi linkami znajdują odpowiednie informacje dotyczące najbardziej popularnych przeglądarek:
   1. Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB;
   2. Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
   3. Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
   4. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac;
   5. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/.
 3. Ponieważ niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Kanałów Internetowych Hebe, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Kanałów Internetowych Hebe.

V. DANE ADMINISTRATORA

 1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii, można skontaktować się z Administratorem:
  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@hebe.pl;
  2. telefonicznie pod numerem +48 22 206 54 00;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), którym jest Pan Maciej Kaczmarski. Z IOD można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres jmdif.dpo@jeronimo-martins.com.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Plików Cookie jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeb.
 2. Aktualna wersja Polityki Plików Cookie obowiązuje od dnia 04 czerwca 2024 roku.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne