Akcje Promocyjne

REGULAMIN PROMOCJI

„TY KUPUJESZ, MY POMAGAMY”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży o nazwie „Ty Kupujesz, my pomagamy”, zwanej dalej „Promocją”, jest Bio Product sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 92, 60-324 Poznań, NIP:779-251-20-14. Zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest promocja Kosmetyków (kremów) marki „Less is More”

- krem pod oczy Werbena z Kawa, 30ml

- regenerujący krem do twarzy Baobab z Aloesem, 60 ml

- odżywczy krem do twarzy Jojoba z Lukrecją, 60 ml

(dalej: „Produkty Promocyjne”), dostępnych w sprzedaży stacjonarnej oraz sklepie internetowym (www.hebe.pl) drogerii hebe na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkty Sprzedaży”)

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 18 października 2021 roku do 31 października 2021,

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 ROZLICZENIE PROMOCJI

1. Rozliczenie promocji nastąpi po zakończeniu promocji oraz przekazaniu raportu sprzedaży za okres promocji.

2. Za każdy sprzedany krem marki Less is More w czasie trwania promocji, zostanie przekazany 1 zł netto za na rzecz fundacji Alivia – Fundacja Onkologiczna ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa, NIP : 5272630752, REGON : 142435498, KRS : 0000358654

3. Organizator przekaże środki w ciągu 30 dni od zakończenia promocji,

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. W celu wzięcia udziału w Promocji należy w czasie trwania Promocji:

1. zakupić w Punkcie Sprzedaży stacjonarnej lub w sklepie internetowym (www.hebe.pl) minimum 1 Produkt Promocyjny,

3. Promocja trwać będzie w terminie 18.10.2021 do 31.10.2021 lub do wyczerpania

zapasów.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.hebe.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne