Akcje Promocyjne

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Nivea do -40%”” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).
4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.
5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 18.07.2019 do 31.07.2019 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.
Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja dotyczy wszystkich produktów NIVEA dostępnych w sieci Hebe.
2. Rabat wynosi do 40% i naliczany jest od cen katalogowych.
3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów i miniproduktów
4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 3.
Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
b. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.07.2019 r.

Załącznik nr 1 
Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

 

EAN NAZWA ART#

5900017065090

NIVEA MLECZKO I TONIK Z WODĄ RÓŻANĄ200ML

5900017066301

NIVEA URBAN SKIN 3W1ŻEL-MASKA-PEEL.150ML

42360360

NIVEA CARE LEKKI KREM 3W1 NA NOC 100ML

9005800317878

NIVEA TAKE ME TO MEXICO Ż P/PRYSZ 500 ML

9005800318288

NIVEA TAKE ME TO THAIL Ż P/PRYSZ 500ML

9005800317892

NIVEA TAKE ME TO CUBA Ż P/PRYSZ 500 ML

42345473

CHERRY&JOJOBA 75ML

42277118

NIVEA CARE LEKKI KREM ODŻYWCZY 50 ML

9005800243788

NIVEA CREAM SMOOTH ŻEL P/PRYSZNIC 500 ML

9005800308289

NIVEA ODŻYWCZE MLECZKO D/C GOLD 400ML

4005808728879

NIVEA BLACK&WHITE INVIS.PURE FAS.ED150ML

4005808729746

NIVEA BLACK&WHITE INVIS.CL.FAS.ED 150ML

9005800280400

NIVEA BLACK&WHITE INVIS FRSH FAS.ED150ML

9005800307503

NIVEA ŻEL P/P Z LEMONGRASS & OIL 500ML

9005800307510

NIVEA ŻEL P/P HAWAII FLOWER 500ML

9005800312507

NIVEA CLAY HIBISCUS&WHITE ŻEL PP W 500ML

9005800312521

NIVEA CLAY GINGER&BASIL ŻEL PP WOM 500ML

9005800312514

NIVEA CLAY BLUE AGAVE&WH.SAGE Ż PP 500ML

42269885

NIVEA CARE LEKKI KREM ODŻYWCZY 100 ML

42332558

NIVEA CARE LEKKI KREM ŁAGODZĄCY 100 ML

4005808935772

NIVEA ODŻYWCZY KR.N/DZ SUCHA I WRAŻ 50ML

4005808936137

NIVEA REGENER KREM N/N SUCHA I WRAŻ 50ML

5900017059129

NIVEA URBAN SKIN KREM N/DZIEŃ SPF20 50ML

5900017059389

NIVEA URBAN SKIN KREM N/NOC DETOX 50ML

5900017063195

NIVEA URBAN SKIN DETOKS PŁYN MIC. 400ML

4005808935802

NIVEA ODŚWIEŻ. KREM N/DZ NOR/MIESZ 50ML

4005808935833

NIVEA REGENER KREM N/N  NORM/MIESZ 50 ML

5900017059068

NIVEA KREM PRZECIWZM. 35+ N/DZIEŃ 50ML

5900017059099

NIVEA KREM PRZECIWZM. 35+ N/NOC 50ML

5900017059037

NIVEA KREM PRZECIWZM. 45+ N/DZIEŃ 50ML

5900017058979

NIVEA KREM PRZECIWZM. 45+ N/NOC 50ML

5900017059006

NIVEA KREM PRZECIWZM. 55+ N/DZIEŃ 50ML

5900017058948

NIVEA KREM PRZECIWZM. 55+ N/NOC 50ML

5900017066998

NIVEA KREM PRZECIWZM. 65+ N/DZIEŃ 50ML

5900017067025

NIVEA KREM PRZECIWZM. 65+ N/NOC 50ML

4005808936236

NIVEA Q10PLUS KREM TW DZ MIESZ P/ZM 50ML

4005808935895

NIVEA Q10PLUS KREM D/TW DZ P/ZMAR 50 ML

4005900167019

NIVEA Q10 KREM P/ZMARSZCZ. NA DZIEŃ 50ML

5900017045443

NIVEA Q10PLUS KREM D/TW NOC P/ZMAR 50 ML

4005808909964

NIVEA VISAGE Q10 PLUS KREM POD OCZY 15ML

4005808552337

NIVEA Q10 KREM D/TW DZ/N Z WIT C. 50ML

5900017057903

NIVEA Q10 KREM P/ZMAR.Z WIT.C N/NOC 40ML

4005900414939

NIVEA Q10 KREM P/ZMA.Z WIT.C P/OCZY 15ML

5900017041377

NIVEA Q10 PLUS SERUM TW PERŁY MŁOD. 40ML

4005808232635

NIVEA VISAGE ŻEL-KREM D/TW C.SU/WR 150ML

4005808191000

NIVEA VISAGE MLECZKO OCZYSZCZ CSW 200 ML

4005808191055

NIVEA VISAGE TONIK D/TW ŁAGODZ CSW 200ML

42344810

NIVEA PŁYN MICELARNY 100ML

5900017053639

NIVEA PŁ.MICELARNY SKÓRA SUCHA 400ML

4005808936724

NIVEA SENSITIVE PŁYN MICELARNY 200 ML

5900017053660

NIVEA PŁ.MICELARNY SKÓRA WRAŻLIWA 400ML

5900017053608

NIVEA PŁ.MICELARNY SKÓRA NOR/MIESZ 400ML

5900017059150

NIVEA URBAN SKIN MASKA DETOX 75ML

4005900510761

NIVEA URBAN 1-MIN. MASKA NAWILŻAJ. 75ML

4005900499493

NIVEA URBAN 1-MIN. MASKA OCZYSZ.PORY75ML

5900017067360

NIVEA MASKA ODŻYW. BYE BYE DRY SKIN 15ML

5900017067384

NIVEA HEY THERE SOFT SKIN MASKA NAW.15ML

5900017067346

NIVEA Q10 POWER MASKA P/ZMARSZCZ 15ML

5900017040998

NIVEA DWUFAZOWY PŁYN D/DEMAK. OCZU 125ML

5900017053042

NIVEA PIELĘG.DWUF.PŁYN DEMAKI.OCZU 125ML

42344902

NIVEA ŻEL MICELARNY 125ML

5900017065038

NIVEA 2-FAZ PŁ. MIC Z WODĄ RÓŻANĄ 400ML

5900017065069

NIVEA ŻEL MICELARNY Z WODĄ RÓŻANĄ 150ML

9005800301266

NIVEA CHUSTECZKI MIC. Z WODĄ RÓŻ. 25 SZT

4005808342082

NIVEA SZAMPON DIAMOND GLOSS 400ML

4005808155255

NIVEA SZAMPON FRESH ENERGY 400 ML

4005808349449

NIVEA SZAMPON Z ODŻYWKĄ 2IN1 400ML

4005808349715

NIVEA SZAMPON COLOR PROTECT  400ML

5900017034485

NIVEA SZAMPON DIAMOND VOLUME 400 ML

5900017046006

NIVEA SZAMPON PIELĘG.REP&TARG.CARE 400ML

5900017057033

NIVEA HAIRMILK ML. SZ. WŁ CIENKIE 400 ML

5900017056999

NIVEA HAIRMILK ML. SZ. WŁ NORMALNE 400ML

5900017063881

NIVEA HAIRMILK WZMAC BLASK SZAMP 400 ML

4005808779109

NIVEA SZAMPON FRESH FREEZE 400ML

5900017052694

NIVEA SZAMPON MĘSKI ACTIVE CLEAN 400 ML

4005900019271

NIVEA SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻO.POWER 400ML

5900017061337

NIVEA MEN REWITALIZUJĄCY DEEP SZAM 400ML

5900017062143

NIVEA MEN SZAMP.WŁ/BRO PROTEC&CARE 400ML

4005808342761

NIVEA ODŻYWKA DIAMOND GLOSS 200 ML

5900017045979

NIVEA ODŻYWKA PIELĘG.REP&TARG.CARE 200ML

5900017056388

NIVEA HAIRMILK ML. ODŻ WŁ CIENKIE 200 ML

5900017056326

NIVEA HAIRMILK ML. ODŻ WŁ NORMALNE 200ML

5900017063706

NIVEA HAIRMILK WZMACN BLASK ODŻ 200 ML

5900017056913

NIVEA HAIRMILK EKS ODŻ REG WŁ CIEN 200ML

5900017056883

NIVEA HAIRMILK EKS ODŻ REG WŁ NORM 200ML

4005808292752

NIVEA LAKIER DIAMENTOWY BLASK 250ML

5900017052489

NIVEA LAKIER DIAMOND VOLUME 250 ML

4005808260478

NIVEA LAKIER VOLUME SENSATION 250 ML

5900017057170

NIVEA CARE&HOLD LAKIER DO WŁOSÓW 250ML

4005808261369

NIVEA PIANKA VOLUME SENSATION 150ML

4005808261246

NIVEA PIANKA D/WŁ FLEXIBLE CURLS 150ML

4005808222964

NIVEA SENSITIVE ŻEL DO GOLENIA ŁAG 200ML

5900017061122

NIVEA MEN DELIKATNY ŻEL DO GOLENIA 200ML

5900017061924

NIVEA DEEP MEN ŻEL DO GOLENIA 200ML

5900017045214

NIVEA SENSITIVE ŻEL D/GOLENIA CHŁ. 200ML

4005808223077

NIVEA NAWILŻAJĄCY ŻEL DO GOLENIA 200ML

4005808222841

NIVEA CHŁODZĄCY ŻEL DO GOLENIA 200ML

4005808540372

NIVEA SILVER PROTECT ŻEL D/GOLENIA 200ML

4005808222742

NIVEA ŁAGODNA PIANKA DO GOLENIA 200ML

5900017061184

NIVEA MEN DELIK.PIANKA D/GOLEANIA 200 ML

5900017061894

NIVEA MEN DEEP PIANKA DO GOLENIA 200ML

5900017045122

NIVEA SENSIT COOL PIANKA D/GOLENIA 200ML

4005808222575

NIVEA NAWILŻAJĄCA PIANKA DO GOLENIA200ML

4005808223145

NIVEA CHŁODZĄCA PIANKA DO GOLENIA 200ML

4005808817108

NIVEA PIANKA DO GOL.TWARD.ZAROSTU200ML

4005808540426

NIVEA SILVER PROT.PIANKA DO GOLEN.200 ML

4005808309344

NIVEA SENSITIVE ŁAG.KREM DO GOLENIA100ML

4005808223299

NIVEA PIELĘGNUJĄCY KREM DO GOLENIA 100ML

42349273

NIVEA MEN BODY SHAVING STICK 75 ML

5900017061030

NIVEA MEN BODY SHAVING GEL 200 ML

4005900474728

NIVEA MEN BODY SHAVING LOTION 240 ML

4005808221967

NIVEA ŁAGODZĄCY BALSAM PO GOLENIU 100ML

5900017060392

NIVEA MEN DELIK. BALSAM P/GOLENIU 100 ML

5900017045184

NIVEA SENSITIVE BALSAM P/GOLEN CHŁ 100ML

4005808221769

NIVEA NAWILŻAJĄCY BALSAM P/GOLENIU 100ML

4005808571833

NIVEA SILVER PROT.BALSAM PO GOLENIU100ML

5900017061863

NIVEA MEN DEEP WODA PO GOLENIU 100ML

5900017054773

NIVEA WODA PO GOLENIU 2 W 1 100ML

4005808222032

NIVEA PŁYN PO GOLENIU SENSITIVE 100ML

5900017046495

NIVEA SENSIT COOL WODA P/GOLENIU 100ML

4005808540457

NIVEA SILVER PROT.WODA PO GOLENIU 100ML

4005808753376

NIVEA MEN WODA/LOTION P/GOLEN ORYG 100ML

5900017041483

NIVEA MEN CREME 75ML

5900017041452

NIVEA MEN CREME 150 ML

5900017035666

NIVEA MEN ACTIVE AGE KREM DTW DNAGE 50ML

4005808223961

NIVEA FOR MEN NEW ENER KREM D/T Q10 50ML

4005808211456

NIVEA FOR MEN KREM D/TWARZY ŁAGODNY 75ML

4005808223503

NIVEA FOR MEN KREM D/TWARZ NAWILŻAJ 75ML

4005808377190

NIVEA FOR MEN KREM D/TW INTEN.NAWIL 50ML

5900017034652

NIVEA MEN KREM D/TWARZ DZIEŃ NAWILŻ 50ML

5900017034621

NIVEA MEN KREM D/TWARZ NOC REGENER. 50ML

4005808802999

NIVEA BALSAM P/PRYSZNIC ODŻYWCZY 250 ML

4005808802951

NIVEA BALSAM P/PRYSZNIC ODŻYWCZY 400ML

9005800298009

NIVEA BALSAM BODY Q10 FIRM&FRESH 200ML

4005808705030

NIVEA Q10PLUS BALSAM D/CIAŁA UJĘDR 400ML

4005808704859

NIVEA Q10PLUS MLECZKO D/CIAŁ UJĘDR 400ML

5900017047553

NIVEA MLECZKO D/CIAŁA ODŻYW B.SUCH 250ML

5900017047737

NIVEA BALSAM D/CIAŁA REGENERUJ 400ML

5900017047584

NIVEA MLECZKO D/CIAŁA ODŻYW B.SUCH 400ML

5900017047706

NIVEA MLECZKO D/CIAŁA WYGŁADZAJĄCE 400ML

5900017047614

NIVEA BALSAM D/C BŁYSKAW.NAWILŻAJ. 400ML

5900017056821

NIVEA OLEJEK W BALS. RÓŻA/O.ARGAN. 200ML

5900017056791

NIVEA OLEJEK W BALS. WANIL/O.MIGDA 200ML

5900017057606

NIVEA OLEJEK W BALS. K.WIŚN/O.JOJO 200ML

9005800299242

NIVEA OLEJ/BAL ORAN.BL&AVOCAD 200ML

5900017068954

NIVEA OLEJEK W BAL. KOKS/OL.MONOI 200ML

42360612

NIVEA BLACK&WHITE SS WOM DEO ROLL ON50ML

5900017064000

NIVEA BLACK&WHITE SS WOM DEO SPRAY 150ML

4005808730766

NIVEA COOL KICK (XXL) M DEO SPRAY 250ML

42246985

NIVEA COOL KICK DEO MEN ROLL-ON 50ML

4005808730315

NIVEA COOL KICK MEN DEO SPRAY 150ML

42354925

NIVEA DEEP MEN DEO ROLL ON 50ML

5900017062082

NIVEA DEEP MEN DEO SPRAY 150ML

5900017062105

NIVEA DEEP MEN DEO SPRAY 250ML

5900017070018

NIVEA DEO BEAUTY ELIXIR DRY SPRAY 150 ML

5900017069999

NIVEA DEO BEAUTY ELIXIR FRESH SPR 150ML

5900017069975

NIVEA DEO BEAUTY ELIXIR MILD SPR 150 ML

5900017063355

NIVEA DEO INVISIBLE CLEAR WOMEN 100ML

5900017063386

NIVEA DEO INVISIBLE POWER MEN 100ML

4005808717590

NIVEA DRY COMFORT W DEO SPR. 150ML

42237211

NIVEA DRY COMFORT WOMEN DEO STICK 40ML

42349815

NIVEA DRY FRESH MEN DEO ROLL ON 50ML

42246978

NIVEA FRESH NATURAL WOMEN ROLL-ON 50ML

42246916

NIVEA DRY COMFORT WOMEN ROLL-ON 50ML

5900017061382

NIVEA DRY FRESH MEN DEO SPRAY 150ML

5900017061405

NIVEA DRY FRESH MEN DEO SPRAY 250ML

42355243

NIVEA DRY FRESH WOMEN DEO ROLL ON 50ML

5900017061443

NIVEA DRY FRESH WOMEN DEO SPRAY 150ML

42236801

NIVEA STRESS PROTECT WOMEN ROLL-ON 50ML

42246930

NIVEA INVISIBLE PURE W ROLL-ON 50ML

42246947

NIVEA INVISIBLE CLEAR W ROLL-ON 50ML

42349242

NIVEA PROTECT &CARE WOM ROLL-ON 50ML

42332763

NIVEA INVISIBLE FRESH ROLL-ON WOMEN 50ML

5900017061467

NIVEA DRY FRESH WOMEN DEO SPRAY 250ML

4005808729357

NIVEA DRY IMPACT (XXL) M DEO SPRAY 250ML

42246909

NIVEA DRY IMPACT DEO MEN ROLL-ON 50ML

4005808728916

NIVEA DRY IMPACT MEN DEO SPRAY 150ML

42247005

NIVEA ENERGY FRESH DEO WOME.ROLL-ON 50ML

4005808735280

NIVEA ENERGY FRESH W DEO SPR. 150ML

4005808730162

NIVEA FRESH ACTIVE MEN DEO SPRAY 150ML

42283409

NIVEA FRESH COTTON DEO WOMEN ROLL 50ML

5900017046747

NIVEA FRESH COTTON DEO WOMEN SPRAY 150ML

42289388

NIVEA FRESH FLOWER DEO WOME.ROLL ON 50ML

5900017046778

NIVEA FRESH FLOWER DEO WOMEN SPRAY 150ML

5900017046716

NIVEA FRESH OCEAN DEO MAN SPRAY 150ML

4005808723225

NIVEA FRESH WOMAN DEO SPRAY 150ML

5900017055695

NIVEA INVISIB.FRESH DEO MEN SPRAY 250ML

4005808729685

NIVEA INVISIBLE CLEAR W DEO SPRAY 150ML

4005808730704

NIVEA INVISIBLE CLEAR W DEO SPRAY 250ML

42219330

NIVEA INVISIBLE CLEAR WOM DEO STICK 40ML

42349778

NIVEA INVISIBLE FRE.DEO MEN ROLL ON 50ML

5900017055671

NIVEA INVISIBLE FRESH DEO SPRA.MEN 150ML

5900017055732

NIVEA INVISIBLE FRESH DEO SPRA.WOM.150ML

5900017055756

NIVEA INVISIBLE FRESH DEO SPRA.WOM.250ML

4005808729890

NIVEA INVISIBLE POW. MEN DEO SPRAY 150ML

4005808730735

NIVEA INVISIBLE POWER M DEO SPRAY 250ML

42219378

NIVEA INVISIBLE POWER MEN DEO STICK 40ML

4005900043191

NIVEA INVISIBLE PURE W DEO SPRAY 150ML

4005808730674

NIVEA INVISIBLE PURE W DEO SPRAY 250ML

42246961

NIVEA FRESH ACTIVE MEN ROLL-ON 50ML

42283010

NIVEA INVISIBLE PURE WOME.DEO STICK 40ML

42246992

NIVEA PEARL&BEAU.DEO WOMEN ROLL-ON 50ML

4005808734467

NIVEA PEARL&BEAUTY W DEO SPRAY 150ML

42269083

NIVEA SILVER PROTECT MEN ROLL-ON 50ML

42236863

NIVEA STRESS PROTECT MEN ROLL-ON 50ML

5900017048956

NIVEA PROTECT &CARE MEN DEO SPRAY 150ML

42246954

NIVEA INVISIBLE POWER MEN ROLL-ON 50ML

42349228

NIVEA PROTECT &CARE MEN ROLL-ON 50ML

5900017048925

NIVEA PROTECT &CARE MEN DEO SPRAY 250ML

5900017049014

NIVEA PROTECT &CARE MEN DEO STICK 40ML

5900017048833

NIVEA PROTECT &CARE WOM DEO SPRAY 150ML

5900017057736

NIVEA CREME JED. MUS D/MYCIA RASPB.200ML

4005808125203

NIVEA OLEJEK P/PR. NATURAL OIL 200ML

4005808125050

NIVEA ŻEL P/PR. LEMON & OIL 250ML

4005808732760

NIVEA FLOWER&OIL ŻEL POD PRYSZNIC 250 ML

5900017035970

NIVEA CREME CARE ŻEL POD PRYSZNIC 250 ML

5900017042435

NIVEA ACTIVE CLEAN ŻEL P/PRYSZNIC 250 ML

9005800282503

NIVEA ŻEL POD PRYSZNIC CREME SOFT 500 ML

9005800271569

NIVEA ŻEL POD PRYSZNIC FREE TIME 500ML

9005800263601

NIVEA ŻEL P/PRYSZNIC CARE&ROSES 500 ML

9005800282497

NIVEA CREME CARE ŻEL POD PRYSZNIC 500 ML

5900017051086

NIVEA ŻEL P/PRYSZNIC CARE&COCOA 500ML

9005800303659

NIVEA ŻEL PP C.OIL P. CHERRY BLOSS 500ML

9005800303666

NIVEA ŻEL PP CREME OIL PEAR.LOTUS 500ML

4005808782734

NIVEA ŻEL P/PR. MEN SPORT 500ML

4005900047700

NIVEA ŻEL POD PRYSZNIC MEN ENERGY 500 ML

9005800286563

NIVEA COOL KICK ŻEL P/PRYSZNIC MEN 500ML

4005808628087

NIVEA PURE IMPACT MEN ŻEL P/PRYSZ 500ML

9005800286570

NIVEA SENSITIVE MEN ŻEL P/PRYSZNIC 500ML

9005800286556

NIVEA POW.REFRESH MEN ŻEL P/PRYSZ 500ML

9005800243306

NIVEA ACTIVE CLEAN ŻEL P/PRYSZNIC 500 ML

9005800224473

NIVEA ORIGINAL CARE ŻEL P/PRY MEN 500ML

5900017062235

NIVEA ŻEL PP C/TW/WŁ ROCK SALTS 500ML

5900017062266

NIVEA ŻEL PP C,TW,WŁ DEEP CLEAN 500ML

5900017042329

NIVEA CREME SOFT ŻEL POD PRYSZNIC 750 ML

5900017062433

NIVEA ŻEL PP CREME SMOOTH 750ML

9005800303680

NIVEA PŁYN I ŻEL P/P WEL.SUNSHINE 750ML

4005808764846

NIVEA SOFT KREM D/TW D/N INT.NAWILŻ 50ML

4005900009319

NIVEA SOFT KREM INTENSYWNIE NAWILŻ.300ML

5900017065618

NIVEA SOFT MIX ME EDYCJA LIMI.KREM3X50ML

5900017062976

NIVEA SOFT MIX ME EXOTIC KREM 100ML

5900017062792

NIVEA SOFT MIX ME OASIS KREM 100ML

5900017062945

NIVEA SOFT MIX ME CHARMING KREM 100ML

5900017304007

NIVEA CREME KREM UNIWERSALNY 50 ML

5900017043456

NIVEA CREME KREM UNIWERSALNY 150 ML

5900017043487

NIVEA CREME KREM UNIWERSALNY 250 ML

4005808795284

NIVEA CREME KREM  UNIWERSALNY 400ML

42316114

NIVEA WYGŁ-ODŻYWCZY KREM DO RĄK 75ML

42316497

NIVEA REPAIR&CARE DO RĄK 75ML

42316145

NIVEA INTENSIVE CARE KREM DO RĄK 75ML

5900017053332

NIVEA POMADKA OCHRONNA CLASSIC 4,8G

4005808369942

NIVEA POMADKA NAWILŻAJĄ.HYDRO CARE 4,8G

4005808370047

NIVEA POMADKA PIELĘGN.PEARLY SHINE 4,8G

9005800303987

NIVEA PIEL. POMADKA D/U MANGO SHINE 4,8G

4005808369867

NIVEA POMADKA FRUITY SHINE STRAWBE.4,8G

5900017037387

NIVEA POMADKA OCHRONNA ARBUZ 4,8G

5900017053370

NIVEA POMADKA BLACKBERRY 4,8G

5900017053356

NIVEA POMADKA SOOTHE & PROTECT 4,8G

4005808370313

NIVEA POMADKA OCHRONNA FOR MEN 4,8G

9005800307350

NIVEA CRAYON KREDKA CORAL CRUSH 3,3ML

9005800307213

NIVEA CRAYON KREDKA POPPY RED 3,3ML

4005808176533

NIVEA MYDŁO/KOSTKA MILK 100G

4005900217936

NIVEA CREME CARE MYDŁO W KOSTCE 100G

4005808135318

NIVEA MYDŁO/KOSTKA CREME SOFT 100G

5900017041100

NIVEA BABY ŁAG.ŻEL CIA.WŁ.PURE&SEN.500ML

4005808361687

NIVEA BABY MLECZKO INT.NAW.PUR&SEN.200ML

4005808244416

NIVEA BABY MLECZKO INT.NAW.PUR&SEN.500ML

4005808360567

NIVEA BABY KREM S.O.S NUTRI SENSIT.150ML

5900017062563

NIVEA BABY MÓJ PIERWSZY KREM 75 ML

5900017062594

NIVEA BABY MÓJ PIERWSZY KREM 150 ML

4005808361847

NIVEA BABY DELIKATNY KREM PIELĘGN.150ML

4005808360338

NIVEA BABY KOJĄCY KREM P/ODPARZENI.100ML

4005808360703

NIVEA KREM D/DZIECI NA KAŻDĄ POGODĘ 50ML

5900017045917

NIVEA BABY AKSAMIT. MLECZKO NAWIL. 200ML

4005808363988

NIVEA BABY AKSAMITNE MLECZKO NAWIL.500ML

4005808364312

NIVEA BABY DELIK.OLIWKA PIELĘGNACY.200ML

5900017065519

NIVEA OCHRONNY PUDER ŁAGODZĄCY 100G

4005808363568

NIVEA BABY PIELĘGNA.PŁYN D/KĄPIELI.400ML

5900017066424

NIVEA BABY PŁ./D/KĄP.SKÓRA DELIK. 500 ML

4005808363810

NIVEA BABY ŁAG.SZAM.PŁYN D/KĄP.2W1.500ML

4005808669813

NIVEA BABY SZAMPON ŁAGODZĄCY 200 ML

5900017066455

NIVEA BABY SZAM/D/WŁO.SKÓ.DELIK. 500 ML

4005808862443

NIVEA CHUSTECZKI SOFT & CREAM 63 SZT.

5900017063232

NIVEA BABY CHUST.SOFT & CREAM DUOPACK

4005808862535

NIVEA BABY CHUSTECZKI SOFT&CARE 3+1

4005808862474

NIVEA CHUSTECZKI PURE & FRESH 63 SZT.

4005808862542

NIVEA CHUSTECZKI PURE & FRESH 3+1OP

4005808861781

NIVEA CHUSTECZKI TODDIES

5900017016382

NIVEA BABY CHUSTECZKI TODDIES DUOPA 2X60

9005800282480

NIVEA ŻEL P/PR. DIAMOND TOUCH 500ML

9005800263694

NIVEA HAPPY TIME ŻEL POD PRYSZNIC 750 ML

9005800223063

NIVEA CREME CARE ŻEL POD PRYSZNIC 750 ML

4005808729807

NIVEA INVISIBLE BLACK&WHITE CLEAR 200ML

4005808705337

NIVEA DELIK.ŻEL D/MYCIA CIAŁA I WŁ.750ML

5900017048642

NIVEA PROTECT &CARE WOM DEO SPRAY 250ML

42214199

NIVEA ŁAGODZĄCY BALSAM PO GOLENIU 30ML

4005808779277

NIVEA WYGŁADZAJ.MLECZ. D/C POMPKA 625ML

5900017047645

NIVEA ODŻYWCZE MLECZKO D/C POMPKA 625ML

42283768

NIVEA RESH OCEAN DEO MEN ROLL ON 50ML

4005808704644

NIVEA ODŻYW. MLECZKO D/C POMPKA 400ML

42231226

NIVEA SENSITI.PROTE.DEO MEN ROLL-ON 50ML

4005808734085

NIVEA SILVER PROTECT DEO SPRAY MEN 200ML

4005900532794

NIVEA GLOW PIEL.2FAZ PŁ.D/DEM OCZU125ML

4005900532756

NIVEA GLOW ŁAG.PIANKA OCZYSZ. C.S/W150ML

4005900532718

NIVEA GLOW KREM POD MAKIJAŻ 50ML

40065755

NIVEA DEEP ESPRESSO MEN ROLL-ON 50ML

40063096

NIVEA DEEP AMAZONIA MEN ROLL-ON 50 ML

5900017069777

NIVEA DEEP ESPRESSO MEN SPRAY 150 ML

5900017069845

NIVEA DEEP AMAZONIA MEN SPRAY 150 ML

5900017069807

NIVEA DEEP AMAZONIA MEN SPRAY 250 ML

5900017067902

NIVEA KAROTENOWY BALS.D/OP. SPF6 200ML

5900017067148

NIVEA OLEJEK D/OP/W SPRAYU SPF6 200ML

5900017067797

NIVEA NAWILŻAJĄCY BAL.D/OP.SPF15 200ML

5900017067629

NIVEA NAWILŻAJĄCY BAL.D/OP.SPF20 200ML

4005900118165

NIVEA OL.SPR POBUDZ.OP PRO&BRO S20 200ML

5900017067735

NIVEA NAWILŻAJĄCY SPRAY SPF30 200ML

4005808862849

NIVEA SPRAY DO OPALANIA P&R SPF30 200 ML

4005900118172

NIVEA OL.SPR POBUDZ.OP PRO&BRO S30 200ML

5900017067872

NIVEA NAW.BALSAM D/OP.SPF50+ 200ML

5900017067995

NIVEA BALSAM PRZEDŁUŻAJĄCY OPAL. 200ML

5900017067766

NIVEA NAW.SPRAY OCHR.KIDS SPF30 200ML

40060804

NIVEA BALSAM OCHRONNY KIDS SPF30 50ML

4005808439836

NIVEA BALSAM D/OPALAN DZIECI SPF50+200ML

42360766

NIVEA RÓŻOWY BAL.KIDS ROLL-ON SPF50 50ML

42360759

NIVEA ZIELON.BAL.KIDS ROLL-ON SPF50 50ML

9005800308937

NIVEA Q10 POWER MASKA MELT-IN N/NOC 50ML

9005800309286

NIVEA URBAN SKIN MASKA DETOX NA NOC 50ML

4005808733828

NIVEA SILVER PROTECT MEN DEO SPRAY 150ML

4005808736874

NIVEA SILVER PROTECT MEN DEO SPRAY 250ML

42184591

NIVEA SILVER PROTECT MEN DEO STICK 40ML

4005808831050

NIVEA STRESS PROTECT DEO MEN SPRAY 200ML

4005808718450

NIVEA STRESS PROTECT MEN DEO SPRAY 150ML

4005808714605

NIVEA STRESS PROTECT MEN DEO SPRAY 250ML

42236887

NIVEA STRESS PROTECT MEN DEO STICK 40ML

4005808719075

NIVEA STRESS PROTECT WOM DEO SPRAY 150ML

42236702

NIVEA STRESS PROTECT WOM DEO STICK 40ML

9005800317922

NIVEA TAKE ME TO BALI DEO SPRAY 150 ML

9005800317915

NIVEA TAKE ME TO BRAZIL DEO SPRAY 150 ML

9005800317908

NIVEA TAKE ME TO HAWAII DEO SPRAY 150 ML

4005900499486

NIVEA MEN DEEP ŻEL D/MY.TWARZ/ZARO.100ML

5900017068152

NIVEA MAT.KR.D/TWA.Z FILTR.UV SPF30 50ML

5900017067117

NIVEA P/ZM.KR.D/TWA.Z FILT.UV SPF50 50ML

4005900461995

NIVEA BALS.PROTECT&BRONZE SPF 30 200ML

5900017067315

NIVEA SENSITIVE BALSAM D/S & 3D.ZAR125ML

5900017068411

NIVEA SENSITIVE PIANKA D/GOL 3D.ZAR200ML

5900017068596

NIVEA SENSITIVE ŻEL D/GOL 3D.ZAR200ML

9005800315485

NIVEA Q10PLUSC MASKA W PŁACIE 1SZT

9005800315508

NIVEA URBAN SKIN MASKA W PŁACIE 1SZT

9005800315492

NIVEA URBAN SKIN MASKA NAW W PŁACIE 1SZT

4005900654151

NIVEA GLOW KREM BB 5W1 50ML

4005900655097

NIVEA GLOW 2W1 MLECZKO I TONER 200ML

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne