Pozostałe

Warunki programu zwrotu pieniędzy w ramach platformy EverydayMe

Witaj w programie zwrotu pieniędzy [Cashback] - EverydayMe!

Niniejsze Warunki („Warunki”) określają zasady korzystania z programu zwrotu pieniędzy w ramach platformy EverydayMe w Polsce (zwanego dalej „Program zwrotu pieniędzy”), oferowanego przez firmę Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. zarejestrowanym użytkownikom https://www.everydayme.pl/. Współorganizatorem Programu zwrotu pieniędzy jest Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części niniejszych warunków zarejestrowani użytkownicy programu zwrotu pieniędzy są zwani „Pan/Pani” a nasza firma jest dalej zwana „P&G”, „EverydayMe", „my” lub „nas”. Zanim zdecyduje Pan/Pani o wzięciu udziału w programie, prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami i przystąpić do programu wyłącznie, jeśli wyraża Pan/Pani na nie zgodę. Udział w programie zwrotu pieniędzy podlega niniejszym Warunkom oraz ogólnym warunkom P&G, dostępnym pod adresem:

http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml, które są w dalszej części zwane „Naszymi warunkami”. Korzystając z programu zwrotu pieniędzy, wyraża Pan/Pani zgodę na Nasze warunki.

Więcej informacji na temat platformy EverydayMe oraz programu zwrotu pieniędzy znajdzie Pan/Pani pod adresem: http://www.everydayme.pl

W razie pytań, prosimy odwiedzić stronę:

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv

1) Kto może przystąpić do programu:

1. W niniejszym programie mogą brać udział wszyscy obywatele Polski w wieku 18 lat i powyżej, którzy posiadają zdolność zawierania wiążących umów i którzy dokonali rejestracji na stronie EverydayMe.pl, dalej zwani „Użytkownikami”.

2. W programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. oraz jej filii i przedstawicielstw, członkowie rodziny takich pracowników oraz wszelkie pozostałe osoby mające związek z platformą EverydayMe.pl.

2) Informacje dla użytkownika:

1. P&G jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału w programie zwrotu pieniędzy. Obejmuje to Pana/Pani dane osobowe oraz informacje podane w trakcie procesu rejestracji, dodatkowe informacje, podawane w momencie aktualizacji danych oraz wszelkie informacje znajdujące się na Pani/Pana dowodzie zakupu w momencie ich przesyłania. Na zlecenie P&G dane osobowe będzie przetwarzać Listonic Sp. z o.o. w zakresie związanym z organizacją Programu zwrotu pieniędzy. Listonic Sp. z o.o. będzie administratorem Państwa danych wyłącznie w zakresie procesu dokonywania zwrotu.

2. Informacje udostępniane przez Pana/Panią w powyżej wymienionych sytuacjach są niezbędne, aby mógł Pan/Pani wziąć udział w programie i korzystać z jego usług a także, aby umożliwić firmie P&G zweryfikowanie wybranego przez Pana/Panią kuponu z dokonanym przez Pana/Panią zakupem.

3. Bazując na wyraźnej, dobrowolnej zgodzie użytkownika wyrażonej podczas rejestracji do programu, będziemy używać danych z przesyłanych nam dowodów zakupu aby dopasowywać treści które wysyłamy do użytkowników oraz, bazując na automatycznym przetwarzaniu (profilowaniu) danych, będziemy wysyłać użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej spersonalizowane i dopasowane oferty od EverydayMe i zaufanych marek P&G, które mogą zainteresować użytkownika.

4. Informacje te mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych spółek grupy P&G oraz stron trzecich działających w imieniu P&G.

5. Przysługują Panu/Pani prawa ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, usuwania, przekazywania ich innemu dostawcy, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych jakie posiadamy na Pani/Pana temat lub prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Jeśli nie usatysfakcjonuje Pani/Pana nasza odpowiedź na Pani/Pana żądanie, ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Pana/Pani kraju. Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy kliknąć tutaj. W celu zapoznania się z pełną wersją polityki prywatności firmy P&G, prosimy kliknąć tutaj.

3) Zasada działania programu:

1. Aby móc wziąć udział w programie zwrotu pieniędzy, użytkownik musi być zarejestrowany na stronie EverydayMe.pl. Może się Pan/Pani zarejestrować tutaj https://www.everydayme.pl/rejestracja.

2. Użytkownik musi być posiadaczem smartfona z dostępem do Internetu, aby móc uzyskać dostęp do rozwiązania pozwalającego na zwrot pieniędzy i móc zrobić zdjęcie dowodu zakupu.

3. Użytkownik musi wejść na stronę https://www.everydayme.pl/oferty i dodać wirtualny kupon promocyjny do koszyka, klikając przycisk „+ Dodaj”.

4. Użytkownik musi wybrać opcję skanowania paragonu lub faktury wystawionej na osobę fizyczną dalej zwanych dowodem zakupu, aby móc korzystać ze programu zwrotu pieniędzy.

5. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, użytkownik musi przesłać dowód zakupu w terminie 15 dni od dokonania zakupu: jeśli użytkownik nie prześle dowodu zakupu w terminie 15 dni od dokonania zakupu, kupon zniknie z konta użytkownika i dowód zakupu staje się nieważny.

6. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi posiadać aktywny rachunek bankowy w Polsce.

7. Jeśli platforma EverydayMe.pl nie jest dostępna w momencie, gdy użytkownik jest w trakcie procesu rejestrowania żądania zwrotu pieniędzy, należna mu suma zostanie automatycznie przywrócona.

8. W przypadku, gdy dowód zakupu nie zostanie zatwierdzony, użytkownik otrzyma uzasadnienie mailem.

9. Na stronie dostępna jest jedynie ograniczona liczba kuponów przysługujących z tytułu zeskanowanego dowodu zakupu. Jeśli oferta zostanie wyczerpana zanim użytkownik zapisze ją w swoim koszyku, na stronie pojawi się informacja o treści „oferta nie jest już dostępna” a użytkownik nie będzie mógł z niej skorzystać.

4) Jak wykorzystać zniżkę z tytułu zeskanowanego dowodu zakupu:

1. Każda osoba może skorzystać ze zwrotu pieniędzy w programie Cashback tylko jeden raz.

2. Użytkownik musi dokonać odpowiadającego zakupu przed końcem daty ważności programu cashback.

3. Użytkownik ma 15 dni kalendarzowych na przesłanie zdjęcia dowodu zakupu po dokonaniu zakupu produktu.

4. Aby dany dowód zakupu został zaakceptowany, następujące informacje muszą być widoczne i czytelne: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, możliwa do zidentyfikowania nazwa zakupionej marki/produktu oraz jednostkowa cena zakupu.

5. Proces akceptacji rachunku może potrwać maksymalnie 72 godziny.

6. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie przelewem bankowym obsługiwanym przez naszego partnera firmę Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.

7. Zlecenie pieniędzy odbędzie się w ciągu 30 dni roboczych od przesłania dowodu zakupu.

5) Mechanizm oferty zwrotu gotówki:

Poniżej znajduje się mechanizm oferty zwrotu pieniędzy z zakupu produktów firmy Procter&Gamble.

1. Kup produkty P&G za min. 80 PLN

2. Zachowaj dowód zakupu

3. Wejdź na www.everydayme.pl: zarejestruj się i dodaj kupon promocyjny do koszyka

4. Prześlij zdjęcie dowodu zakupu

5. Otrzymaj zwrot 20PLN na swoje konto bankowe

Program zwrotu pieniędzy dotyczy niżej wymienionych marek:

Ariel, Fairy, Lenor, Pampers, Ambi Pur, Oral-B, Venus, Satin Care, Always, Head&Shoulders, Pantene,

Herbal Essense, Naturella, Gillette, Old Spice, blend-a-med, Lenor Unstoppables, AUSSIE, blend-a-dent, Vizir, Discreet, Tampax.

6) Warunki udziału:

1. Względem korzystania z programu zwrotu pieniędzy zastosowanie mają ogólne warunki firmy P&G (https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml), a w szczególności poniższe warunki. P&G zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z programu zwrotu pieniędzy i platformy EverydayMe, jeśli dopuści się naruszenia niniejszych warunków lub przepisów prawa, lub też, gdy jego/jej działania będą w inny sposób szkodliwe bądź nieuczciwe.

2. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania treści zawierających wirusy, trojany, robaki, złośliwe oprogramowanie, boty, programy szpiegujące lub wszelkie inne kody komputerowe mające na celu uszkodzenie, zakłócanie lub podstępne przechwytywanie, czy też przejmowanie kontroli nad systemami, danymi lub informacjami;

3. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów wizualnych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innym materiałów stanowiących wiadomości-śmieci, spam, reklamę, oprogramowanie reklamowe, łańcuszki szczęścia, systemy piramid i/lub oferty handlowe lub takich, które naruszają prawa (wliczając w to prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub prawa osobiste bądź majątkowe osób trzecich) i prywatność stron trzecich, przedstawiające, nawiązujące lub zachęcające do zachowań przestępczych lub które mogłyby skutkować odpowiedzialnością finansową bądź które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać przepisy i regulacje lokalne, krajowe, federalne lub międzynarodowe;

4. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów graficznych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innych materiałów o charakterze obraźliwym, szkodliwym, zastraszającym, napastliwym, rasistowskim, o podtekście seksualnym, nacechowanych nienawiścią bądź brutalnością.

5. jeśli ma Pan/Pani uzasadnione powody, aby podejrzewać lub jeśli zauważył Pan/Pani nieupoważnione wykorzystywanie Pana/Pani konta, prosimy nas o tym natychmiast poinformować pod adresem https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv

7) Zakończenie programu

Czas trwania akcji: od 17.08.2020 do 30.09.2020. Dzień 30.09.2020 jest ostatnim dniem, z którego dowody zakupu będą mogły zostać zarejestrowane w programie zwrotu pieniędzy. Po 30.09.2020 Użytkownik ma maksymalnie 15 dni na załączenie dowodu zakupu wykonanego w ostatnim dniu promocji 30.09.2020., chyba, że liczba zwrotów przekroczy 300.000 (trzysta tysięcy). Jeśli tak się stanie, poinformujemy wyraźnie o wcześniejszym terminie zakończenia programu. Powiadomienie zostanie

przekazane mailem na adres mailowy, który podał/-a Pan/Pani w momencie tworzenia swojego konta na stronie https://www.everydayme.pl/. P&G nie ponosi odpowiedzialności, jeśli podany adres mailowy nie jest już przez Pana/Panią używany, jeśli nie odczyta Pan/Pani przesłanej wiadomości, jeśli nie otrzyma Pan/Pani maila z przyczyn technicznych, za które odpowiedzialność ponosi Pana/Pani dostawca usług poczty elektronicznej lub z powodu awarii Pana/Pani sprzętu lub jeśli Pana/Pani email zostanie przeniesiony automatycznie do folderu ze spamem.

8) Prawo właściwe i jurysdykcja:

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory czy reklamacje powstałe na ich gruncie lub z nimi związane, dotyczące ich celu lub procesów (wliczając w to sprawy sądowe lub reklamacje nieuregulowane w umowie) będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim i przez Sąd wedle właściwości miejscowej Użytkownika.

Organizatorzy: Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne