Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wybrane produkty do makijażu ocz do -70%”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „ Regulamin”) określa zasady akcji „Wybrane produkty do makijażu oczu do - 70%”(dalej jako „ Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „ Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „ Drogerie Hebe”).

4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 14.06.2021 do 30.06.2021(dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja dotyczy wybranych produktów do makijażu oczu dostępnych w sieci Hebe.

2. Rabat wynosi maksymalnie 70% i naliczany jest od cen katalogowych.

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów.

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Pisua Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.06.2021r.

Załącznik nr 1

Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

EAN

NAZWA ART#

4052136063998

ART. DECO CRYSTAL MASCARA &LINER 5ML

4052136007466

ART.DECO TUSZ DO RZĘS VOLUME SENSAT 15ML

4052136006940

ARTDECO ANGEL EYES MASCARA 10ML

3052503810331

BOURJ. KRED. D BRWI SOURC.PREC 03 1,13g

3052503810737

BOURJOIS KREDKA D/BRWI SOUR.P/NOIS.1,13G

3052503810133

BOURJ. KRED. D BRWI SOURC.PREC 01 1,13g

3052503830100

BOURJOIS KREDKA D/O CON CLUB WP 061 1,2G

3770006053443

CHARLOTTE BIOKREDKA DO OCZU SREBRNA 1,1G

3770006053382

CHARLOTTE BIO EYE LINER W PIS BRĄZ 3 ML

3770006053368

CHARLOTTE BIO EYE LINER Z PĘDZ CZAR 3 ML

3770006053375

CHARLOTTE BIO EYE LINER W PIS CZARNY 3ML

3770006053764

CHARLOTTE BIOPALETA CIENI ROŚLINNE 5,6 G

3770006053788

CHARLOTTE BIOPALETA CIENI SMOKEY 5,6 G

5907474406510

HEAN PAL. CIENI SERCE INSP. MIŁOŚCIĄ 14G

3600523556014

LP MINI EYESHADOW PALETTE 01 6G

3600523527151

LP BROW ARTIST MICRO TATTOO 101 1 G

3600523556038

LP MINI EYESHADOW PALETTE 03 6G

3600523593736

L.P. FALSE LASH SUPERST XFIB TUSZ 13,5ML

3600523822690

LOREAL TUSZ PARADISE VALENTINES 7ML

3614226759191

MAX FAC. EYELIN. EXC LONGWEAR 6 BRO1,79g

3614227960954

MF KREDKA DO BRWI BROW FIBER 003 3,25ML

3614227960961

MF KREDKA DO BRWI BROW FIBER 001 3,25ML

3614226759214

MAX FAC. EYELI. EXC LONGWEAR 4 CHAR1,79g

3614229448030

MF KREDKA REAL BROW FILL&SHAPE 1 0,7G

4015400903925

MAX FAC. EYELINER HP LIQUID E. CHOC. 1ML

50536467

MAX FACTOR KREDKA D O KOHL PENCIL 045 4g

42209522

MAX FAC. LINER COLOUR XPERT WP 01 1,8ml

3614227961739

MF CIEŃ W KREDCE DOUBLE-ENDED 2 1,7ML

4084500694293

MAX FAC.MP HIGH PRE L EYELINER VEL.B 1ML

50544134

MAX FACTOR KREDKA D O KOHL PENCIL 090 4g

50544677

MAX FACTOR KREDKA D O KOHL PENCIL 050 4g

50544684

MAX FACTOR KREDKA D O KOHL PENCIL 030 4g

3614227984110

MF KREDKA DO BRWI BROW SLANTED 01 3,25ML

3607346353813

MF AUTOMATYCZNA KREDKA DO OCZU 001

50544691

MAX FACTOR KREDKA D O KOHL PENCIL 020 4g

3614227984097

MF KREDKA DO BRWI BROW SLANTED 02 3,25ML

3614226759160

MAX FAC.SMOKY DRA.KIT NR 4 CIEŃ D/P 1,8G

3614226759146

MAX FAC.SMOKY DRA.KIT NR 5 CIEŃ D/P 1,8G

3614227984103

MF KREDKA DO BRWI BROW SLANTED 03 3,25ML

96121689

MAX FACTOR TUSZ VOLUPT.FALS.LAS.EFF.13ML

96009796

MAX FAC. KRED. D O LIQUID EFFECT 3 0,95g

42209553

MAX FAC. LINER COLOUR XPERT WP 04 1,8ml

4015600805388

MAX FAC. EYELIN. EXC LONGW.3 GREEN 1,79g

4015600805302

MAX FAC.EYELIN.EXC LONGWEAR 1 GOLD 1,79g

4015600805340

MAX FAC.EYELIN.EXC LONGWEAR 2 AQUA 1,79g

3600531522100

MNY MASK SMUDGE PROOF PUMA 14 VER 5,6 ML

30168138

MNY MAS SNAPSCARA 2 BLACK CHERR 9,5ML

30168152

MNY MAS SNAPSCARA 004 DEJA BLUE 9,5ML

3600531546465

MNY TATO BROW WATER GEL WARM BROWN 6,8ML

3600531470449

MAYB.BAZA POD MASKARĘ BIG SHOT BLACK 8ML

3600531522148

MNY MAT.MET.EYEDUO STICK PUMA 04GOA 0,8G

3600531469153

MAYBELLINE CIEŃ MAST.HOLOGRAP 8G

30171435

MNY MAS TEMPT.WSB COCOA 02 DEEP 8,6ML

3600530803873

MAYB.KREDKA DO BRWI COL.BR03

3600531522155

MNY MAT.MET.EYEDUO STICK PUMA 05HEA 0,8G

3600531522124

MNY MAT.MET.EYEDUO STICK PUMA 02DIS 0,8G

3600531086459

MAYBELL.MAST.SLEEK BROW MAS 05 TRA.7,6ML

3600530803866

MAYB.KREDKA DO BRWI COL.BR 02

3600531522131

MNY MAT.MET.EYEDUO STICK PUMA 03WAR 0,8G

3600531047801

MAYB.EYELINER MAS.PRE.ALLDAY 720 PB 1SZT

30167681

MAYBEL MASCARA TEMPT WTP 001 BLACK 9,4ML

3600531355128

MAYB.TUSZ PUSHUP ANGEL NU 005 10ML

3600531531171

MNY TAT.LINER GEL PEN 961 SPARKLI 1,3ML

4051564026827

MISSLYN PALETA CIENI FAIRYTALE 1 13, 5 G

4051564026841

MISSLYN PALETA CIENI FAIRYTALE 3 13, 5 G

4051564026834

MISSLYN PALETA CIENI FAIRYTALE 2 13, 5 G

44386109667

PHYSIC FORM CIEŃ BRONZE 6 G

44386120785

PHYSIC FORM PALETA CIENI SULTRY 15,6 G

8011607326655

PUPA TUSZ DO RZĘS MAXIVOLUME 10ML

8011607326662

PUPA TUSZ DO RZĘS ULTRAFLEX 10ML

309976399010

REVLON MASKARA ALL- IN- ONE CZ 8,5 ML

309976182018

REVLON MASKARA VOLUMIZING CZARNA 9 ML

309979014019

REVLON MASKARA SUPER LENGTH CZ 8,5 ML

309976399034

REVLON MASKARA ALL- IN- ONE BR 8,5 ML

309972372017

REVLON KREDKA DO BRWI BLONDE 2,6G

309978358039

REVLON KRED.COL. KAJAL.2W1 E.GREEN 1,8G

309972372024

REVLON KREDKA DO BRWI SOFT BROWN 2,6G

309978914013

REVLON MASKARA VOLUME& LENGTH CZ 8,5 ML

309976402017

REVLON MASKARA ALL-IN-ONE CZARNA WP 8,5G

309977641033

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ725 5G

309978358015

REVLON KREDKA COLORST.KAJAL2W1 ONYX 1,8G

309978358046

REVLON KREDKA.COLOR.KAJAL.2W1 GRAPH 1,8G

309977948019

REVLON COLORSTAY KREDKA DO BRWI BL 2G

309972372048

REVLON KREDKA DO BRWI DARK BROWN 2,6G

309978358022

REVLON KREDKA COLORST KAJAL 2W1 FIG 1,8G

309979885015

REVLON MASKARA M.MULTIPLIER CZARNA 8,5ML

309978874010

REVLON MASKARA SUPER LENGTH WTRP 8,5 ML

309979885039

REVLON MASKARA M.MULTIPLIER BRĄZ 8,5ML

309978974017

REVLON MASKARA DRAM DEFINITION CZ 8,5 ML

309978914037

REVLON MASKARA VOLUME& LENGTH BR 8,5ML

309977641118

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ760 5G

309977641064

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ720 5G

309977948026

REVLON COLORSTAY KREDKA DO BRWI BR 2G

309977641057

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ710 5G

309977948040

REVLON COLORSTAY KREDKA DO BRWI DBR 2G

309977641071

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ715 5G

309977641019

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ730 5G

309977641026

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ745 5G

309977641040

REVLON COLORSTAY KREMOWY CIEŃ705 5G

5057566171120

REVOLUTION FUSION EYESH PALETTE 16,5 G

5057566168151

REVOLUTION HYBRID EYESH PALETTE 16, 5 G

5057566296496

MAKEUP REVOLUTION 5D LASH MASCARA 12 ML

3614227700499

RIM EYELINER/CIEN WONDER SWIPE 007 1,7ML

3614227700437

RIM EYELIN/CIEN WON SWIP001 1,7ML

3614226518378

RIMMEL EYELINER WONDER LINER 06 1,4 ML

3614226518361

RIMMEL EYELINER WONDER LINER 05 1,4 ML

3614228106986

RIMMEL PALETA MAGNIFEYES RAINBOW 14 G

3614228984355

RIMMEL PISAK DO BRWI FILL PEN 2 1 ML

3614227700536

RIM EYELINER/CIEN WONDER SWIPE 011 1,7ML

3614228984362

RIMMEL PISAK DO BRWI FILL PEN 3 1 ML

3614227700475

RIM EYELINER/CIEN WONDER SWIPE 005 1,7ML

3614227182486

RIM CIEN PALET MAGNIF'EYES ULTRA 008 14G

5012874026760

OŁÓWEK DO BRWI RIMMEL 002 1g

3614227537286

RIMMEL MASK DO BRWI WONDER 1LIGH 4,5 ML

5012874025862

OŁÓWEK DO OCZU RIMMEL 061 1g

3614222615934

RIM. TUSZ VOLUME SHAKE 12ML

3614224552152

RIMMEL EYELINER WONDER'FLICK 1,6 G

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne