Akcje Promocyjne

Warunki programu zwrotu pieniędzy w ramach platformy EverydayMe

PROGRAM JESIENNE OSZCZĘDZANIE

Witaj w programie zwrotu pieniędzy [Cashback] - EverydayMe!

Niniejsze Warunki („Warunki”) określają zasady korzystania z programu zwrotu pieniędzy w ramach platformy EverydayMe w Polsce (zwanego dalej „Program zwrotu pieniędzy”), oferowanego przez firmę Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. zarejestrowanym użytkownikom https://www.everydayme.pl/. Współorganizatorem Programu zwrotu pieniędzy jest Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części niniejszych warunków zarejestrowani użytkownicy programu zwrotu pieniędzy są zwani „Pan/Pani” a nasza firma jest dalej zwana „P&G”, „EverydayMe", „my” lub „nas”. Zanim zdecyduje Pan/Pani o wzięciu udziału w programie, prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami i przystąpić do programu wyłącznie, jeśli wyraża Pan/Pani na nie zgodę. Udział w programie zwrotu pieniędzy podlega niniejszym Warunkom oraz ogólnym warunkom P&G, dostępnym pod adresem:

http://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml , które są w dalszej części zwane „Naszymi warunkami”. Korzystając z programu zwrotu pieniędzy, wyraża Pan/Pani zgodę na Nasze warunki.

Więcej informacji na temat platformy EverydayMe oraz programu zwrotu pieniędzy znajdzie Pan/Pani pod adresem: http://www.everydayme.pl

W razie pytań, prosimy odwiedzić stronę:

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv

1) Kto może przystąpić do programu:

1. W niniejszym programie mogą brać udział osoby fizyczne w wieku 18 lat i powyżej, które zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polski i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które dokonały rejestracji na stronie EverydayMe.pl, dalej zwani „Użytkownikami”.

2. Program jest kierowany do konsumentów w rozumieniu art 221 Kodeksu Cywilnego.

3. W programie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o. oraz jej filii i przedstawicielstw, członkowie rodziny takich pracowników oraz wszelkie pozostałe osoby mające związek z platformą EverydayMe.pl.

2) Informacje dla użytkownika:

1. P&G jest administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w celu wzięcia udziału w programie zwrotu pieniędzy. Obejmuje to Pana/Pani dane osobowe oraz informacje podane w trakcie procesu rejestracji, dodatkowe informacje, podawane w momencie aktualizacji danych oraz wszelkie informacje znajdujące się na Pani/Pana dowodzie zakupu w momencie ich przesyłania. Na zlecenie P&G dane osobowe będzie przetwarzać Listonic Sp. z o.o. w zakresie związanym z organizacją Programu zwrotu pieniędzy. Listonic Sp. z o.o. będzie administratorem Państwa danych wyłącznie w zakresie procesu dokonywania zwrotu.

2. Informacje udostępniane przez Pana/Panią w powyżej wymienionych sytuacjach są niezbędne, aby mógł Pan/Pani wziąć udział w programie i korzystać z jego usług a także, aby umożliwić firmie P&G zweryfikowanie wybranego przez Pana/Panią kuponu z dokonanym przez Pana/Panią zakupem.

3. Za uprzednią zgodą użytkownika wyrażoną podczas rejestracji bądź zgłoszenia do programu cashback, podane dane będziemy również wykorzystywać do celów badań marketingowych, dzięki którym będziemy w stanie oferować naszym użytkownikom spersonalizowane i dopasowane oferty kuponów w ramach programu zwrotu pieniędzy na platformie EverydayMe.pl.

4. Bazując na wyraźnej, dobrowolnej zgodzie użytkownika wyrażonej podczas zgłoszenia do programu, będziemy używać danych z przesyłanych nam dowodów zakupu aby dopasowywać treści które wysyłamy do użytkowników oraz, bazując na automatycznym przetwarzaniu (profilowaniu) danych, będziemy wysyłać użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej spersonalizowane i dopasowane oferty od EverydayMe i zaufanych marek P&G, które mogą zainteresować użytkownika.

5. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich preferencji poprzez panel użytkownika na platformie everydayme.pl

6. Informacje te mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do pozostałych spółek grupy P&G oraz stron trzecich działających w imieniu P&G.

7. Przysługują Panu/Pani prawa ochrony danych: prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, usuwania, przekazywania ich innemu dostawcy, zgłoszenia sprzeciwu lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych jakie posiadamy na Pani/Pana temat lub prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Jeśli nie usatysfakcjonuje Pani/Pana nasza odpowiedź na Pani/Pana żądanie, ma Pan/Pani również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Pana/Pani kraju. Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy zapoznać się z sekcją „Twoje prawa i możliwości wyboru” naszej Polityki Prywatności. W celu zapoznania się z pełną wersją polityki prywatności firmy P&G, prosimy kliknąć tutaj: Polityka ochrony prywatności konsumentów .

3) Zasada działania programu:

1. Aby móc wziąć udział w programie zwrotu pieniędzy, użytkownik musi być zarejestrowany na stronie EverydayMe.pl. Może się Pan/Pani zarejestrować tutaj https://www.everydayme.pl/rejestracja .

2. Użytkownik musi wejść na stronę https://www.everydayme.pl/oferty i dodać wirtualny kupon promocyjny do koszyka, klikając przycisk „+ Dodaj”.

3. Użytkownik musi wybrać opcję załadowania paragonu lub faktury wystawionej na osobę fizyczną dalej zwanych dowodem zakupu, aby móc korzystać ze programu zwrotu pieniędzy.

4. Nie będą przyjmowane same potwierdzenia zamówień złożonych przez Internet ani dowody zakupu wypisane odręcznie

5. Zwrot pieniędzy jest przyznawany na podstawie ceny zakupu produktu widocznej na przesłanym zdjęciu dowodu zakupu;

6. Produkty zgłaszane do programu zwrotu pieniędzy muszą znajdować się na jednym dowodzie zakupu.

7. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, Użytkownik musi posiadać aktywny rachunek bankowy w Polsce.

8. Jeden rachunek bankowy może być podany w ramach danego progu Programu tylko raz.

9. Jeśli platforma EverydayMe.pl nie jest dostępna w momencie, gdy użytkownik jest w trakcie procesu rejestrowania żądania zwrotu pieniędzy, należna mu suma zostanie automatycznie przywrócona.

10. W przypadku, gdy dowód zakupu nie zostanie zatwierdzony, użytkownik otrzyma informację mailem.

11. Na stronie dostępna jest jedynie ograniczona liczba kuponów przysługujących z tytułu zeskanowanego dowodu zakupu. Jeśli oferta zostanie wyczerpana zanim użytkownik zapisze kupon w swoim koszyku, użytkownik nie będzie mógł z niego skorzystać a tym samym wziąć udziału w promocji cashback.

12. Promocja dotyczy wyłącznie zakupu produktów P&G na terytorium Polski.

12.

4) Jak wykorzystać zniżkę z tytułu zeskanowanego dowodu zakupu:

1. Każda osoba może skorzystać ze zwrotu pieniędzy w programie Cashback tylko jeden raz w terminie trwania promocji 22.09-31.12.2022 rok, na każdy z poszczególnych kuponów wyszczególniony w punkcie 5.6.

2. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany tylko jeden raz, do uzyskania tylko jednego z zwrotów dostępnych na platformie everydayme.

3. Zawsze zostaje naliczony zwrot, który jest najbardziej korzystny dla użytkownika w ramach kuponów dodanych do koszyka.

4. Użytkownik musi dokonać zakupu spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie oraz przesłać zdjęcie dowodu zakupu przed końcem daty ważności programu cashback.

5. Aby dany dowód zakupu został zaakceptowany, następujące informacje muszą być widoczne i czytelne: data zakupu, nazwa lub logo sprzedawcy, możliwa do zidentyfikowania nazwa zakupionej marki/produktu oraz jednostkowa cena zakupu.

6. W uzasadnionych przypadkach, w stosunku do konsumenta który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodatkowej weryfikacji i odmowy przyznania środków w ramach niniejszej akcji, na wypadek gdyby konsument odstąpił od zawartej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) lub zgodnie z innym, przysługującym mu uprawnieniem, które skutkuje uznaniem umowy za niezawartą.

7. W uzasadnionych przypadkach, w celach weryfikacyjnych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uprzedniego poproszenia Użytkownika o dodatkowe dane potwierdzające prawdziwość zakupu, na przykład o przesłanie zdjęcia numeru seryjnego produktu po wyjęciu z pudełka.

8. W przypadku zlecenia wypłaty powyżej kwoty 99 PLN, dokonywana jest dodatkowa weryfikacja zlecenia poprzez wiadomość SMS.

9. Proces akceptacji rachunku może potrwać maksymalnie 72 godziny. Przesłanie dodatkowych danych potwierdzających prawdziwość zakupu rozpoczyna bieg terminu akceptacji rachunku na nowo.

10. Po pozytywnej weryfikacji rachunku, środki cashback zostaną przyznane na wirtualne saldo, z którego, na wniosek Użytkownika, dokonany zostanie następnie przelew zgodnie z pkt. 10.

11. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłącznie przelewem bankowym obsługiwanym przez Listonic Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.

12. Transfer pieniędzy odbędzie się najpóźniej do 31 stycznia 2023 r.

13. Jeżeli wniosek Użytkownika o wypłatę środków nie wpłynie do 13 stycznia 2023 r., to przyznane środki zostaną z niego usunięte.

5) Mechanizm oferty zwrotu gotówki:

Poniżej znajduje się mechanizm oferty zwrotu pieniędzy z zakupu produktów firmy Procter&Gamble
w niniejszym programie.

1. W dniach 22.09.2022 – 31.12.2022, kup produkty P&G marek biorących udział w promocji. Produkty zgłaszane do programu zwrotu pieniędzy muszą znajdować sie na jednym dowodzie zakupu;

2. Zachowaj dowód zakupu;

3. Wejdź na www.everydayme.pl: zarejestruj się i dodaj kupon promocyjny do koszyka;

4. Prześlij zdjęcie dowodu zakupu;

5. Otrzymaj zwrot określonej poniżej kwoty. Kwota zwrotu (cashback) zależna jest od przekroczonego progu minimalnej wydanej kwoty wydanej na produkty P&G marek biorących udział w promocji;

8. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz:

a. Za zakup produktów P&G na kwotę między 40,00 - 79,99 pln, przysługuje zwrot 10 pln,

b. Za zakup produktów P&G na kwotę między 80,00 - 199,99 pln, przysługuje zwrot 20 pln,

c. Za zakup produktów P&G na kwotę powyżej 200,00 pln, przysługuje zwrot 50 pln

Program zwrotu pieniędzy dotyczy niżej wymienionych marek:

Pampers, Ariel, Fairy, Lenor, Lenor Unstoppables, Vizir, Ambi Pur, Oral-B, Blend-a-Med, Blend-a-Dent, Naturella, Discreet, Tampax, Always, Head&Shoulders, Pantene ProV, Herbal Essenses, Aussie, Gillette, Gillette Venus, King-C Gillette; Gillette Satin Care, Old Spice, Secret oraz Swiffer

6) Warunki udziału:

1. Względem korzystania z programu zwrotu pieniędzy zastosowanie mają ogólne warunki firmy P&G ( https://www.pg.com/pl_PL/terms_conditions/index.shtml ), a w szczególności poniższe warunki.

2. P&G zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z programu zwrotu pieniędzy i platformy EverydayMe, jeśli dopuści się naruszenia niniejszych warunków lub przepisów prawa, lub też, gdy jego/jej działania będą w inny sposób szkodliwe bądź nieuczciwe.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciw Użytkownikowi, który celowo dokonuje fałszywego zgłoszenia do programu.

4. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania treści zawierających wirusy, trojany, robaki, złośliwe oprogramowanie, boty, programy szpiegujące lub wszelkie inne kody komputerowe mające na celu uszkodzenie, zakłócanie lub podstępne przechwytywanie, czy też przejmowanie kontroli nad systemami, danymi lub informacjami;

5. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów wizualnych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innym materiałów stanowiących wiadomości-śmieci, spam, reklamę, oprogramowanie reklamowe, łańcuszki szczęścia, systemy piramid i/lub oferty handlowe lub takich, które naruszają prawa (wliczając w to prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe lub prawa osobiste bądź majątkowe osób trzecich) i prywatność stron trzecich, przedstawiające, nawiązujące lub zachęcające do zachowań przestępczych lub które mogłyby skutkować odpowiedzialnością finansową bądź które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać przepisy i regulacje lokalne, krajowe, federalne lub międzynarodowe;

6. Użytkownik powstrzyma się od przesyłania wszelkich elementów graficznych, tekstów, zdjęć, wizerunków, filmów wideo, sekwencji audio lub wszelkich innych materiałów o charakterze obraźliwym, szkodliwym, zastraszającym, napastliwym, rasistowskim, o podtekście seksualnym, nacechowanych nienawiścią bądź brutalnością.

7. Jeśli ma Pan/Pani uzasadnione powody, aby podejrzewać lub jeśli zauważył Pan/Pani nieupoważnione wykorzystywanie Pana/Pani konta, prosimy nas o tym natychmiast poinformować pod adresem https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=P%26G&autoModal=false#brandListDiv

8. Do udziału w programie niezbędny jest dostęp do internetu. Przepustowość łącza użytkownika musi być wystarczająca do wypełnienia formularza zgłoszenia do programu i jego przesłania. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie, niezależne od nich problemy techniczne związane ze sprzętem, oprogramowaniem, serwerami, stroną internetową lub połączeniem z Internetem, które uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi udział w programie cashback.

9. Organizatorom przysługuje, po uprzedniej weryfikacji, prawo do wstrzymania lub odmowy wypłaty cashbacku:

a) W przypadku zgłoszeń, które nie spełniają wymogów regulaminu programu;

b) W przypadku zgłoszeń udziału, jeżeli zgłoszenia te wzbudzają uzasadnione i udokumentowane podejrzenie sfałszowania, oszustwa lub innej, nieuprawnionej ingerencji;

c) W stosunku do osoby, która uprzednio dokonała, udokumentowanego przez Organizatorów, fałszywego zgłoszenia lub zgłoszenia w inny sposób naruszającego regulamin niniejszego programu;

d) W przypadku zgłoszeń, w których podano numer seryjny produktu, numer dowodu zakupu albo inny numer identyfikacyjny, które zostały już uprzednio wykorzystane we wcześniejszym programie bądź we wcześniejszym zgłoszeniu lub zgłoszeniach w niniejszym programie.

10. Nie ma możliwości zamiany cashbacku na jakikolwiek inny produkt lub ekwiwalent pieniężny, jak również na gotówkę, bon, lub jakikolwiek kredyt.


7) Zakończenie programu

1. Czas trwania akcji: od 22.09.2022 do 31.12.2022 lub do wyczerpania limitu zwrotów. Na każdy z progów wyszczególnionych w punkcie 5.6. przewidziany jest określony budżet. Budżet ten może zostać zwiększony, bez konieczności informowania o tej zmianie wszystkich uczestników promocji, aż do kwoty maksymalnej 250 000 PLN, na wszystkie progi łącznie. Jeśli kwota maksymalna zostanie wyczerpana, poinformujemy wyraźnie o wcześniejszym terminie zakończenia programu.

Nazwa promocji

Wysokość zwrotu

Wartość zakupów

na 1 paragonie

Wartość przyznanych

zwrotów/próg

Cashback multibrand

10 pln

40,00 - 79,99 pln

25 000 pln

Cashback multibrand

20 pln

80,00 - 199,99 pln

65 000 pln

Cashback multibrand

50 pln

Od 200 pln

160 000 pln


2. Powiadomienie o wcześniejszym zakończeniu akcji zostanie umieszczone na stronie everydayme.pl.

3. Dzień 22.09.2022 jest pierwszym dniem z którego dowody zakupu będą mogły zostać przesłane do programu zwrotu pieniędzy. Dzień 31.12.2022 jest ostatnim dniem, z którego dowody zakupu będą mogły zostać przesłane do programu zwrotu pieniędzy.

8) Prawo właściwe i jurysdykcja:

Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory czy reklamacje powstałe na ich gruncie lub z nimi związane, dotyczące ich celu lub procesów (wliczając w to sprawy sądowe lub reklamacje nieuregulowane w umowie) będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem polskim i przez Sąd wedle właściwości miejscowej Użytkownika.

Organizatorzy:

Procter & Gamble DS Polska Sp. o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Listonic Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 99, 90-425 Lódź

Warszawa, dnia 22.09.2022

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne